Työelämäarviointien vaikutus toiminnan kehittämiseen

1

HAMKin tutkimusyksiköissä järjestetyt työelämäarvioinnit vaikuttavat paitsi TKI-toiminnan myös tukipalveluiden kehittämiseen.

Työelämäarvioinnin aineiston ja tulosten perusteella HAMKin toiminnasta löytyy niin hyviä käytäntöjä kuin kehittämiskohteita. Kehittämistarpeet osuvat HAMKin toiminnassa ja laatujärjestelmässä useaan kohtaan.

HAMKin laatujärjestelmän kuva
Kuva: HAMKin laatujärjestelmä

Strategiatyön tasolla arvioinnin tulokset toimivat osviittana, kun TKI-toiminnan pitkän aikavälin strategisia tavoitteita arvioidaan ja täsmennetään.

Strategisen johtamisen tasolla tuloksia punnitaan koko tutkimuksen kuvaa muodostettaessa.

Työn suunnittelun tasolla vaikutukset kohdistuvat tutkimusohjelmien tekemiseen.

Tutkimuksen tekemisen ja tukipalveluiden osalta kehitetään mm. tulostiedon keräämistä ja hyödyntämistä, yhteisöllistä ja digitaalista työskentelyä ja tiedonjakoa sekä henkilöstön osaamista. Nyt toteutuneesta työelämäarvioinnista kerättiin havaintoja ja palautetta myös itse arviointiprosessin parantamiseksi.

Tuloksina näkyvät julkaisujen ja muun tutkimusviestinnän lisääntyminen, mm. avoimet tutkimusohjelmat.

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Koulutusmoduulien työelämäarviointi: vuorovaikutusta ja kehityskohteita - Laatu

Leave A Reply