Tsempataan muistia

0

Kirjoittajat: Sairaanhoitajaopiskelijat Sini Laitinen, Mari Olkkola, Satu Salonen ja Janita Toukomaa

 

Meillä oli tarkoituksena tehdä projektiviikkojen aikana yhteistyötä Kanta-Hämeen muistiyhdistyksen sekä Eläkkeensaajien muistikerhon kanssa. Tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Kanta-Hämeen muistiyhdistykselle sekä Eläkkeensaajien muistikerholle pienimuotoinen tapahtuma. Vallitsevan poikkeustilanteen takia, jouduimme luopumaan tästä ajatuksesta ja siirtämään toteutuksen etätyönä tehtäväksi.

Aivot tarvitsevat virikkeitä pysyäkseen toimintakykyisinä. Aivojen treenaaminen luo uusia hermoverkkoja. Aivot tarvitsevat haastavaa, kiinnostavaa ja sosiaalista tekemistä pysyäkseen hyvässä kunnossa. Erilaiset muistiharjoitukset ovat tähän oiva apu. Harjoitusten tulisikin olla tekijälle mielekkäitä ja sopivan haastavia unohtamatta onnistumisen kokemuksia. (Vanhustyönkeskusliitto n.d)

Uuden oppiminen ja muisteleminen ovat tärkeä osa aivoterveyden huolenpitoa. Ahdistuneisuus, erilaiset sairaudet, väsymys, stressi, lääkkeet ja kipu voivat heikentää muistia. Myös unihäiriöt ja yksinäisyys voivat alentaa muistia. Muistiharjoitteiden lisäksi aivoterveyttä edistää riittävä uni, monipuolinen ruokavalio, päihteettömyys ja stressin välttäminen. (Suomenmuistiasiantuntijat ry 2017)

Teimme Eläkkeensaajien muistikerholle muistiin liittyviä harjoitteita. Muistikerholla käyvät ikääntyneet eivät ole muistisairaita, vaan haluavat kehittää ja treenata muistia. Pyrimme tekemään muistiharjoitteista monipuolisia ja mielenkiintoa herättäviä. Teemat valitsimme ikäryhmälle sopivaksi, esimerkiksi yksi harjoitus oli vanhanajan esineaiheinen kuvamuistiharjoitus sekä yksi harjoitus koostui vanhoista suomalaisista sananlaskuista. Muistiharjoitteita tehtäessä huomioimme sen, että ikääntyneet haluavat treenata muistia eri tavoilla. Muistiharjoitteita oli esimerkiksi kuvamuistiin liittyviä tehtäviä, päättelykykyyn liittyviä tehtäviä sekä perinteinen muistipeli. Muistiharjoitteisiin sisällytimme myös selkeät ohjeet, jotta niitä pystyttäisiin hyvin hyödyntämään muistikerholla. Muistikerholta saimme palautetta: ”Aivan ihania tehtäviä olette tehneet. Niitä kaikkia voimme hyödyntää,
kun syksyllä aloitamme taas muistikerhon tapaamiset. Saatte tehtävien
tekemisistä täyden 10 ja papukaijamerkin=-. Kiitokset teille. Kaikkea
hyvää opiskelulle ja elämälle. ” Kyllä tästä selvitään ”:-)

Covid-19 viruksen takia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen projektiharjoittelu olikin hyvin erilainen kuin osasimme odottaa. Emme ole päässeet koululle työstämään yhdessä materiaalia tai tapaamaan asiakkaita. Projekti on toteutettu kokonaisuudessaan verkkotyöskentelynä.

Lähteet

Suomenmuistiasiantuntijat ry (2017) Aivoterveyttä edistämään. Haettu 27.3.2020 osoitteesta  https://sumut.fi/wp-content/uploads/2020/02/ETNIMU_Aivoterveytta_fiR_17i.pdf

Vanhustyönkeskusliitto (n.d) Aivojumppa. Haettu 27.3.2020 osoitteesta https://www.vahvike.fi/fi/aivojumppa

Leave A Reply