Projektihankkeina luennot HAMKin henkilökunnalle sekä videot sosiaaliseen mediaan

0

Kirjoittanut sairaanhoitajaopiskelijat Kaisa Jukka ja Heidi Pajavuori

Aloitimme projektiharjoittelun HAMKin Oppimisympäristö Hyvinvoimalassa kolmen opiskelijan voimin tammikuun 2021 alussa. Projektiharjoittelu on osa moduuli 8 opintoja. Moduuli kestää kahdeksan viikkoa, josta projektin osuus on neljästä kahdeksaan viikkoa, riippuen monta viikkoa opiskelija ottaa työssäoppimista jaksoon. Meidän projektimme kestää neljä viikkoa, paitsi yhdellä opiskelijoistamme, joka oli mukana ensimmäiset kaksi viikkoa.

Ensimmäisellä viikolla maanantaina saimme kuulla, mistä projektissamme on kysymys. Alkuhämmennyksen jälkeen melko nopeasti tutustuimme ryhmässä toisiimme, ja aloitimme tehtävään orientoitumisen. Projektissamme tehtävänämme oli tehdä HAMKin henkilökunnalle kolme luentoa terveyteen liittyvillä teemoilla, sekä videoita sosiaaliseen mediaan.

Teimme alustavan aikataulusuunnitelman, sovimme tapaamisia ryhmän kesken päivittäin, ja kävimme opettajan kanssa läpi projektin vaiheita. Pidimme tiiviisti yhteyttä myös WhatsApp ryhmässämme. Tekstiä tuotimme yhteisellä Teams alustalla.

Tavoitteena oli saada tehtyä kolme laadukasta, tieteeseen perustuvaa ja kohdeyleisön mielenkiinnon herättävää luentoa. Aiheina olivat fyysisen hyvinvoinnin merkitys etätyössä, aivoterveyden edistäminen työikäisellä, sekä unen ja palautumisen merkitys työikäiselle. Sisällössä huomioimme kohdeyleisö, sekä vallitsevan etätyötilanteen. Toivomme, että luennot antavat kuulijoille uutta näkökantaa huomioida terveyttään ja keinoja edistää terveyttä omassa arjessaan.

Luennot oli mahdollista järjestää etäyhteyden kautta Teamsissa tai Zoomissa.  Päädyimme Zoomiin, koska se oli itsellemme hieman tutumpi. Luennoista teimme mainoksen, joka jaettiin Yammer-sovelluksessa HAMKin henkilökunnalle. Luennot järjestettiin perjantaina 29.1, maanantaina 1.2. ja keskiviikkona 3.2 eli melko tiiviillä aikataululla projektin loppuvaiheessa, mutta tiedon keräämiseen varattiin riittävästi kuitenkin hyvin aikaa ja luentoja valmisteltiin huolella.

Vaikka ryhmätöitä koulussa onkin tullut tehtyä useampia, oli tämä projektityö kuitenkin taas omanlaisensa, jonka vuoksi alussa oli pientä haparointia ja epävarmuutta. Hyvän ohjeistuksen turvin pääsimme taas etenemään ja saimme varmuutta omaan tekemiseen.

Löydettyämme hyviä lähteitä ja katsottuamme myös aiheista hyviä webinaareja, aloimme työstää teoriapohjaa luento luennolta. Samalla kun tietoa kerättiin, oma teoriatieto lisääntyi valtavasti kustakin aiheesta. Vaikka projekti olikin työläs, oli se myös hirmu mielenkiintoinen. Kun tietoa aiheesta oli kerätty tarpeeksi ja olimme saaneet ohjaavalta opettajalta siunauksen, aloimme työstää itse luentoa PowerPointilla.

