Koodausta kouluarkeen – kevään merkit

1

Projektin tarkoituksena oli yhdistää koodausta muihin opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Alkuopetuksen ympäristöopin ja äidinkielen sisällöistä nousi vahvasti kirjoittaminen ja ympäristön tutkiminen. Oppilaiden tuli tuottaa koodaustehtävä, jossa he olivat havainnoineet kevään merkkejä. Tähän projektiin käytettiin 3 x 2 oppituntia. Oppilaita oli 52, joista 8 on erityisen tuen oppilaita. Oppilaat opiskelevat Tuomelan koulun avoimessa oppimisympäristössä.

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Ideaopas – miten hyödynnän koodausta opetuksessa

Leave A Reply