Erilaisten aineistojen ja materiaalien tuottaminen etänä

0

Kirjoittanut: Sairaanhoitajaopiskelijat Katariina Manninen, Mari Olkkola, Satu Salonen, Pinja Taiminen, Janita Toukomaa, Aleksi Valkeakoski ja Noora Viitanen

Aloitimme viikon 15 uudella kokoonpanolla. Sovimme Teams kokouksen maanantaille aamusta, jossa oli opettaja mukana. Koska olemme edelleen poikkeusolosuhteiden vallassa meidän tämän viikon suunnitelmat, menivät uusiksi. Pohdimme opettajan kanssa yhdessä, mitä voisimme tehdä peruuntuneiden projektien myötä. Päätimme tehdä materiaalia syksyn Goodmanin tapahtumaan, joka meidän osalta peruuntui. Saimme lopulta hyvin mietittyä yhdessä mitä kukakin tekee ja jakauduimme kolmeen ryhmään. Aiheina meillä oli nuorten syrjäytymisen ehkäisy, etätyön ergonomia sekä ikääntyneiden liikunta.

Nuorten syrjäytymisen nostimme aiheeksi sen vuoksi, että ne nuoret, jotka ovat muutenkin vaarassa syrjäytyä, voivat todella jäädä varjoon tämän koronapandemian aikana. Otimme yhteyttä etänä tapahtuvan mielenterveys- ja päihdetyön tekijään, häneltä saimme arvokasta tietoa kuinka paljon koronasta johtuvat pakotteet näkyvät jo nyt heidän työskentelyssä ja kuinka suurin osa nuorista on alkanut oireilemaan tuen puutteen vuoksi.

Etätyön ergonomian nostimme aiheeksi myös siksi, että ihmiset ovat etätöissä ja tekevät nyt entistä enemmän näyttöpäätetyötä. Tällaisessa poikkeustilanteessa ne ihmiset, jotka eivät ole tottuneet tekemään etätyötä, eivät huomioi ergonomiaa. Halusimme tuoda heille myös helppoja vinkkejä, miten huolehtia ergonomiasta.

Kolmantena aiheena olivat ikääntyvät ihmiset. Ikääntyessään ihminen vähentää liikkumistaan tajuamattaan ja siksi on tärkeää, että siihenkin kiinnitetään huomiota. Ikäihmiset kuuluvat riskiryhmään tämän pandemian aikana ja halusimme tuottaa heille materiaalia, jonka avulla he pystyvät harjoittelemaan ilman altistumisriskiä kotona.

kuva 1. Gert Altmann Pixabay

Ryhmänä saimme kyllä hyvin tehtyä yhteistyötä ja tuotokset vaikuttivat hyvältä. Ryhmän kanssa kokoonnuimme viikon aikana kolme kertaa teams-sovelluksen kautta. Aikatauluttaminen ja työn suunnittelu vei yllättävän paljon aikaa, sekä tietysti se, että vain yksi henkilö kerralla pystyi lisäämään raporttipohjaansa oman ryhmän osuuden. On tietysti valitettavaa, ettemme pääse konkreettisesti ohjaamaan ja kertomaan asioista ihmisille, mutta nykytilanteessa mennään terveys edellä ja selätetään pandemia yhdessä ensin.

Viikko 16 alkoi jälleen Teams- palaverilla. Porukastamme kaksi jäi pois, joten tiimi oli pienempi tälle viikolle. Kävimme läpi mitä olimme jo saaneet aikaiseksi sekä mitä vastauksia opettajalta oli tullut. Sovimme uuden palaverin vielä loppu viikolle ennen lopullisia materiaalien lähettämistä.

Aloitimme postereiden teon tälle viikolle sekä vielä muutaman viilauksen teimme edellisen viikon materiaaleihin. Muun muassa PowerPoint esitykset videomuotoon ja joitain pieniä hienosäätöjä.

Tässä kahden viikon aikana olemme opetelleet paljon etätyökalujen käyttöä sekä erilaisia ohjelmistoja mitä, milloinkin voisi käyttää. Eli teknologia on tullut tutuksi meille kaikille tämän projektin myötä.

 

Leave A Reply