TKI-toiminnan työpajoista tuli verkkotyöpajoja

1

HAMKin TKI-toiminnassa alettiin helmikuussa pitää tutkimusyksiköiden yhteisiä, teemoitettuja työpajoja. Nyt työpajat on siirretty koronatilanteen vuoksi verkkototeutuksiksi.

Business as usual – osittain. Meillä on pitkät perinteet verkko-opetukseen ja etätyöskentelyyn, mutta tämä digihyppy ei toteudu ilman ylimääräistä suunnittelua. Jo ennen etätyömääräystä yksi fyysinen tapaaminen päätettiin siirtää tuonnemmaksi, ja kaikkia valmiiksi suunniteltuja toimintatapoja alettiin miettiä uusiksi digihattu päässä.

Työskentely verkkotyöpajassa on samanlaista kuin neuvotteluhuoneessa

Ensimmäisen verkossa toteutetun työpajan aihe oli vaikuttavuus. Kokemukset ensimmäisestä virtuaalisesta TKI-toiminnan työpajasta olivat rohkaisevia:

  • Työpaja toi yhteen ihmisiä, jotka eivät tähän saakka olleet tehneet yhdessä töitä.
  • Yhteinen tavoite loi yhteistä tekemistä.
  • Keskustelussa tuli jaettua eri yksiköiden erilaisia käytäntöjä, niin hyviä kuin kehittämistä vaativia.
  • Asioita määriteltiin, sanallistettiin ja tehtiin näkyväksi, mikä mahdollistaa myös uudenlaisen yhdistelyn.
  • Konkreettisena tuloksena oli ideoita ja mahdollisuuksia vaikuttavuuden arviointiin, ja tästä siemenestä jatketaan uusilla istunnoilla.

Kaiken kaikkiaan työpajassa työskenneltiin täsmälleen samalla periaatteella kuin mitä kasvokkain tavattaessa olisi tehty. Aiheeseen oli valmisteltu johdanto ja tehtävänanto, ja näistä keskusteltiin, kirjattiin, ideoitiin, eksyttiin sivuraiteelle, palattiin aiheeseen… Kolmen tunnin sessio oli suunniteltu vaiheittain niin, että kolmen blokin väleissä oli tauot: työskentelyä oli n. 50 minuuttia, ja sitten kukin sai käydä vessassa, jääkaapilla, happihyppelyllä, kessulla, läksyohjaajana tai missä sitten ottikaan pienen etäisyyden aiheeseen.

Ainoa todellinen eroavaisuus neukkaritodellisuuteen oli se, että tällä kerralla jokainen sai keittää kahvinsa itse. Kalsari-isien ja -äitien tilanteesta ei ole tietoa, sillä emme pitäneet videoita päällä vaan säästimme kaistan opetuksen käyttöön.

 

HAMKin tutkimusyksiköt ovat toiminnassaan varsin itsenäisiä, yhteisiä hankkeita lukuunottamassa. Työpajojen idea on se, että tutkimusyksiköiden rajojen yli aletaan työstää yhteisiä, yleisiä kehittämiskohteita. Nämä kehittämiskohteet on tunnistettu työelämäarviointien avulla. Jokaisessa työpajassa on osallistujia jokaisesta tutkimusyksiköstä, mikä on uudenlainen lähestymistapa. Jokaiseen työpajaan on aiheen ja tavoitteen mukaisesti mietitty oma työskentelymenetelmänsä. Ennen etätyöhön siirtymistä ehdittiin tavata kasvokkain TKI-viestinnän, sidosryhmäpalautteen ja kansainvälistymisen tiimoilta.

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Tutkijayliopettajat hahmottelevat kuvaa korkeakoulun TKI-toiminnan vaikuttavuudesta - Laatu

Leave A Reply