Ongelmilta ei myöskään vältytty projektin aikana. Kun mainos oli jo jaettu Yammeriin, saimme selville, että luennon aika oli opiskelijoilla rajattu 40 minuuttiin. Mainoksen jo lähdettyä eteenpäin oli se vain huomioitava luentoa suunniteltaessa ja asiasta myös mainittiin jokaisen luennon alussa. Toinen ongelma liittyi Zoomin Polls- työkaluun. Olimme suunnitelleet luennolle muutamia kysymyksiä yleisön aktivoimiseksi, Polls ei kuitenkaan ollut opiskelijoiden käytössä ja tämäkin tuli hieman yllätyksenä.  Kysymykset päädyttiin tekemään yhdelle dialle niin että yleisö pystyi vastaamaan Yes ja No painikkeilla.

Diojen tueksi kirjoitimme käsikirjoitusta, jottei sanat unohdu jännityksen vuoksi kesken esityksen. Luennot sujuivatkin näin melko jouhevasti. Luennon lopussa toivoimme palautetta ja saimme kommentteina, että luento oli hyvä ja siitä sai uutta tietoa. Aivoterveyden luennosta jäätiin kaipaamaan kulttuurin ja etenkin musiikin merkitystä aivoterveydelle. Palautetta tuli jonkin verran huonosta kuuluvuudesta ja linjan häiriöstä. Luentojen yleisömäärä oli melko pieni ja viimeisellä luennolla olikin vain yksi kuulija, mutta luennot nauhoitettiin, jos joku haluaa ne vielä myöhemmin kuunnella.

Aikarajoituksen ja yleisömäärän vähyyden vuoksi tulimme ensimmäisen luennon jälkeen siihen tulokseen, ettei yleisön aktivointi toteudu suunnitellulla tavalla. Jätimme siis viimeisten luentojen aktivoinnin pois ja loppuun aikaa keskustelulle, mikäli kuulijoilla oli jotain kysyttävää tai kommentoitavaa aiheeseen liittyen.

Toinen hankkeemme oli videoiden tekeminen sosiaaliseen mediaan opiskelusta Hamkissa. Tarkoituksena oli markkinoida omaa kouluamme yhteishaussa 2021. Videot tehtiin TikTok-sovellukseen. Ideoiden keksiminen oli yllättävän vaikeaa. Yksi työryhmämme jäsenistä oli kuvannut koiraansa videolle tietokoneen edessä ja saanut siitä hauskan idean TikTok videoksi. Toinen idea syntyi selatessa muiden julkaisemia videoita. Se liittyi vanhaan Jope Ruonansuun sketsiin, jossa potilas makaa sängyssä ja “lääkäri” sanelee potilaan elintoiminnoista. Koululla oleva simulaationukke sopi tähän ideaan mielestämme mainiosti ja Ruonansuun ääntä käytimme hyödyksi kuvauksissa.

Toiseksi videoksi suunnittelimme asiallisempaa videota, missä esiteltäisiin Hämeen Ammattikorkeakoulun Visamäen kampuksen sisätiloja, etenkin hoitotyön luokkia. Tavoitteena videossa olisi se, että tulevat opiskelijat saisivat etukäteen tutustua kouluun ja hoitotyön luokkiin. Samalla kuvatut siistit luokkatilat, opiskeluvälineet ja laitteet toimisivat houkuttimena hakemaan opiskelemaan korkeakouluumme.

Kaiken kaikkiaan projekti oli opettavainen sekä projektityöskentelyn, että teoriatiedon kannalta.  Jatkossa on helpompi suunnitella ja toteuttaa luentoja, mikäli sellaiselle tulisi tarve työelämässä. Opimme, että hyvin valmisteltu luento on myös helpompi toteuttaa. Mielestämme pysyimme hyvin aikataulussa, vaikka työstimme rinnalla toistakin projektia. Projektin tehtävät oli hyvin suhteutettu neljän viikon harjoitteluun. Etätyöskentely oli meille mielekäs tapa työskennellä, koska pystyimme näin paremmin sovittamaan myös henkilökohtaisia menoja hyvin aikatauluumme.

 

Leave A Reply