Kiinnostaako maatalousala ihmisiä – Noora Sorolan opinnäytetyö sai huimat 665 vastausta

0

Noora Sorola suoritti erikoisharjoittelunsa Tilalle töihin -hankkeelle, jonka kautta hän pääsi toteuttamaan myös kyselyn opinnäytetyötään varten. Kysely koski maatalousalan kiinnostavuutta ja se sai huimat 665 vastausta. Harjoittelu suoritettiin lukukautena 2023-2024.

Opiskelen viimeistä vuotta agrologin (AMK) tutkintoa Hämeen ammattikorkeakoulussa. 2023 kesällä en ollut vielä aivan varma, että missä suorittaisin opintoihin kuuluvan asiantuntijaharjoitteluni. Opinto-ohjaajani tiesi kuitenkin suositella Hämeen ammatti-instituuttia (HAMIa) ja innostuin ideasta hetimiten! Myös opinnäytetyöni aihe oli vielä pimennossa. Halusin tehdä jotain opetukseen liittyvää, esimerkiksi maaseutuaiheista opetusmateriaalia alakouluikäisille ja opinto-ohjaaja tiesi jälleen ohjata minut oikeaan suuntaan: HAMIn toteuttaman Tilalle töihin -hankkeen pariin! En ollut silloin vielä kuullutkaan koko hankkeesta, mutta idea lyhytkursseista, joilla helpotetaan siirtymistä työelämään maatiloille kiinnosti minua hurjasti, ja ideani opinnäytetyön aiheesta istui suhteellisen hyvin hankkeen tavoitteisiin.

Keskusteltuani Tilalle töihin -hankkeen työntekijöiden kanssa, ideani opinnäytetyöstä jalostui palvelemaan myös hankkeen tarpeita. Halusin selvittää, mihin maaseudun työntekijät ovat kadonneet, mistä heitä nykyään tavoittaa ja millaista ihmisten kiinnostus on yleisesti maaseutualaa kohtaan. Nämä olivat pääkysymykset opinnäytetyön tutkimuksessa, joiden ajattelimme olevan hanketta ja myöhemmin myös mahdollisimman monia maatalousalan yrittäjiä palvelevia.

Kysely koostui lopulta muutamien kokouksien ja pohdintojen päätteeksi viidestä kysymyksestä, joissa tiedusteltiin vastaajan kiinnostuneisuutta alaa kohtaan. Samalla haluttiin myös selvittää vastaajan kiinnostusta Hämeen ammatti-instituutin kampuksella järjestettävään maaseutualan koulutukseen.

Alla kuvakaappaukset kyselylomakkeesta.

Kuvakaappaus vastauslomakkeesta. Kysymyksissä henkilön ikä sekä kiinnostuneisuus HAMIn koulutuksista ja eri maatalousalan töistä.

Ruudunkaappaus vastauslomakkeesta. Kuinka kiinnostavana pidät maatalousalaa? Mitä kautta saat tietoa maataloudesta?

Kun opinnäytetyön kysely oli valmis, jaoin sitä ystäville ja perheenjäsenille sekä muutamaan Whatsapp-ryhmään, joissa olin tuolloin jäsenenä. Ensimmäisen jaon tarkoituksena selvittää, että kuinka kauan kyselyyn vastaamiseen kului aikaa ja olivatko kysymykset selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Villi tavoitteeni oli saada kyselyyn tuhat vastausta, mutta innostus hieman laantui kuultuani muiden opiskelijaystävieni saaneen omiin vastaavan tyyppisiin kyselyihinsä noin 30–50 vastausta.

En lannistunut, sillä olin pääsemässä vielä hankkeen mukana vuonna 2024 järjestettyihin TEKIJÄ-tapahtumiin, jotka ovat Forssassa ja Hämeenlinnassa järjestettävät rekry- ja opintotapahtumat. Päätimme hyödyntää tapahtumassa käytössämme olevaa HAMIn onnenpyörää ja HAMIn jakotuotteita kuten kyniä, kylmälaukkuja, tuubihuiveja ja laastaripaketteja saadaksemme mahdollisimman paljon vastauksia kyselyyni. Kun henkilö oli vastannut kyselyyn, hän sai pyöräyttää onnenpyörää, josta jokaisella pyöräytyksellä voitti jotain! Tämä osoittautui valtavaksi hitiksi kävijöiden keskuudessa, ja sekä suomen- että englanninkieliset paperiset kyselyversiot vietiin käsistä ja vastaajia oli HAMIn kojulla koko tapahtuman ajan tasaisena virtana.

