Lasten diabeteksen Kahoot kysely

0

Kirjoittajat: Milla Huikuri, Malla  Uusitalo, Anna-Kaisa Kesti ja Antti Rättö.

Projektin toimeksianto

Toimeksianto projektille syntyi tarpeesta saada uutta sisältöä diabetes leireille ja Kanta-Hämeen keskussairaalan Lasten- ja nuorten osaston käyttöön. Toinen leiri on suunnattu 12 – 14 vuotiaille lapsille ja toinen leiri noin 16 -vuotiaille nuorille. Tarkoituksena on tuoda pelaamisen kautta tietoa sairaudesta kohderyhmille. Toiveena on saada aikaan leikkimielistä kilpailua tapahtumiin, joissa Kahoot!: ia tullaan käyttämään. Lisäksi toteuttiin Kahoot! osastolla käytettäväksi noin 9+ -vuotiaille lapsipotilaille.

Projektin toteutus

Projektiryhmä työsti yleisen teorian, kysymykset ja kysymyksiin liittyvän teorian OneDrivessa ryhmän jäsenille jaettuun dokumenttiin. Tämä osuus tehtiin itsenäisesti, kukin projektiryhmän jäsen teki osuutta omaan tahtiinsa. Yhteisesti jaettu dokumentti mahdollisti kaikille ajantasaisen tiedon mitä sisältöä oli jo tehtynä valmiiksi ja mitä oli vielä tekemättä. Kysymykset esiteltiin Lasten ja nuorten poliklinikan diabeteshoitajalle ennen Kahoot!: in toteutusta ja näin saatiin tilaajan kommentit sisällöstä.  Sisältöä täydennettiin kommenttien perusteella ja tämän jälkeen toteutettiin Kahoot!. Projektissa toteutettiin lisäksi ohjemateriaali henkilökunnan käyttöön.    

Projektin tuotos, Kahoot!

Kahoot!: eihin toteutettiin yhteensä 34 kysymystä, jotka käsittelivät laajasti diabetesta sairautena sekä esimerkiksi sairauteen liittyvää vertaistukea. Kysymysten asettelu toteutettiin vastaajien ikäryhmä huomioiden. Ohjemateriaali pidettiin lyhyenä ja yksinkertaisena ja ohjeen toteutuksen lähtökohtana oli saada käyttäjän tarvitsema tieto mahdollisimman tiiviisti ja selkeästi esitettyä.

Leave A Reply