Lautapelejä teemoina ensiapu ja terveyden edistäminen

0

Kirjoittajat: Sairaanhoitajaopiskelijat Roosa Koskela, Tanja Laurila, Minerva Maula, Tuula Männistö, Maija Pietarinen, Hanna Puhakainen

Tämä viikko on mennyt mukavasti ja rennosti lautapelejä suunnitellessa meidän mahtavan tiimin kesken. Tämä tehtävä on jatkumoa edellisen viikon projektiimme, jossa suunnittelimme ensiapukoulutuspäivän nuorten urheiluseuralle. Aiheiksi meille annettiin ensiapu sekä terveyden edistäminen. Tehtävien jako meni luontevasti niin, että jakauduimme kahteen pienryhmään ja kumpikin ryhmä tuotti yhden lautapelin. Ensiapuun liittyvä lautapeli koottiin jo kerätyn teoriatiedon pohjalta, jota saimmekin viime viikolla paljon tuotettua.

Ensiapulautapeli on suunnattu 5-6 luokkalaisille lapsille. Pelilaudalla kuljetaan eteenpäin noppaa heittämällä erilaisia tehtäviä tehden. Peliä pelataan pareittain, ja peliä voi pelata 4-6 pelaajaa kerralla. Tehtäväruutuja pelilaudalla on kolmenlaisia; kysymyksiä, pantomiimeja ja piirrettäviä aiheita. Tehtäväruutuun päästessä nostetaan kyseinen kortti, ja toimitaan kortin antamien ohjeiden mukaisesti.

Pantomiimikortin nostanut esittää parilleen kortissa annetun aiheen, jonka jälkeen pohditaan oikea ensiapu tilanteeseen.  Vastauksen voi tarkastaa kortista löytyvän QR- koodin takaa. Piirtämiskortin nostaja piirtää paperille kortissa annetun aiheen, ja pari yrittää arvata mistä on kyse. Kysymyskortteihin pari voi miettiä yhdessä vastausta. Jos pari ei onnistu arvaamaan korttia oikein, jää heiltä yksi heittovuoro välistä. Ensimmäisenä maaliin pääsevä pari voittaa pelin. Pelin tarkoituksena on opettaa lapsille ensiaputaitoja ja ensiapuun liittyviä käsitteitä mukavassa ilmapiirissä leikin kautta.

Kuva Ensiapupeli- pelilaudasta.

Toisen lautapelin aiheena oli terveyden edistäminen. Lähdimme ensin miettimään teemoja, joiden ympärille terveys mielestämme rakentuu. Valitsimme ruokavalion, liikunnan, ruutuajan sekä unen ja aloitimme pelin suunnittelun aiheiden teoriatiedon keräämisellä. Kun teoriatietoa oli jokaisesta aiheesta tarpeeksi, lähdimme pohtimaan kysymyksiä teoriaan pohjautuen.

Terveyden edistämisen näkökulmasta suunniteltu ja digitaalisia työkaluja hyödyntäen toteutettu Terve2020! – lautapeli on tarkoitettu yli 7-vuotiaille. Pelin ideana on kysymys- ja väittämäkorttien avulla miettiä ruokavalioon, uneen, liikuntaan sekä ruutuaikaan liittyviä, kokonaisvaltaiseen terveyteen vaikuttavia asioita.

 

 

 

 

 

 

Kuva Terve2020!-pelilaudasta.

 

Pelilaudalla on eri värisiä palloja, jotka kuvastavat kysymys- ja väittämäkorttien teemoja. Vihreissä korteissa on kysymyksiä tai väittämiä ruokavaliosta, punaisissa korteissa ruutuajasta, keltaisissa korteissa liikunnasta sekä sinisissä korteissa uneen liittyvistä asioista. Pelilaudalla liikutaan nopan avulla ja heittovuoron saa vastaamalla kysymyksiin tai väittämiin oikein.  Pelin voittaa ensimmäisenä maaliin päässyt pelaaja.

Lautapelien suunnittelu sovittujen aiheiden pohjalta sekä ikäryhmä huomioiden oli haastavaa, mutta opettavaista. Piti huomioida pelin vaikeusaste, suunnitella pelilaudat ja pelisäännöt sekä tehdä pelistä mahdollisimman opettavainen. Tärkeintä kuitenkin oli suunnitella peleistä mahdollisimman hauskoja, jotta lapset ja nuoret palaisivat niiden pariin uudestaankin. Työskentely lasten ja nuorten kanssa vaatii luovuutta ja olikin hyödyllistä saada tämän projektin kautta taas uusia työkaluja ja ideoita täydentämään omaa ammattitaitoa.

Pelit löydät tästä linkistä

Leave A Reply