Uni-info Visamäen kampuksella

0

Olemme HAMK:n sairaanhoitajaopiskelijoita ja teemme terveyden edistämisen projektiharjoittelua. Projektiryhmämme piti Visamäen kampuksella uneen liittyvän uni-infon, jossa kohteenamme oli korkeakoulu opiskelijat. Tapahtuman tavoitteena oli herätellä korkeakouluopiskelijoita ajattelemaan omaa unta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tavoite oli myös tarjota tietoa ja mahdollisuuksia unen laadun parantamiseksi.

Standiimme kuului unijulisteita (materiaali YTHS:n julisteet), joissa oli tietoa muun muassa siitä, mitä univaje voi aiheuttaa, miksi uni on tärkeää ja mitkä asiat ovat hyvän unen edellytyksiä.

Käytössämme oli myös posteri, johon pyysimme opiskelijoita vastaamaan, kuinka kauan viime yönä tuli nukuttua ja keskeytyikö uni kertaakaan yön aikana. Posterin tarkoituksena oli herätellä opiskelijan ajatuksia siitä, kuinka hän nukkuu yön aikana ja tuoda myös vertauskuvaksi muiden vastauksia. Halusimme myös hyödyntää tulosta raportissamme, jonka tästä projektista kirjoitamme.

Seuraavaksi kehotimme halukkaita tekemään lyhyen, ”Haluaisitko nukkua paremmin?”, unitestin (if.fi.). Testissä vastataan kahdeksaan kysymykseen, jonka jälkeen testaaja saa heti tuloksen, jossa on unitutkijan analyysi omasta unesta, sekä uneen ja nukahtamiseen liittyviä parannus vinkkejä omien vastauksien perusteella. Mielestämme kyseisetä testistä sai hyviä neuvoja ja koimme testin helpoksi tavaksi lähestyä opiskelijoita sekä ottaa esille heidän oma unensa ja siihen vaikuttavat tekijät. Vielä lisäksi jaoimme opiskelijoille kirjallisia tietoiskuja, jossa oli tuotu esille muutamia hyviä vinkkejä uneen (ttl.fi, hengitysliitto.fi., thl.fi) liittyen.

Toivomme, että saimme tuotua standillamme käyville opiskelijoille uutta näkökulmaa unen tärkeydestä ja siihen panostamisesta. Haluamme haastaa myös sinut pohtimaan miksi uni on tärkeää sekä omia unitottumuksiasi.

Hyviä unia, toivottaa Ida, Sini ja Hinni

 

Leave A Reply