Kalevalan Hongatar on herännyt – voimanainen tekee metsätöitä arvojensa mukaan

0

Heidi Hakonen oli pitkään sosiaalialalla muun muassa kuntoutusohjaajana, mutta halusi vaihtaa alaa ja siirtyi Evolle metsäopintojen pariin. Opinnot ovat edenneet mallikkaasti ja Heidi on talven aikana aloittanut kevytyrittäjänä Hongatar -nimisen yrityksen. Kalevalan Hongatar on herännyt henkiin ja Heidi tekee arvomaailmansa mukaan metsätöitä ympäri Suomea. Kohderyhmänä ovat erityisesti vastuullisesti ajattelevat metsänomistajat.

Heidi Hakonen oli kymmenisen vuotta sosiaalialalla. Työhön liittyi muun muassa toimiminen työpaikkaohjaajana kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

– Elämä kuitenkin asetti eteen tilanteen, jossa oli valittava jatkaako samaa polkua vai voisiko mahdollisesti lähteä kokeilemaan jotain uutta. Uuden valitseminen on pelottavaa. Vaikka sitä tietää, ettei muutosta tule, jos ei uskalla päästää irti entisestä. On siis mentävä kohti tuntematonta, tuumailee Heidi Hakonen.

Heidin suvussa on metsänomistajia ja Heidin kiinnostus alaa kohtaan alkoi herätä pikkuhiljaa, kun muutoksen ajatus virisi mielessä. Aluksi Heidi kysyi sukulaiseltaan, että voisiko tämä opettaa Heidille työvälineiden käyttöä. Sen myötä Heidin kiinnostus ja halu saada tietää alasta lisää kasvoi.

– Metsän merkitys on ollut aina läheinen, jo pelkästään sillä, että ne ovat ympäröineet minua ja omalla tavallaan kasvattaneet minut. Luontoyhteys on ollut vahva ja metsät ovat aina tarjonneet sitä mitä sielu on kaivannut. Koska metsä oli avannut uuden polun tallattavakseni ja oma elämäntilanne oli avoin uudelle, päätin hakea kouluun, kertoo Heidi.

Heidi Hakonen löysi uuden alan Hämeen ammatti-instituutin metsäalalta. Evon metsäoppilaitos on perustettu jo 1800-luvulla, Tsaarin aikaan. Nykypäivänä Evolla sijaitsevat Hämeen ammattikorkeakoulun, että Hämeen ammatti-instituutin oppilaitokset samalla kampuksella. Heidi Hakonen suorittaa metsäalan perustutkintoa. Metsäalan perustutkinnosta valmistuu metsuriksi ja metsäpalveluiden tuottajaksi. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä ja opintojen suorittaminen vie noin 2-3 vuotta.
– Opiskelu metsäalalla on ollut äärimmäisen voimaannuttava asia. Se on tarjonnut mahdollisuuden haastaa ja ylittää itseään. Se on avannut ajatuksen, että ihminen pystyy oppimaan mitä vaan, kunhan siihen motivoituu ja uskaltautuu. On ollut mahtavaa tarttua sahaan ensimmäistä kertaa, kaataa suuri puu ja tuntea todellista euforiaa ja kiitollisuutta, Heidi pohtii.

Useat opiskelijat aloittavat opintojen lomassa myös yritystoiminnan. Metsäalan Yritystoiminnan suunnittelun opintokokonaisuudessa tehdään liiketoimintasuunnitelma, jossa pohditaan liikeideaa, yrityksen tuotteita ja palveluita, kilpailijoita, sidosryhmiä, markkinointia ja talouslaskelmia. Tänä vuonna (2021) opiskelijoille tarjottiin opetuksen lisäksi myös henkilökohtaista sparrausta oman liikeidean kehittelyyn.

– Henkilökohtainen sparraus oli ehdottomasti hyvä juttu. Ajatuksia yksin pohtiessa niistä oli muodostunut vyyhti, jota ei millään saanut auki ja koko yrittäminen tuntui ihan mahdottomalle ajatukselle. Sitten kun ne sai puhua ääneen ja sanoittaa opettajan kanssa, huomasikin miten vaikeasti asian oli ajatellut ja että suuntaviivat olivatkin jo olemassa. Sparraus tarjosi myös uusia näkökulmia ja vahvistusta siihen, että on oikeilla jäljillä, Heidi kiittelee.

Heidi Hakosen yritys Hongatar on perustettu keväällä 2021. Metsäpalvelu Hongattaren arvoperusta löytyy Kalevalasta ja muinaisten kansojen ajatuksista. Hongatar tarjoaa metsänhoitoa arvoihin perustuen. Metsiä hoidetaan kunnioittavalla, kestävällä ja varjelevalla tavalla. Päätökset tehdään ajatellen metsän hyvinvointia ja kunnioittaen asiakkaan arvomaailmaa. Heidin arvomaailmassa hyvinvointi koostuu mielekkäästä tekemisestä, uuden oppimisesta, itsensä haastamisesta sekä arvostamisesta.

– Pohdin, miten käyttämäni aika tuottaisi onnellisuutta itselleni ja ihmisille ympärilläni. Tavoittelen sellaista tasapainoa, jossa työ on hyvinvointia lisäävä tekijä, on aikaa elämän tärkeille asioille ja ihmisille, sekä pärjää taloudellisesti. Näitä kysymyksiä pohtimalla löysin selkeän asiakassegmentin. Haluan tehdä töitä naismetsänomistajien kanssa. Hoitaa heidän metsiään ja tuoda heille hyvää, samalla kun hoidan metsiä kuntoon oman arvomaailmani mukaan, toteaa Heidi.

Hongatar liittyy Kalevalaan. Hongattaren on ajateltu olevan honkametsien valtiatar, honkapuiden suojelija sekä karhujen emo.

Teksti: Kirsi Sippola, HAMI

 

Heidi Hakonen perusti keväällä Hongatar -nimisen metsäpalveluyrityksen.

Leave A Reply