Koodausta kutosille

0

Koodausta kouluarkeen -koulutuksen ohjelmointikokeilussa yhdistimme koodauksen ja kielten oppimisen kuudesluokkalaisten kanssa. Käytimme kokeiluun 2 x 45 minuutin oppituntia kolmen rinnakkaisluokan kanssa. Kokeiluun osallistui 64 oppilasta Tuomelan koulussa Hämeenlinnassa.

Tehtävänä oli koodata lyhyt tarina, jossa käytettiin aiemmin opittuja ajan ja paikan prepositioita. Oppilaat työskentelivät valintansa mukaan parin kanssa, yksin tai kolmen hengen ryhmissä. Lopuksi tarinat esiteltiin pienissä ryhmissä.

Leave A Reply