TKI-työpajat ovat laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen menetelmä

0

HAMKin tutkimusyksiköiden yhteiset TKI-työpajat on kevään osalta saatu päätökseen. Nyt on vuorossa kehitysehdotuksien seulonta ja toimintasuunnitelmien teko.

Työpajojen syötteenä työelämän palaute

TKI-työpajat saivat alkunsa tutkimusyksiköiden työelämäarvioinneista. Haastattelut ja kirjallinen palaute analysoitiin, ja tulosten perusteella valittiin tärkeimmät kehitysteemat. Näiden teemojen ympärille käynnistettiin kaikille tutkimusyksiköille yhteiset kehittämistyöpajat.

Asiantuntijatyön tulemina saatiin kehittämisehdotuksia, joista valitaan ja vaiheistetaan tarvittavat toimenpiteet. Kehittämisessä ovat mukana niin tutkimusyksiköt kuin tukipalvelut. Osa kehitystoimista on jo käynnistetty, mutta osa jää odottamaan aloitusta lomakauden yli. Suunniteltuna on myös toimenpiteiden seuranta, jotta etenemistä ja vaikuttavuutta voidaan arvioida.

Kuvassa on koostettu prosessin vaiheet, tavoitteet ja osallistujat. Tällä hetkellä ollaan juuri hypätty punaisesta nuolesta mustan puolelle. Iso urakka on takana, mutta tästä työ vasta alkaa!

tki-toiminnan laadunhallintaa työelämäauditoinnista työpajojen kautta toiminnan kehittämiseen

 

Leave A Reply