Kohti kotihoidon osaamista pelin siivittämänä.

0

Onko sinusta kotihoitajaksi? Millaisia tehtäviä kotihoidolle kuuluu? Millaisia ovat kotihoidon asiakkaat? Testaa osaamisesi kotihoidosta Seppo-pelien avuilla!

Seppo-pelialusta on uusi oppimisen väline, jossa yhdistyvät oman osaamisen testaaminen, yhdessä tekeminen sekä tavoitteellinen toiminta. Pelissä edetään tehtävästä toiseen ja jokaisen osion jälkeen saa palautteen omasta suorituksesta sekä pisteet, jotka innostavat jatkamaan eteenpäin. Pelissä on erilaisia tehtäväosioita, monivalintaa, avoimia kysymyksiä sekä kuvatehtäviä. (Seppo n.d.)

Sairaanhoitajaopiskelijoina koulutukseemme kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen projektiharjoittelu, jossa tuotamme meille annettuja projekteja. Projektiryhmämme tehtävänä oli tutustua edellisten sairaanhoitajaopiskelijoiden projektiryhmän luomiin kotihoitoa koskeviin peleihin sekä lähteä kehittelemään näitä. Lisätietoa peleistä ja edellisen ryhmän työskentelystä löytyy aiemmasta blogitekstistä osoitteesta  https://blog.hamk.fi/hyvinvoinnin-klinikka/innovaation-uudet-tuulet/ .

Mitä pelejä Seposta sitten löytyy?

Kotkot eli Kotihoidon kotikäynti-peli käsittelee kotikäynnin perusteita, työergonomiaa sekä kotihoitoon kuuluvaa henkilökuntaa. Lisäksi pelissä käsitellään kotihoidon asiakkuutta, sen vaiheita sekä kotihoidon hoitotoimenpiteitä. AASI eli Asiakkuusosaaminen ja asiakasohjaus-pelissä tehtävät koskevat etiikkaa ja lakeja, palveluohjausta, toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arviointia. Peli sisältää myös potilastapauksia.

 

 

 

Kotikäynti-pelissä edetään kotihoidon työntekijänä tehtävästä toiseen. Ensimmäinen tehtävä käsittelee työpäivän aloitusta, jonka jälkeen puolestaan mietitään lääkehoidon toteutusta. Kolmannessa tehtävässä työn alla ovat eri kotihoidon tukipalvelut ja neljännessä tehtävässä käydään kysymysten avulla läpi, mitä kuuluu työpäivän päätökseen kotikäyntien jälkeen. Peli sisältää seitsemän erilaista potilastapausta ja pelissä pääsee heistä jokaisen luona vuorollaan vierailemaan. Esimerkkinä pelissä olevista case tapauksista on Vesa. Vesasta on kerrottu pelissä perustietoja:

”Vesa on 27- vuotias CP-vammainen nuori. Hän asuu yksin Hämeenlinnassa. Hän kävelee ilman rajoitetta, mutta hänellä on vaikeuksia karkeamotorisissa tehtävissä. Lisäksi hänen on vaikea kommunikoida vieraiden ihmisten kanssa. Tuttujen ihmisten kanssa hän kommunikoi hyvin. Hänellä käy kotihoito 2 kertaa vuorokaudessa. Vesa tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa ja lääkkeiden ottamisessa.”

Tämän jälkeen pelaaja vastaa Vesan sairauksiin ja hoitoon liittyviin kysymyksiin, kuten ”mistä CP-vamma yleensä johtuu?”

Ryhmänä kohtaamamme kehityshaasteet

Kävimme läpi Seppo-pelialustalta löytyvät kysymykset ja niiden vastaukset järjestyksessä. Kokonaiskuva jo tehdystä työstä oli hyvä. Teimme pieniä korjauksia, kuten Lisäsimme vastausvaihtoehtoja ja korjailimme kirjoitusvirheitä. Saatuamme tunnukset pelaajanäkymään pelialustalle ja kokeiltuamme peliä pelaajan silmin, havaitsimme monia muitakin pelin pelaamiseen liittyviä hankaluuksia. Myös pisteytyksen yhtenäistäminen oli tärkeää työryhmämme mielestä. Näitä Korjauksia lähdimme toteuttamaan.

Tekemiemme korjausten ja kehittelyjen jälkeen on tarkoitus, että ensi syksynä peliä kokeilisi jo testiryhmä. Tämän jälkeen pelin kehittelyä jatkettaisiin vielä testaajilta tulleiden korjausehdotusten sekä huomioiden pohjalta. Tulevaisuudessa pelin tarkoituksena on toimia opiskelijoiden ja työntekijöiden tutustumis- ja oppimisvälineenä. Ehkä jonain päivänä sinäkin törmäät peliin koulunpenkillä tai työelämässä.

Kesäterveisin!

Anniina Mustonen, Elina Tiiva, Emilia Lainesalo, Laura Lietsala, Lumi Järvelin, Nina Piitulainen& Serafiina Tiiri

 

Lähde

Seppo (n.d.). Pedagogiikka. Haettu 4.5.2018 osoitteesta http://seppo.io/pedagogiikka/

Leave A Reply