En voi kyllin kiittää hanketiimiä tästä, sillä en olisi ikinä saanut niin paljon vastauksia kyselylleni ilman heidän apuaan. Muunsimme käytännössä koko HAMIn kojun opinnäytetyökyselyni vastauspisteeksi. Opettajana työskentelevä tätini auttoi minua vielä jakamalla kyselyni työpaikallaan, ja kaiken ahkeroinnin jälkeen vastauksia kyselyyn tuli hurjat 665 kappaletta!

Kyselyn vastauksissa oli yllättävää jakaumaa

Kuvakaappaus kyselytuloksista. Kysymyksessä henkilön ikä. 55 % vastaajista oli 13-17 vuotiaita.

665 vastaajasta yli puolet olivat 13–17-vuotiaita, ja he olivat kyselyn suurin vastaajaryhmä. Vähiten vastauksia kyselyyn tuli yli 60-vuotiailta, joita oli vain kuusi kappaletta.

Pylväsdiagrammi monivalintakysymyksen vastauksista. Mikä maatalousalan työ kiinnostaa eniten.

Eri maatalouden aloista vastaajakuntaa kiinnosti huikealla 323 vastaajan otannalla eläintilat ja eläinten hoito. Toisena tulivat koneet 185 vastaajan otannalla ja kolmantena täpärästi metsätilat ohittanut vaihtoehto marjatilat, joka yllätti ainakin minut! Olin ajatellut viljatilojen olevan suuremmassa suosiossa, mutta ne saivatkin vähiten kannatusta.

Pylväsdiagrammi monivalintakysymyksen vastauksista. Mikä Hämeen ammatti-instituutin koulutus kuunnostaa kiinnostavimmalta.

Asteikkovastaukset 1-5 kysymyksestä, kuinka kiinnostava pidät maatalousalaa.

Neljännessä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta maaseutualaa kohtaan. Vastausvaihtoehdot olivat numerot 1-5, joista numero yksi edusti mielipidettä, ettei maaseutuala ole lainkaan kiinnostava ja numero viisi edusti maaseutualan olevan vastaajan mielestä erittäin kiinnostava. Vastauksissa näkyy selkeä, oppikirjamallinen Gaussin käyrä, missä ääripäävaihtoehdoilla on vähiten vastauksia ja keskellä eniten.

Pylväsdiagrammi monivalintakysymyksen vastauksista. Mitä kautta saat tietoa maataloudesta.

 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin, mitä kautta vastaajat saavat tietoa maataloudesta. Kysymyksen tarkoituksena oli auttaa maaseutualan yrittäjiä selvittämään, että mihin suuntaan markkinointia ja omaa sosiaalisen median sisältöä kannattaa tuottaa, että ne tavoittaisivat mahdollisimman paljon uusia tai vanhojakin osaajia. Yli puolet vastaajista oli 13–17-vuotiaita nuoria, joten ei yllätä, että TikTok nousi tässä kysymyksessä voittajaksi, muttei kuitenkaan johda kuin vain neljällä prosenttiyksiköllä Instagramia. Kolmanneksi suosituin lähde oli televisio ja suoratoistopalvelut, joissa esitetään esimerkiksi tosi-tv kisailuohjelmaa Farmi Suomea ja romanttisempaa Maajussille morsianta, missä maajussit etsivät itselleen tosirakkautta.

Jokin muu, mikä -vastausvaihtoehdon alle sai kirjoittaa vapaasti oman vastauksensa, ja siellä vastattiin usein tietolähteiksi esimerkiksi ystävät, perheenjäsenet, oma koulu sekä messut.

Seuraavaksi työstettävänä ovat kyselyyn tulleet vastaukset, ja opinnäytetyön saattaminen loppuun asti tietoperustan ja laajemman käsittelyn myötä. Toivottavasti työ löytyy Theseuksesta syksyn aikana!

 

Teksti ja kuvat: Noora Sorola

Lyhytkoulutus ja yritysvierailut olivat osa Tilalle töihin -hankkeen toimintaa. Hanke on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyden palvelukeskus -rahoittajalogo.

Lisätiedot: Hämeen ammatti-instituutti

Tilalle töihin -hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Tulossa olevista koulutuksista saat lisätietoa Tilalle töihin -hankkeen kotisivuilta.

Yhteyshenkilönä toimii Hämeen ammatti-instituutin projektityöntekijä Sari Hattula (sari.hattula@hami.fi ja puh. +358504069296).

Leave A Reply