Muistin harjoituspisteitä Eläkkeensaaja ry:läisille

0

Tehtävänä oli suunnitella ja tuottaa eläkeläisille, jolla vielä ei ole muistisairauksia, muistia virkistävää toimintaa. Tarkoituksena harjoittaa ennaltaehkäisevästi muistia. Joten harjoitukset muodostuivat niin, että pisteillä harjoitettiin niin kauko- kun lähimuistia, sekä vasenta että oikeaa aivopuoliskoa.

Neljällä erilaisella harjoituksella kokonaisvaltainen aivojumppa

Aistipiste koostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa eläkeläiset saivat katsoa kuvia Suomen nähtävyyskohteista tai Suomessa olevasta paikasta ja arvata mistä on kyse. Paikat olivat ei-niin-tunnetuista sekä helposti tunnistettavissa olevia.  

Toinen osa aistipisteessä oli kuunnella ja tunnistaa lintujen ääniä äänikirjasta. Soitetut lintujen äänet olivat suomalaisia lintuja mm. harakka, varis, satakieli. Joidenkin lintujen tunnistaminen oli vaikeaa. Suurin osa linnuista oli tuttuja ulkonäöllisesti. Kerholaiset totesivatkin heti alkuun tunnistavansa vain harakan ja variksen äänet, ja niin he tunnistivatkin.

Aivopähkinätehtävät olivat paperilla valmiiksi, tehtävissä oli erilaisia sanallisia vitsikkäitä arvoituksia, kuten: ”Mitä voit pidellä oikeassa kädessäsi, mutta et vasemmassa?

  • Vasenta kättäsi”

Sekä aakkossoppa, jossa sopasta ratkaistiin keittiöön liittyvä sana kuten: ”dianaväpinleh”. Vastaus on leivänpaahdin. Sanasopan kaikki sanat liittyivät keittiöön. Matemaattisessa ratkaisu tehtävässä numeroiden sijasta oli erilaisia kukkia, joiden arvo piti määritellä ja ratkaista tehtävä. Eläkeläisten osaaminen tehtävien suhteen vaihteli, joku piti helpompana sanasoppaa, kun toinen taas numeerista tehtävää.

Aivojumppa oli istuen tai seisaltaan tehtävää aivojumppaa kehon avulla, tarkoituksena haastaa oikea ja vasen aivolohko samaan aikaan, mutta erilaisella liikkeellä. Tämä parantaa lohkojen välistä yhteistyötä. Yhtenä liikkeenä oli esimerkiksi oikean ja vasemman puolen yhtäaikainen keskilinjan ylitys samaan aikaan, mutta eri suunnasta. Erilaisia liikkeitä oli 5. Vaikeimmasta päästä olevassa liikkeessä toinen käsi piirsi ilmaan ympyrää ja toinen neliötä. Näistä harjoitteista pidettiin, vaikka vaikeita olivatkin, mutta hyvin he haastoivat itsensä.

Muistia virkistävästä toiminnasta oli eläkeläisille tuli paljon positiivista palautetta. Heille on ennenkin pidetty muistin virkistyspäiviä, tämä kuitenkin oli uudenlainen kokemus ja hyvä sellainen. Lopuksi jaoimme osallistujille vihkosen muistiliiton sivuilta, jossa pystyy kirjaamaan itselle mielenharjoitusta ylös.

 

Muistathan sinä harjoittaa säännöllisesti muistiasi?

Kesäisin terveisin,

Svetlana Makkonen, Jenna Lindroos ja Suvi Vesala ryhmästä SHHTP16B3, Ella Lahti ja Henna Kortetjärvi ryhmästä SHHTNU15A8 sekä Eveliina Laaksonen THHTP16A3

Leave A Reply