Vastuullinen, trendikäs ja kiinnostava metsäala

0

Mielikuva metsäalasta on melko miehinen, mutta ala soveltuu hyvin myös naisille. Opiskelu alalle kannattaa, sillä metsäala on hyvä työllistäjä ja tarvitsee paljon työvoimaa. Metsäalalla työskentelee välillisesti noin 140 000 ihmistä ja alan osuus viennistä on noin 20 %. Heidi Hakonen opiskeli metsäalaa Hämeen ammatti-instituutissa ja perusti oman Hongatar -nimisen yrityksen. Tämän lukuvuoden ajan HAMIssa on käynnissä ”Vastuullinen, trendikäs ja kiinnostava metsäala somessa -viestintähanke”. Metsämiesten säätiö myönsi hankkeelle apurahan.

Aikaisemmassa tutkimuksessa nuorten mielikuvista (LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston) todetaan, että moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia ja kiinnostus alaa kohtaan on yhä sukupuolittunutta. Metsäala on kuitenkin myös tyttöjen ja naisten ala. Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Hämeen ammatti-instituutissa on useita naisopiskelijoita tälläkin hetkellä opinnoissa mukana.

Vastuullinen, trendikäs ja kiinnostava metsäala somessa -hankkeen tavoitteena on nostaa metsäala trendikkääksi opiskeluvaihtoehdoksi nuorille ja etenkin tytöille, jotka ovat alalla vähemmistönä. Hankkeessa tehdään opiskelijoiden kanssa videoklippejä, kuvia, tarinoita ja blogeja someen eri alustoille.

Opiskelijat tekevät somesisältöä esimerkiksi omista opinnoistaan, Metsämiesten säätiön aikaisemmin rahoittamista hankkeista, metsäalan tulevaisuudesta, kestävyydestä ja vastuullisuudesta tai metsän hoitavasta vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin. Sometuksen lisäksi hanke näkyy myös eri tapahtumissa, kuten Evon metsä- ja retkeilytapahtumassa 26-27.5.2023 sekä yläkoulujen opintoinfoissa ja vanhempainilloissa.

Metsuri- ja metsäpalveluiden tuottaja -koulutuksesta kiinnostui myös muutama vuosi sitten Heidi Hakonen. Hän oli toiminut pitkään sosiaalialalla muun muassa kuntoutusohjaajana. Heidi halusi kuitenkin vaihtaa alaa ja hän siirtyi Evolle metsäopintojen pariin. Opintojen edetessä Heidi innostui yrittäjyydestä ja hän perusti Hongatar -nimisen yrityksen. Kalevalan Hongatar heräsi henkiin ja Heidi tekee arvomaailmansa mukaan metsätöitä ympäri Suomea. Kohderyhmänä ovat erityisesti vastuullisesti ajattelevat metsänomistajat. Lue lisää Heidin tarinasta: https://blog.hamk.fi/hami/kalevalan-hongatar-on-herannyt-voimanainen-tekee-metsatoita-arvojensa-mukaan/

Vastuullinen, trendikäs ja kiinnostava metsäala somessa -hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Tutustu Hämeen ammatti-instituuttiin. 

Lue lisää Metsämiesten säätiöstä. #mmsäätiö

Metsämiesten säätiön videoita:

Jätkien perintö tuottaa hyvää metsäalalle – Metsätestamentti

Tule mukaan metsäalan tulevaisuuden rakentajaksi

Teksti: Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti

Kuva: Heidi Hakonen kotialbumi

Leave A Reply