Kuntoutumista ja voimaantumista osteoporoosia sairastavan arjessa

0

Torstaina 9. marraskuuta projektiryhmämme suuntasi pitämään viimeistä ohjaustuokiota. Menimme kumppanuustalolle pitämään kuntoutumis- ja voimaantumistuokion osteoporoosia sairastaville. Kohderyhmä koostui neljästätoista 50-90 –vuotiaasta henkilöstä. Tavoitteenamme oli tuoda esille kuntoutumisen merkitystä ja keinoja siihen. Otimme huomioon kuntoutumista tukevia eri osa-alueita, kuten ruokavalio, liikunta ja riittävä vitamiinien sekä kivennäisaineiden saanti. Voimaantuminen on myös iso osa sairastuneen elämää ja siihen liittyvät voimavarat antavat jokaiselle valmiuksia selviytyä sairautensa kanssa arjessa.

Aloitimme tuokion lyhyellä tietovisalla, joka käsitteli osteoporoosin teoriaa. Vaikka tieto olikin kaikille tuttua, kertaus on opintojen äiti. Jokainen sai tietovisan jälkeen kotiin vietäväksi kalsiumin ja D-vitamiinin lähteitä sisältävät pienet esitteet, joita kotona voi säilyttää esimerkiksi jääkaapin ovessa.

Kuntoutumisen eri keinoista halusimme tuokion aikana tuoda esille toiminnallisilla jumppaohjeilla. Olimme koostaneen UKK-instituutin (2013) osteoporootikoille suunnittelemista kevyen, keskivaikean ja haastavan jumppaohjeen ohjelmista lyhyen, kahdeksan liikkeen jumpan. Kaikki osallistuivat omien voimien sallimissa rajoissa. Osa osallistujista kävikin osteoporootikoille suunnatuissa jumpissa. Jaoimme heille myös kotiin vietäviksi UKK-instituutin jumppaohjeet.

Voimaantumisesta luimme lyhyen tekstin ja sen pohjalta ohjastimme ryhmän tekemään voimavaraharjoituksen. (mielenterveystalo.fi)

Tässä harjoituksessa oli tarkoituksena kirjoittaa itsestään voimavaraisia ja positiivisia asioita. Tehtävän kautta jokainen toi esille itsestään asioita, joita kokee positiivisina. Vaikka aluksi oli vaikea alkaa kehumaan itseään, moni kirjoitti kuitenkin koko lapun täyteen asioita. Harjoitus oli kaikille itselleen, eikä kenenkään ollut pakko jakaa kirjoittamiaan asioita. Tästä harjoituksesta kuitenkin jokainen voi aina nähdä omat voimavaransa ja muistaa, että hänellä on valmiudet selviytyä asioista.

Kiitimme osallistujia aktiivisuudesta, ja päästimme heidät syyskokouksen pariin.

Sini, Hinni ja Ida

Linkkivinkkejä:

http://www.luustoliitto.fi/materiaalit/ladattavat

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Documents/Harjoitus_Voimavarat.pdf

http://www.ukkinstituutti.fi/

Leave A Reply