Tekstistä animaatioksi – koodausta yläkoulun englannin tunnilla

0

Hanna Partanen
Kielten lehtori
Lyseon koulu, Hämeenlinna

Tekstistä animaatioksi -projektin tavoitteena oli tutustua visuaaliseen ohjelmointiin Scratch-ohjelman avulla, harjoitella peräkkäisrakennetta animaatiossa ja käyttää englantia koodauskielenä. Projekti toteutettiin englannin oppitunneilla.

Projektiin osallistui seiskaluokan englanninryhmä, 24 oppilasta. Osa oppilaista oli koodannut aikaisemmin alakoulussa ja Scratch-ohjelma oli osalle tuttu.

Olin suunnitellut, että projektiin kuluisi 3-4 45 minuutin oppituntia. Vasta viidennellä oppitunnilla päästiin katsomaan valmiita animaatioita.

Oppitunti 1:

Tunnin aluksi keskusteltiin siitä, mitä koodaaminen on ja mihin sitä tarvitaan sekä miten se liittyy englannin opiskeluun. Pelien tekeminen nousi ensimmäisenä oppilaiden mieleen. Muutama oppilas oli käyttänyt myös jotain koodauskieltä ja open animaatioideaan tuli kriittistäkin palautetta: ” Miksi koodataan animaatio? Sehän on vaan liiku ja odota.”

Keskustelun jälkeen ope jakoi ryhmän pareihin. Pareittain kirjoitettiin englanniksi lyhyt tarina/vuoropuhelu opettajan ohjeistuksen mukaan. Ohjeena oli 2 hahmoa, 3 repliikkiä/hahmo > yllätys > loppuratkaisu. Kaikki saivat tekstin valmiiksi tunnilla.

Oppitunti 2:

Tunnin aluksi käytiin läpi Scratchin yhteisön suuntaviivat eli miten palvelussa käyttäydytään. Ohjeet ovat enimmäkseen englanniksi. Erityisesti korostin tietoturvaa eli ei jaeta henkilökohtaisia tietoja. Parista toinen loi Scratch-tunnuksen, jonka pyysin kirjoittamaan vihkoon muistiin.

Näytin oman lyhyen koodauskurssilla syntyneen animaationi, kun kaikki olivat päässeet kirjautumaan Scratchiin. Katsoimme yhdessä kielen vaihtamisen, mistä löytyy tausta ja hahmot, sekä miten hahmot saa puhumaan ja liikkumaan. Tämän jälkeen oppilaat saivat tehdä omaan tahtiin ja kiertelin luokassa neuvomassa tarpeen mukaan. Muutamat piirsivät hahmoja itse, kun ei sopivaa löytynyt. Oma-aloitteisuutta siis löytyi.

Oppitunti 3-4:

Kolmannen kerran alussa kaikki eivät muistaneetkaan tunnuksiaan, eivätkä olleet niitä muistiin kirjoittaneet ja aloittivat siis uudelleen alusta. Myös poissaolot hankaloittivat tekemistä, kun työtä piti tehdä yksin parin puuttuessa.

Opekin oppi uutta, kun muutaman parin kanssa pohdittiin taustan vaihtamista kesken animaation. Suurempia vaikeuksia ei koodaamisessa ollut, tosin monilla koodauskieleksi oli jäänyt suomi.

Neljännellä tunnilla osa teki jo muita englannin tehtäviä, kun loput jatkoivat vielä animaatioiden kanssa. Yhden parin animaatio ei syystä tai toisesta ollutkaan tallentunut, vaikka ohjelma periaatteessa tallentaa automaattisesti. He halusivat kuitenkin tehdä uuden yksinkertaisemman animaation.

Ajatuksena oli jakaa valmiit animaatiot, jotta niiden näyttäminen olisi helpompaa. Jakaminen ei sujunut ongelmitta: joillakin onnistui, toisilla ei millään.

Animaatioiden katsominen jäi viidennelle oppitunnille. Lopputuloksena oli lyhyitä mutta kekseliäitä animaatioita.

Oppilaiden palautteen perusteella kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että animaation tekeminen oli kivaa tai ihan ok, loppujen mielestä tylsää tai turhaa. Suurin osa ei kokenut oppineensa mitään uutta eli Scratch oli selvästi ennestään tuttu. Parityökään ei kaikilla sujunut saumattomasti, osittain poissaolojen ja osittain kiinnostuksen puutteen takia. Ope pärjäsi palautteen mukaan hyvin ja osasi neuvoa tarpeeksi.

Halusin itse tällä projektilla kokeilla, onnistuuko koodauksen ”opettaminen” tai käyttäminen oppitunnilla, vaikkei opella olisi melko vähän koodauskoulutusta/kokemusta. Onnistuuhan se, tosin aikaa meni enemmän ja oppilailla olisi ollut taitoa monimutkaisempaankin tehtävään. Jos käytettävissä olisi ollut kaksoistunti animaation koodaukseen, niin todennäköisesti suurin osa pareista olisi saanut animaation siinä ajassa valmiiksi – olisi vältytty kirjautumis- ja poissaolo-ongelmilta. Jatkossa aion kokeilla ainakin englannin ehtolauseiden koodaamista kasiluokkalaisten kanssa.

Jatkokehitystä tälle projektille:

  • Animaatio yhteisprojektina vieras kieli/äidinkieli ja kuvataide. Tarina kielen tunnilla ja animointi kuvataidetunnilla ehkä myös enemmän visuaalisuuteen keskittyen.
  • Koko luokka tekee yhteisen animaation pidemmästä (yhdessä keksitystä?) tarinasta niin, että tarina pilkotaan paloiksi ja jokainen pari tekee omasta palastaan animaation. Hahmot ja taustat valitaan koko luokan kanssa yhdessä.

Leave A Reply