Laatuyhteyshenkilöiden ryhmä aloittanut toimintansa

0

HAMKin laadunhallinnan organisaatiota on vahvistettu: on perustettu laatuyhteyshenkilöiden ryhmä eli Lyhty.

Laatuyhteyshenkilöiden ryhmässä on edustaja jokaisesta HAMKin koulutus- ja tutkimusyksiköstä, joita on yhdeksän. Ryhmää vetää laatusuunnittelija.

Lyhty-ryhmän tehtävä on tuoda laatu arkeen ja arki laatuun:

Laatuyhteyshenkilöt tuovat laatujärjestelmää esiin omassa yksikössään. He varmistavat ja vahvistavat omalta osaltaan aiheeseen liittyvää viestimistä.

Laatuyhteyshenkilöt seuraavat, onko oman yksikön toiminta laatujärjestelmässä kuvattujen menettelyjen mukaista. Laatujärjestelmän suuntaan he edustavat omaa yksikköään ja voivat tuoda perusteltuja kehitysehdotuksia järjestelmään tai sen menettelyihin, esim. ohjeistukseen.

Yksi tehtäväkokonaisuus on myös Karvin v. 2022 auditointiin valmistautuminen. Laatuyhteyshenkilöt osallistuvat auditoinnissa tarvittavan materiaalin ja toiminnan suunnitteluun ja tukevat laaturyhmää tuotannon suunnittelussa.

Ryhmä tapaa toisensa Teamsissa kerran kuukaudessa, ja myös välissä työskennellään virtuaalisesti. Toistaiseksi on ehditty kokoontua kaksi kertaa: ensimmäinen tapaaminen käytettiin tutustumiseen, organisoitumiseen ja orientoitumiseen, ja toisella kerralla päästiin pohtimaan eri yksiköiden ryhmäytymisen, johtamisen ja viestimisen rakenteita. Joulukuun tapaamisen aiheena on kokonaisarkkitehtuuri. Uusi vuosi käynnistetään auditointiteemalla.

Leave A Reply