Visuaalista ohjelmointia 7. luokkalaisille

0

Koodausta kouluarkeen
Ohjelmointikokeilu, syksy 2017

Pidin 75 minuutin  ohjelmointioppitunnin  7. luokkalaisille matematiikan tunnilla. Toteutin oppitunnin ATK-luokassa ViLLE-oppimisjärjestelmää hyödyntäen.  Valitsin ViLLE-oppimisjärjestelmästä harjoitustehtäviä, joiden avulla oppilaat saivat harjoitella visuaalista ohjelmointia. Harjoitustehtävissä tavoitteena oli kuljettaa auto maaliin antamalla autolle käskyjä nuolilaatikoiden avulla. Käskyt asetettiin valmiiseen ratkaisuruudukkoon. ViLLE:n käyttämä ohjelmointikieli on Python ja tehtävien vaikeutuessa oppilas pääsee myös itse kirjoittamaan käskyjä esimerkkien avulla.

Oppitunnin tavoitteena oli saada oppilaat ymmärtämään, mitä ohjelmoinnilla tarkoitetaan sekä harjoitella visuaalista ohjelmointia. Oppilaat olivat oppitunnin alussa hieman hämmentyneitä siitä, kuinka helppoja tehtävät olivat sen jälkeen, kun he ymmärsivät tehtävien idean ja logiikan. Kuitenkin tehtävien edetessä harjoitukset vaikenivat melko nopeasti ja osalla oppilaista ei kärsivällisyys melkein riittänyt, kun tehtävät eivät ratkenneetkaan edes kolmannella tai neljännellä yrityksellä.

Kysyin oppitunnin lopuksi oppilaiden mielipiteitä oppitunnista ja mielipiteet vaihtelivat laidasta laitaan. Kyselyn teetin Google Formsin avulla. Kysyin muun muassa, kuinka paljon visuaalinen ohjelmointi kiinnosti asteikolla 1-5
( 1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon). Vastaukset jakautuivat seuraavanlaisesti:

1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon

Vain muutama oppilas koki, että ViLLE:n harjoitustehtävät olivat erittäin vaikeita tai vaikeita ja suurin osa haluaisi tehdä jatkossakin kyseisiä tehtäviä.  Lopuksi kysyin, haluavatko oppilaat oppia lisää ohjelmoinnista ja vastaukset yllättivät minut positiivisesti. Seitsemän oppilasta vastasi haluavansa oppia erittäin paljon ohjelmoinnista lisää eikä kukaan oppilaista vastannut kysymykseen siten, että ei haluaisi oppia enää ollenkaan lisää ohjelmoinnista.

1 = en ollenkaan, 5 = erittäin paljon

 

Leave A Reply