Ensiapukoulutuspäivä nuorten urheiluseuralle

0

Kirjoittajat: Tuula, Tanja, Roosa, Hanna, Minerva ja Maija

Sairaanhoitajaopintojemme yhtenä hyvinvointiklinikan projektina oli suunnitella ensiapuaiheinen koulutuspäivä nuorten urheiluseuralle. Saimme itse valita ikäluokan, mille koulutus kohdentuisi ja valitsimme 13-15 vuotiaat.

Alun perin tarkoituksena oli mennä paikanpäälle pitämään koulutuspäivä nuorille, mutta poikkeustilanteen vuoksi projekti jouduttiin toteuttamaan kokonaan teoreettisesti. Suunnittelimme koulutuspäivää varten alustavan materiaalin ja rungon. Koulutuspäivän aiheisiin kuuluisi kaksi osiota. Ensimmäiseen osioon kuuluisi pyörtynyt, tajuton sekä eloton henkilö, sydänoireet, diabetes ja epilepsia ja niiden aiheuttamat hätätilanteet. Toisena osiona olisi tapaturmat, johon kuuluu pään vammat, suuret haavat sekä lihas- ja nivelvammat. Koulutuspäivään kuuluisi 4 tuntia teoriaa sekä 4 tuntia toiminnallisia harjoituksia aiheisiin liittyen.

Suunnittelimme koulutuspäivän teoriaosuutta varten kattavan Powerpoint esityksen, jonka kokosimme keräämämme teoriatiedon pohjalta. Esitys on kohdennettu nimenomaan 13-15 vuotiaille. Tässä iässä nuoren ajatusmaailma sekä abstrakti ajattelu kehittyy huomattavasti ja nuori oppii parhaiten itse tekemällä.

 

                         

Kuva. 1 Powerpoint ensiavun teoriaa                                   Kuva 2. Powerpoint rintakipu

Suunnittelimme toiminnallisia harjoituksia, joihin kuuluisi aikuisen ja juniorin elvytys Anne-nuken kanssa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja kylkiasentoon kääntäminen, erilaiset sidokset ja kolmen K: sääntö. Viimeiseksi toiminnalliseksi tekemiseksi suunnittelimme aiheisiin liittyviä Case tapauksia. Case tapauksissa on koulutuspäivän aikana tutuksi tulleita ensiaputilanteita, jotka voisivat syntyä tapaturmista urheiluharjoituksissa. Yhtenä esimerkkinä on urheiluharjoituksen aikana sattunut nilkkavamma. Case harjoituksien tarkoituksena on se, että nuoret saavat itse harjoitella käytännön- ja kädentaitoja turvallisessa ympäristössä.

Saimme tehtäväksi myös suunnitella todistuspohjan, joka olisi tarkoitus jakaa koulutukseen osallistuneille päivän päätteeksi. Todistuksesta tulee ilmi, mitä päivä sisältää sekä sen, että koulutuspäivän järjestää HAMKin sairaanhoitajaopiskelijat.

 

Kuva 2. Todistuspohja

Toivomme kovasti, että mahdollinen koulutuksen toteuttamaan pääsevä ryhmä saisi tästä yhtä paljon irti kuin mekin saimme, sekä yleisesti mukavan kokemuksen. 😊

Leave A Reply