Ohjelmoinnin kokeilua

0

Koulussamme vietettiin ilmiöviikkoa, jossa jokainen koulumme opettaja järjesti haluamansa pajan. Olin toteuttamassa pajaa yhdessä luokanopettajan ja koulunjohtajan kanssa. Pajan aihe on OHJELMOINTI. Tavoitteena oli tutustuttaa oppilaita ja meitä aikuisia ohjelmoinnin saloihin. Jokainen koulumme oppilas on kuluneen vuoden aikana kokeillut erilaisia ohjelmointipelejä mm. Sphero ja BeeBot.

Oppilaat on valmiiksi opettajien toimesta jaettu yhdeksään eri ryhmään. Yhdessä ryhmässä on jokaiselta luokalta 2-3 oppilasta eli ryhmän koko on noin 20. Mielestäni ryhmän koko oli sopiva, sillä oppilaat pystyivät jakaantumaan vielä omiin pienempiin ryhmiin. Meitä aikuisia ryhmässä oli 3 ja joidenkin ryhmien kanssa 4, joten auttavia käsiä ja aivoja kyllä löytyi.

Suomi 100 – juhlavuoden kunniaksi päätimme ohjelmointipajassa keskittyä Angry Birds – ohjelmointipeliin code.org sivustolla. Muutamalle oppilaalle peli oli tuttu jo ennestään ja he olivat pelanneet sitä jo muutaman tason verran. Vaikka kaikki oppilaat ovat jossain vaiheessa vuotta kokeillut erilaisia ohjelmointipelejä, oli hauska huomata se, että mitä pidemmälle pääsi Angry Birds – pelissä , sitä vaikeampaa se oli. Alkutasot menivät leikiten kaikilla oppilailla, mutta kun siirryttiin ylemmille tasoille, joita Angry Birds – pelissä on 20, alkoi tulla vaikeuksia. Huutelut ”Ope tuu auttaa!” lisääntyivät kummasti. Vaikeuksia muutamille tuotti erityisesti toistorakenteen tekeminen. Osa laittoi sinnikkäästi ”liiku eteenpäin” – komentoa kymmenen peräkkäin, vaikka olisi voinut käyttää käskyä ”toista 10 kertaa: liikueteenpäin”

Kehotimme oppilaita ratkaistun tason jälkeen painamaan ”näytä koodi” –linkkiä, jonka jälkeen he näkivät JavaScript-koodikielellä mitä he olivat ohjelmoineet. Oppilaat huomasivat, että koodikielenä käytetään englantia ja innostuivat siitä: ”Hei mehän osataan sitä.”

Keräsin oppilaita palautetta pitämästämme pajatunnista. Osa sanoi sen olevan aivan helppoa, mutta osa myönsi sen olleen hieman vaikeaa. Kysyin vielä haluaisiko oppilaat jatkossa tehdä samankaltaisia ohjelmointitehtäviä oppitunneilla. Mielipiteet jakautuivat melkolailla tasan, osan mielestä se olisi kivaa ja osan mielestä taas tylsää.

Omasta mielestäni ohjelmointi oli hauskaa ja toivonkin, että pääsemme testaamaan sitä lisää muillakin oppitunneilla!

Leave A Reply