Koodausopit haltuun vertaisoppimalla ja jakamalla (ScratchJR)

1

 

Projekti ja kohderyhmä

Esikoululaiset osallistuivat aiemmin keväällä Koodausta kouluarkeen -projektiin nimeltä ”Koodausvaihtokauppaa koulukummien kanssa”, jonka toteutti  Maarit Kähäri. Kokeiluun sisältyi koodaukseen tutustumista ja oppilaiden välistä vertaisopettamista.

Näiden kokeilujen innoittamana ideoimme lisää koodausta kouluarkeen kehittämällä matalan kynnyksen pakettia, jonka avulla jokainen opettaja voi tutustuttaa oppilailleen ScratchJr-sovelluksen. Niko editoi ja suunnitteli opetusvideon, Susanna järjesti opetustilanteen puitteet ja toimi kuvaajana. Opetusvideo on yhdistelmä still-kuvia ja eskaritunnilta editoituja opetushetkiä.

Tähän projektiin otimme opetusryhmäksi eskarit, jotka olivat jo vähän kokeilleet kummien kanssa ohjelmaa. Kuvasimme samalla opetuspätkät, jotka pidimme tuokion aikana. Jo pelkkä eskareille pidetty koodaustunti oli erittäin onnistunut kokonaisuus. Lapset olivat innostuneita ja pitivät tunnista.

***

1. ScratchJR-aloitustunti

Tunti aloitettiin lyhyellä kuvauksella Scratch Jr-sovelluksesta. Tämän jälkeen lapset saivat kokeilla pareittain koneella erilaisia animaatioita. Väliin teimme lyhyitä syventäviä opetushetkiä, jonka jälkeen kokeilut jatkuivat. Kokeilujen myötä nousi esiin hyviä kysymyksiä, joihin tartuimme joko koko ryhmän kanssa tai yksittäin ohjaten.

Lopuksi lapset saivat esittää kaikille omat animaationsa.

 

Lasten palaute

Hauskaa oli! Monet elementit äänityksestä hahmon suurenemiseen ja pienenemiseen tuli kokeiltua. Seuraavassa muutamia lasten kommentteja koodauksesta:

Kaikki oli hauskaa.

Pyörivä ukkeli sikahauska.

Äänet ja äänittäminen.

Kaveri auttoi ja neuvoi hyvin.

Toisten esitysten katsominen ja omien näyttäminen.

2. Tunnin jakaminen muille

Toinen kohderyhmä on videon kautta sovellukseen tutustuvat oppilaat. Halusimme, että ScratchJr-sovelluksen kokeilu voisi olla helposti kaikkien kokeiltavissa. Jaoimme kaikille koulumme opettajille linkin, jonka kautta myös he voivat tutustua opetuspätkämme avulla ScratchJr-sovellukseen. Opettajan tarvitsee vain laittaa video linkin kautta pyörimään ja jakaa lapsille tabletit. Moni opettaja halusi kokeilla ja innostui asiasta.

 

Opettajien ja oppilaiden palautetta

 

4.-luokkalaisten kokeilu

Asia Ok.

Stillkuvat erittäin selkeät ja hyvät.

Videon laatu oli heikko, heiluu ja on huonolaatuinen. On vaikea katsoa.

Käsitteet hyvät ja selkeät. Oppilaat toivoivat, että saisivat opetuspätkän you tubeen koulun kanavalle. Toiveena selkeitä ohjeruutuja muihinkin kokonaisuuksiin. Esim. animaation tekeminen, videon muokkaus, kuvan muokkaus, you tubeen lataaminen.

1.-luokkalaisten kokeilu

Ohjeet selkeät (osittain hieman nopeatempoisesti selitetty).

Still-kuvat hyvät ja selkeät. Vaihtuivat ehkä vähän nopeasti videolla, mutta videon voi pysäyttää tarvitsemaansa kohtaan.

Hieman liian valoisa älytaulun näyttö, kuvakkeiden näkyminen haalea.

***

Ongelmia ja haasteita

Kevätkiireiden johdosta saimme vain kaksi ryhmää mukaan kokeiluun ennen palautusta. Monet olivat kuitenkin kiinnostuneita kokeilemaan ScratchJR-ohjelmointia myöhemmin.

Kommentit olivat positiivisia. Erityisesti lasten toiveet videon siirtämisestä You tubeen ja samanlaisten opetuspätkien tekeminen eri aiheista vahvisti ideamme käyttökelpoisuutta.

Teknistä toteutusta voisi parantaa kuvaamisen osalta (minkä teimme kännykällä ja vapisevin käsin), mutta tällä kertaa teimme sen todellisessa opetustilanteessa. Se oli kokonaisuuden kannalta hyvä ratkaisu vaikka videokuvan laatu olikin heikko. Kunnollisilla kuvausvälineillä voisi myös kuvata opetusvideoita myös muista aiheista.

Projekti oli onnistunut. Oppilaat olivat rohkeita ja innokkaita kokeilemaan. Onnistumisen ilo näkyi ja kuului. He toivoivat lisää tällaista ja niinpä me jatkamme kokeilua nyt loppukeväästä luokassa.

Ideoiden toteuttaminen on helpompaa, kun erityisosaamista hyödynnetään. Yhteistyössä on voimaa!

 

~ Susanna Samuelsson ja Niko Vallenius

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Ideaopas – miten hyödynnän koodausta opetuksessa

Leave A Reply