Oikea hengitystekniikka tutuksi!

0

Ryhmällämme oli ilo järjestää projektiharjoittelun puitteissa Kanta-Hämeen hengitys ry:n jäsenille toiminnallinen ohjaustuokio aiheesta oikea hengitystekniikka.

Päivällä vaivannut pieni jännitys haihtui nopeasti tavatessamme mukavat, pikkuhiljaa tilaisuuteen saapuvat osallistujat, jotka koostuivat ikäihmisistä. Tuttavallinen nauru alkoi kaikumaan pian keskuudessamme, kun tutustuimme toisiimme. Koimme, että tätä ohjaustuokiota oltiin odotettu.

Aloitimme presentaation esittelyiden jälkeen johdatellen kuuntelijat oikean hengitystekniikan merkityksestä aina teoriatietoon hengityselimistä, jonka jälkeen suoritimme yhteisesti kaksi eri hengitysharjoitusta, mm. kylkihengitys –ja palleahengitysharjoituksen. Osallistujat olivat heti valmiina toiminnallisiin harjoituksiin ja saimmekin aikaan hyvää keskustelua siitä, että he oppivat uutta ja saivat harjoituksista paljon irti omaa arkeaan ajatellen. Heidän joukossaan oli paljon astmaatikkoja, mutta myös allergiaa ja uniapneaa sairastavia.

”Oikea hengitystekniikka varmistaa keuhkojen koko kapasiteetin käytön ja se vähentää hengitystyöhön käytettävää energiaa. Se ylläpitää ja parantaa rintakehän liikkuvuutta ja ennen kaikkea varmistaa hengitettävien lääkkeiden perillemenoa.” (Allergia -ja astmaliitto 2017)

Osallistujat olivat selkeästi innokkaita keskustelemaan ja olikin mielenkiintoista kuunnella heidän tarinoitaan perussairauksien hoidosta ja arjen kulusta. Opimme itsekin, millaisia asioita hengityselinsairaiden ihmisten täytyy ottaa huomioon omassa elämässään, yksi seikka oli esimerkiksi oman asunnon huoneilman kosteus, jota varten osa oli hankkinut mittareita ja asianmukaisia laitteita. Ihmiset tykkäsivät myös kysellä meiltä, tulevilta hoitoalan ammattilaisilta, joitakin seikkoja heitä askarruttavista asioista.

Ohjelmaamme kuului myös tietovisa, jossa esitimme totta vai tarua-kysymyksiä luentomme pohjalta ja aiheeseen liittyen. Osallistujat olivat kuunnelleet hyvin ja vastasivat pääasiassa oikein! Tietovisan jälkeen esitimme vielä muutaman kysymyksen, jotka kävimme heidän toiveestaan yhdessä läpi keskustellen. Keskustelimme muun muassa siitä, kuinka he ottavat huomioon oikean hengitystekniikan merkityksen arjessaan vai ottavatko ja miksi oikeanlainen hengitystekniikka olisi tärkeää juuri omalla kohdalla. Osa osallistujista kertoi tekevänsä syvähengitysharjoituksia parantaakseen vointiaan sekä unenlaatuaan ja osa totesi, että oikeanlaiseen hengitykseen ei tule aina kiinnitettyä tarpeeksi huomiota. Tässä onkin kohta, johon tulee kiinnittää huomiota omassa työskentelyssä hoitajana esimerkiksi asiakasohjaustilanteissa ja neuvoa asiakkaita oikeanlaiseen hengitykseen. Tilaisuuden loppuun meille oli järjestetty kahvitteluhetki, jossa pääsimme vielä jatkamaan keskustelua päivän aiheesta.

Puolitoistatuntinen hetkemme kului nopeasti hyvässä seurassa. Lopuksi keräsimme palautetta, jota oli mieluisaa lukea. Saimme myös ideoita ja toiveita seuraavia tapaamisiamme varten, jota lähdemme innokkaasti suunnittelemaan.

Hetkessä hengittäen: Anna, Pasi & Yasmine

 

Leave A Reply