Ideaopas – miten hyödyntää koodausta opetuksessa?

2

Tähän blogiin on koottu Koodausta kouluarkeen -koulutuksiin osallistuneiden opettajien ohjelmointikokeiluja. Ohjelmointikokeilujen esittelyt ovat kaikkien luettavissa ja olet tervetullut ammentamaan täältä ideoita miten hyödyntää koodausta osana omaa opetustyötä!

Mikä?

Koodausta kouluarkeen -koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutukset toteutettiin Kanta-Hämeen alueella vuosina 2016-2017. Koulutuksia järjestettiin kahdelle eri lähtötasolle: Visuaalinen ohjelmointi vasta-alkajille ja Ohjelmoinnin perusteet vähän jo koodausta tunteville, tai Visuaalisen ohjelmoinnin suorittaneille.

Miksi?

OPS2016 rantautui kouluille syksyllä 2016 ja uudistuksen yhtenä teemana on koodauksen ottaminen  mukaan opetukseen. Koodaustyöpajojen avulla autoimme opettajia pääsemään alkuun visuaalisen ohjelmoinnin sekä oikean ohjelmoinnin perusteisiin. Koulutuksista sai kokemuksia erilaisista ohjelmointiympäristöistä ja ideoita, miten ohjelmointia voi soveltaa omassa opetuksessa.

Miten?

Opettajat ovat osallistuneet Visuaalinen ohjelmointi 3 op tai Ohjelmoinnin perusteet 3 op –koulutukseen. Visuaalinen ohjelmointi –koulutuksessa lähdettiin liikkeelle aivan alkeista: mitä ohjelmointi tarkoittaa ja mitä on visuaalinen ohjelmointi. Työvälineenä käytettiin Scratch-ohjelmaa. Ohjelmoinnin perusteet –koulutuksessa päästiin jo hieman pintaa syvemmälle, päästiin kirjoittamaan oikeaa koodia ja ohjelmoimaan yksinkertaisia mobiilipelejä. Molemmissa koulutuksissa opettajat suunnittelivat ja toteuttivat ohjelmointikokeilun omassa koulussaan, eli pääsivät viemään työpajoissa oppimansa asiat heti käytäntöön oppilaiden kanssa. Ohjelmointikokeilut on raportoitu HAMKin blogiin ja ne ovat kaikkien nähtävillä, jotta myös muut opettajat voivat saada niistä ideoita omaan työhön.

Mitä täällä sitten on?

Blogissa on yhteensä 56 erilaista ohjelmointikokeilun raporttia. Voit selailla kirjoituksia, etsiä sopivia teemoja avainsanojen avulla tai kurkata joitakin tähän postaukseen nostettuja esimerkkejä. Esimerkit on listattu postauksen loppuun.

Minäkin haluan oppia koodaamaan. Miten pääsee mukaan?

HAMK järjestää ohjelmoinnin opetusta peruskoulun opettajille myös vuosina 2018-2019.  Opet ohjelmoijiksi -koulutushankeessa järjestetään koulutuksia kolmelle eri lähtötasolle:
Visuaalinen ohjelmointi 3 op – vasta-alkajille
Ohjelmoinnin perusteet 3 op – jo hitusen ohjelmointia tunteville, tai Visuaalisen ohjelmoinnin suorittaneille
Ohjelmoinnin jatkokurssi 3 op – jatkotason ohjelmointia

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Seuraa tarjontaamme osoitteessa www.hamk.fi/tyoelamapalvelut/taydennyskoulutus/liiketalous

Ohjelmointikokeilut

Esiopetus

Koodauskokeilu eskarissa Scratch Juniorilla
Koodausopit haltuun vertaisoppimalla ja jakamalla

Alakoulu

Ekaluokkalaisten ohjelmointikerho
4.-luokkalaisten tutustumista kirjoitettuun ohjelmointiin
Visuaalista ohjelmointia kutosluokan ruotsin tunnilla

Yläkoulu

Koodausta erityisoppilaiden kanssa
Tekstistä animaatioksi – koodausta yläkoulun englannin tunnilla
Lua-kielen alkeita älytaululla 9.-luokkalaisille

Esimerkkejä eri ohjelmointikielistä ja ohjelmista

JavaScript
Python
BeeBot-ohjelmointi
Scratch Jr
Scratch ja Corona SDK
Corona SDK

Esimerkkejä oppilaiden Scratch-esityksistä

Koodauskokeilu Parolan viidesluokkalaisille

YouTube-videoita koodauksesta

Kevään merkit
Koodausta kutosille
Ohjelmointiharjoitus alakoulussa

Katso myös nämä

Satujen koodaamista neljäsluokkalaisten kanssa
Kollegan tutustuttaminen koodaamiseen

Discussion2 kommenttia

  1. Pingback: Opet ohjelmoijiksi

Leave A Reply