Monthly Archives: huhtikuu, 2020

0

Kirjoittajat: Tiina Helminen, Pinja Taiminen, Maija Pietarinen ja Aleksi Valkeasuo.  Pandemiatilanne on luonnollisesti edelleen vaikuttanut myös kuluneen viikon projektiimme. Alun perin suunniteltu Eläkkeensaajien muistikerholle toteutettu muistin harjoittamistuokio peruuntui ja täten projektin sisältö hieman muokkaantui. Saimme tehtäväksi kuitenkin jatkaa muisti-aiheella. Tarkoituksena oli tehdä aiheesta videoluento Hyvinvoinnin klinikan käyttöön ja lisäksi valita yksi terveysteemaan liittyvän aihe. Valitsimme etätyöntekijän päivän ateriat.   Projekti alkoi työnjaolla ja suunnittelulla. Molemmat aiheet edellyttivät teoriatietoon perehtymistä, jonka toteutimme itsenäisesti. Keräsimme tietoa muistista, muistisairauksista, muistin harjoittamisesta sekä ravitsemuksesta kokonaisvaltaisesti. Teoriaan perehtymisen jälkeen aloimme tekemään muisti-teemaan liittyvää PowerPoint-esitystä ja valokuvaamaan etätyöntekijän aterioita sekä suunnittelemaan siitä digitaalisten työkalujen avulla posteria.  Kuva 1. Mihin muistia tarvitaan?  Väestön ikääntyessä erilaiset muistiongelmat luonnollisesti lisääntyvät ja tiedon jakaminen niihin liittyen on tärkeää aivoterveyden edistämiseksi. Ongelmat muistamisessa eivät suoraan tarkoita muistisairautta vaan taustalla voi olla niin elämäntapoihin liittyviä tekijöitä kuin muita sairauksia. Muistiin voi vaikuttaa omilla elintavoilla ja muistin omatoiminen kuntouttaminen näyttelee isoa roolia ongelmien ehkäisyssä.  Pandemiatilanteessa myös etätyöläisten ruokarytmit sekä tavat ruokailla muuttuvat. Siihen totuttuun “ruokatuntiin” työkavereiden kanssa ei ole nyt mahdollisuutta. Tilanne on hankala varsinkin perheellisille, joiden pitäisi oman työn ja perheen arjen pyörittämisen lisäksi valmistaa lapsille (normaalisti koulussa syöty) lounasruoka.  Olemme huomanneet, että osa työelämässä olevista syö päivän aikana huonosti, vaikka sille useimmilla aloilla on oma, rauhoitettu hetkensä. Olisi myös tärkeää ettei etätyöskentelyssä ruokailu olisi kahvi ja leipä-tyyppistä ateriointia pitkin päivää. Tämän vuoksi koimme tärkeänä tehdä ohjeistusta oikeantyyppisestä ruokailusta sekä siihen liittyvistä asioista.   Kuva 2. Etätyöntekijän ravitsemus-posteri  Yhteistyö ryhmämme sisällä sujui moitteettomasti. Tapasimme viikon aikana kertaalleen Teams – palvelussa sekä olimme aktiivisesti yhteydessä WhatsAppin kautta. Valitettavaa on tietysti ettemme pääse paikan päälle kertomaan sekä esittelemään tekemiämme materiaajela. Nyt mennään    kuitenkin terveys edellä.  …More

0

Kirjoittajat: Sairaanhoitajaopiskelijat Sini Laitinen, Mari Olkkola, Satu Salonen ja Janita Toukomaa   Meillä oli tarkoituksena…More

0

Kirjoittajat: Milla Huikuri, Malla  Uusitalo, Anna-Kaisa Kesti ja Antti Rättö. Projektin toimeksianto Toimeksianto projektille syntyi…More