VINKKEJÄ AIVOJEN AKTIVOINTIIN

1

Tiesitkö että aivojen säännöllinen aktivointi vaikuttaa muistin toimintaan, ehkäisee muistisairauksia, helpottaa uusien taitojen oppimista ja parantaa keskittymiskykyä? Otimme koulun projektissa näistä asioista selvää kertoaksemme niistä Kanta-Hämeen hengitys ry:n iäkkäille jäsenille. (Muistiliitto 2017)

Aivoilla on monta erilaista tehtävää. Aivot mm. ylläpitävät meidän elämää ja säätelevät muiden elinten toimintaa, välittävät aistien avulla tietoa ympäristöstä ja tuottavat mielen toimintaa, säilyttävät ja ohjaavat ihmisen persoonallisuutta, käyttäytymistä ja tunteita. (Muistiliitto 2017e.)

6 VINKKIÄ AIVOJEN AKTIVOINTIIN

  1. Tanssiminen

Katsellessamme toisen ihmisen motorista suoritusta, aivot analysoivat ja suunnittelevat liikettä jonka jälkeen toistamme perässä. (Muller 2007.)

  1. Musiikin kuunteleminen

Aivot analysoivat äänen sävyn, tunnistaa ja muistaa säveleet, sävelten kesto, ajallisen järjestyksen ja rytmin. Musiikkia kuunnellessa nämä yhdistyvät ja aivot toimivat kokonaisvaltaisesti ja vahvistaa aivojen hermoverkkoa. (Muller 2007.)

  1. Kielten opiskelu ja kuuntelu

Sama aktivoituminen tapahtuu aivoissa kun ajatellaan loogis-analyyttisesti. (Kettunen 2017.)

  1. Tasapaino- ja koordinaatioharjoitukset

Tätä tarvitaan mm. liukastumistilanteissa ja asennon säilyttämisessä. Näitä harjoituksia tehdessä tasapaino säilyy tai jopa paranee. (Ikäinstituutti n.d.)

  1. Liikunta

Lisää stressinsietokykyä

Autonominen hermoston säätelyteho parantuu

Virkistää ja ehkäisee masennuksen oireita

Ehkäisee unettomuutta

Vaikuttaa aivojen muistia kontrolloivaan osan kasvamiseen

Ylläpitää lihasten toimintakykyä

Aivojen kehitys älyllisesti (tarkkaivaisuus, muisti ja päättelykyky) (Aivohuoltamo 2012)

  1. Terveellinen ravinto

Aivojen tarpeelliset rakennusaineet saadaan monipuolisesta, terveellisestä ja riittävästä ruokavaliosta.

Terveellisellä ruokavaliolla voidaan ehkäistä aivotoimintojen heikentymistä ja aivoverenkiertohäiriöitä.

Verenkierto ruokkii aivoja, joten aivot ovat verenkierrosta riippuvainen elin​.

Tyydyttynyt rasva tukkii myös kaula- ja aivovaltimoita.

Aivoista noin 60% on rasvaa, joten rasvojen laatu on tärkeää. (Aivoliitto n.d.)

Kävimme näitä asioita yhdessä yleisön kanssa läpi ja lopuksi teimme muutaman koordinaatioharjoituksen. Yleisö oli mielissään näistä, joten annoimme heille mukaan nipun harjoituksia. Jos haluatte käydä katsomassa mitä harjoituksia teimme, löydätte sinne tämän linkin takaa http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/ETNIMU_Harjoitusopas_fi_LRi.pdf .

Aivojen aktivointi toi uutta tietoa niin esittäjille kuin yleisölle, eli onnistunut tuokio jälleen takana. Ensikerralla käydään läpi sydänterveyttä! Saatte pienen tietopaketin yleisimmistä sairauksista, liikunnan vaikutuksesta ja pieni raapaisu sydänterveelliseen ruokavalioon.

Raikasta kevään odotusta ja muistakaa huoltaa aivojanne!

-Anna, Emmi, Hanna, Matias, Mira ja Saara!

Lähteet

Aivohuoltamo (2012). Liikunta. Haettu 22.1.2018 osoitteesta http://aivohuoltamo.fi/w4u.asp?sid=1&sivu=3&kpl=1

Aivoliitto (n.d). Ravitsemus rakentaa aivoterveyttä. Haettu 17.1.2018 osoitteesta https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/ravinto

Ikäinstituutti (n.d.). Voima- ja tasapainoharjoittelu. Haettu 17.1.2018 osoitteesta http://www.voimaavanhuuteen.fi/liikuntaharjoittelu/voima-ja-tasapainoharjoittelu/

Muistiliitto (2017). Muistintoiminta. Haettu 17.1.2018 osoitteesta: https://www.muistiliitto.fi/fi/aivot-ja-muisti/muistin-toiminta

Muller, K. (2007). Aivot ja liikunta. Duodecim. Haettu 17.1.2018 osoitteesta http://www.ebm-guidelines.com/dtk/shk/avaa?p_artikkeli=ttl00427

 

 

 

 

Discussion1 kommentti

Leave A Reply