Tutkimusyksiköiden työelämäarvioinnit tuottavat tietoa toiminnan parantamiseksi

5

HAMKin kaikissa neljässä tutkimusyksikössä aloitettiin keväällä työelämäarvioinnit. Arvioinneilla haluttiin saada näkemys toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta niin HAMKin omien kuin ulkopuolisten toimijoiden silmin.

Työelämäarvioinnissa on monta vaihetta

Tässä arviointikokonaisuudessa on useita askelia.

 1. Kukin tutkimusyksikkö tuotti määrämuotoisen kirjallisen itsearvioinnin, jossa kuvattiin mm. toiminnan organisointia, rahoitusta, kumppanuuksia ja vaikuttavuutta sekä tulevaisuuden näkymiä.
 2. Tämän itsearvioinnin lisäksi työelämän edustajille toimitettiin taustamateriaaliksi HAMKin strategiat ja yleisesittely, kuvaus TKI-toiminnan johtamisesta ja tukipalveluista, tutkimusyksikön tekemä itsearviointi, tutkimusyksikön tutkimusohjelma sekä tutkimusyksikön tulosluvut.
 3. Valitut työelämäkumppanit tekivät alkukesän aikana arviointihaastattelut, joissa syvennettiin taustamateriaalia kahden tunnin keskustelulla ja kysymyspatteristolla. Teemoina olivat toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus, tutkimusosaaminen, yhteys koulutukseen, kumppanuudet, rahoitus ja kaupallistaminen.
 4. Haastattelujen jälkeen työelämän edustajat antoivat tutkimusyksikön toiminnasta kirjallisen arvionsa.
 5. Kukin tutkimusyksikkö tekee saamansa arvion ja itsearviointinsa perusteella itselleen toiminnan kehittämissuunnitelman. Suunnitelma sisältää priorisoidut tavoitteet sekä seurannan tavat ja mittarit.
 6. Kun kaikkien tutkimusyksiköiden palaute on saatu, tehdään kaikkien tutkimusyksiköiden kokonaisarviointi sekä kokonaisuudesta loppuraportti. Kokonaisarviointi auttaa tunnistamaan sekä hyviä toimintatapoja että kehittämistä vaativia käytänteitä. Nämä kehityskohteet voivat liittyä puhtaasti tutkimusyksikön omaan toimintaan, koko TKI-työhön tai myös laatujärjestelmäämme tai johonkin tukitoimintoon.
 7. Sidosryhmien edustajat tavataan uudelleen vuoden päästä, ja tuolloin keskustellaan vapaasti siihen saakka tapahtuneesta kehityksestä ja sen suunnasta.
 8. Muodollinen työelämäaarviointi uusitaan parin vuoden päästä, jotta päästään systemaattiseen seurantaan ja kehittämiseen.

Sidosryhmät mukaan arviointiin ja kehittämiseen

HAMKin edellisessä auditoinnissa v. 2016 arviointitiimi kiinnitti huomionsa siihen, että HAMKin ulkopuoliset sidosryhmät eivät olleet kovin tiivisti mukana TKI-toiminnassa ja sen kehittämisessä. Työelämäarvioinnit ovat yksi keino sitoa kumppaneita, asiakkaita ja muita oleellisia tahoja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme.

Laatujärjestelmän kannalta työelämäarvioinnit ovat yksi tapa kysyä palautetta toiminnastamme sellaisilta tahoilta, jotka tuntevat toimintaamme, mutta jotka eivät kuitenkaan ole siinä liian kiinteästi osallisina mukana. Meidän tehtävämme on kuunnella ja tehdä kuulemamme perusteella valinnat kehittymisen pohjaksi.

ihmiset keskustelevat pöydän ääressä
Työelämäarvioinnin yksi osuus oli arviointihaastattelu, jossa työelämän ja tutkimusyksikön edustajat kävivät keskustellen läpi valittuja teemoja. (Kuvituskuva HAMK)

 

Discussion5 kommenttia

 1. Pingback: Palaute työelämäarvioinnista: hyödyllistä, kunhan aiheuttaa muutosta - Laatu

 2. Pingback: Työelämäarviointien vaikutus toiminnan kehittämiseen - Laatu

 3. Pingback: Sidosryhmäpalautetta kerätään, mutta käyttö jää vähälle - Laatu

 4. Pingback: TKI-työpajat ovat laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen menetelmä - Laatu

 5. Pingback: Tutkimusjohtajat: TKI-työpajat tuottivat hedelmää, mutta sadon korjaaminen vaatii työtä - Laatu

Leave A Reply