HAMKin laadunhallinta on arjen strategiaa

0

HAMKin laadunhallinta on jokaisen työtä. Tietyt organisaatiopumput katsovat, että HAMKissa yleensäkin on laatujärjestelmä ja resursoinnit ja organisoituminen, mutta laadun tekeminen on joka ikisen asia. Vastuu laadusta kuuluu kaikille.

Laadunhallinta on strategisen johtamisen työkalu

Laatujärjestelmä, johtamisjärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä ovat sitoutuneet toisiinsa. Strategisen tavoitejohtamisen tehtävä on tulevaisuusnäyn rakentaminen. Osaamisen johtamisen avulla pyritään uusiutumisen mahdollistamiseen. Tiedolla johtamisessa tapahtuu tulosten seuraamista suhteessa tavoitteisiin. Laatujärjestelmän menettelytavoista löytyy mekanismeja tähän tekemiseen.

HAMKissa laadunhallinta on jaettu kahteen haaraan: toisessa on laatujärjestelmä ja sen kehittäminen ja toisessa on laadun arviointi. Laatujärjestelmä-otsikon alla ovat itse laatujärjestelmä menettelyineen, palautemekanismit, ohjejärjestelmä, laadunhallinnan tuottama tietopohja ja yhteys kokonaisarkkitehtuuriin. Arvioinnin alla ovat erilaiset itsearvioinnit, vertaisarvioinnit ja ulkoiset arvioinnit.

Laatuaiheet ovat osa työyhteisöviestintää

Laatuun ja laadunhallintaan liittyvät viestit kulkevat normaaleissa foorumeissa ja virroissa: laadun ja sen tekemisen viestintä kulkee arjen työssä, käytännöissä, tapaamisissa ja prosesseissa. Yksiköissä on erilaisia foorumeita: johtotiimejä, moduulitiimejä, koulutusvastaavien kokouksia, tutkimusryhmien tapaamisia, kehittämispäiviä, henkilöstökokouksia, opettajakokouksia, opintojen ohjaajien kokouksia… Erillistä laatuviestinnän lähdettä edustavat intran tuore Laatu-uutiset sekä julkinen laatublogi, mutta vuorovaikutus ja vaikuttavuus tapahtuvat tekijöiden arjessa ja arkena. Vain laatu-uutisilla ei laatutyötä tehdä.

Laatu on erilaisia näkökulmia

Laatu voi olla poikkeuksellista huippusuoritusta (”excellence”); se voi tarkoittaa sitä, että ei tehdä yhtään virhettä; se voi olla tarkoituksenmukaisuutta; se voi olla kustannustehokkuutta (”value-for-money”); tai se voi olla muutoskyvykkyyttä tai kehittymiskykyä.

Laadussa kyse on sekä organisaation rakenteista ja prosesseista eli laatujärjestelmästä ja sen lisäksi arvoista ja asenteista, jotka ovat enemmänkin laatukulttuuria. Nämä kun ynnätään yhteen, saadaan hamkilainen laatutyö, jota me yksilöinä ja yhdessä teemme.

Laadunhallinnassa ajankohtaista keväällä 2021

Keväällä 2021 katse on suunnattu tiukasti opiskelijapalautteeseen, sidosryhmäpalautteeseen ja henkilöstöpalautteeseen. Palautetta HAMKissa kyllä kerätään, mutta sen hyödyntämiseen pitää ottaa uusi ote. Uudessa intrassa jatketaan ohjeisiin liittyvää työtä. Lisäksi valmistaudumme Karvin auditointiin, joka tapahtuu keväällä 2022. Tämän valmistautumisen paras seuraus on se, että katsomme omaa toimintaamme ja saamme valmiin rakenteen ja kipinää kehittämiseen. Myös tuleva auditointiraportti vie meitä kehittämisessä eteenpäin.

Ja koko organisaation laatuviestintähän on tavattoman tärkeätä – aina.

HAMKin kehittämispäällikkö Toni Leander haastatteli helmikuussa 2021 laatupäällikkö Lotta Linkoa laatua käsittelevään podcast-jaksoon. Postaus pohjautuu tähän keskusteluun.

Leave A Reply