Vappuhärpäkkeitä Turtle-ohjelmoinnilla

0

Kokeilu toteutettiin juuri ennen vappua osana luonnontieteitä integroivaa 7.-luokan Science-oppiainetta. Teemana kurssillamme oli kestävä kehitys. Lyhyen ohjelmointikokeilun ajatuksena oli tarjota oppilaille pehmeä lasku oikean ohjelmointikielen pariin ja pyrkiä herättämään kiinnostus ohjelmoinnin opiskeluun. Erityisenä haasteena koko kokeilu toteutettiin etäopetuksena, totta kai!

Turtle-ohjelmointia vapuksi

Ensimmäisellä tunnilla kirjauduimme Repl-palveluun, mikä sujui jouhevasti. Perustimme konnat ja lähdimme liikuttelemaan niitä piirtämällä ensin neliö, ympyrä ja sitten ympyrä neliön sisään. Oppilaiden ohjaaminen oli Meet-yhteydessä helppoa ja tulostakin tuntui syntyvän. 

Seuraavalla tunnilla lähdimme toteuttamaan opettajajohtoisesti ’kaleidoskooppi’-tyyppistä ohjelmaa. Ohjelmoimme ikuisesti piirtyvän ympyrän ja lähdimme vaiheittain antamaan sille uusia parametrejä: ensin kasvaa koko, sitten muuttuu ympyrän kulma ja lopulta sijainti… 

Seuraavaksi aloitettiin huvittelu eli tehtiin lista väreistä ja muutettiin ympyröiden värejä random-funktiolla. Tämän jälkeen parametrejä säätämällä voitiin saada erilaisia ’virtuaaliserpentiinejä’.

Mitä oppilaat tästä pitivät?

Oppilaspalautteessa kokeiluun suhtauduttiin hyvin myönteisesti, vaikka nämä kaksi tuntia olivatkin varsin tiiviitä. Verrattuna Scratch-ohjelmointiin Turtle koettiin kivemmaksi, vaikkakin hieman vaikeammaksi (vain neljä oppilasta oli ennen käyttänyt Turtlea). Johdattelevassa kysymyksessä oppilaat olivat kanssani samaa mieltä siitä, että Turtlen viehätys perustuu ohjelman toiminnan konkreettiseen näkemiseen.

Palautteessa oppilaista ylivoimaisesti suurin osa uskoi ymmärtäneensä, miksi teimme mitäkin – ainakin jälkeenpäin. Hieman yli puolet oppilaista sanoi olevansa kiinnostuneita siitä, miksi tiettyjä komentoja ohjelmassa annetaan ja miten toiminnot saadaan aikaan.

Miten kokeilun toteuttaminen etäopetuksena vaikutti oppilaiden kokemukseen? Oppilaiden arvioidessa, olisiko ohjelmointi ollut helpompaa lähiopetuksessa, mielipiteet jakautuivat varsin tasaisesti, tosin niitä, jotka uskoivat, että lähiopetus ei olisi vaikuttanut oppimiseen mitenkään, oli enemmistö. 

Oli kivempaa etänä, koska oli helpompi seurata, mitä ollaan tekemässä. Ei tule paineita, että ei ehdi…

Miten kokeilu saavutti tavoitteensa? 60% oppilaista uskoi jatkavansa ohjelmointikokeiluja joskus myöhemmin ja 30% jopa arveli, että voisi kokeilla Turtlea itsenäisesti. Eli tiivistäen oppilaiden ja opettajan tunnelmat, ohjelmointi on kivaa ja sillä voi saada jotain jännää aikaan.

Ohjelmointikokeilua laadittaessa on käytetty muokaten osia projektista ’Kaleidospiraali’ teoksessa Opiskelijan ohjelmointikirja (2018), Readme.fi

Leave A Reply