Vahvuustarinankerronta ja merkityksellisyys

0

Mikä tekee yrittäjän työstä merkityksellistä? Muutoksen kesyttäjä -hankkeen leirinuotioilla kysyttiin yrittäjiltä muun muassa omista vahvuuksista, onnistumisista ja työn merkityksellisyydestä. Toisten auttaminen ja yrittäjän oma vapaus toteuttaa asioita nousivat keskusteluissa esiin.

Hämeenlinnassa ja Humppilassa haastateltiin Muutoksen kesyttäjä -hankkeessa mukana olevia yrittäjiä ja toteutettiin voimavideot.  Haastattelun ja vahvuustarinankerronnan tavoitteena on vahvistaa myönteisiä tunteita ja merkityksellisyyden kokemusta työelämässä. Omien vahvuuksien ja oman työn merkityksellisyyden tunnistaminen voimaannuttaa ja vahvistaa samalla kertojan hyvinvointia ja identiteettiä.

Muutoksen kesyttäjä -hankkeen leirinuotiolla yrittäjät kertoivat yrittämisen hyvistä puolista. Esiin nousivat muun muassa yrittämisen vapaus, toisten auttaminen ja työllistäminen. Yrittäjällä on myös paremmat mahdollisuudet hallita omaa aikaa, kun kukaan muu ei ole asettamassa rajoja.

Viime aikoina on puhuttu paljon merkityksellisestä työstä. Jokainen työntekijä tai yrittäjä kokee merkityksellisyyden kuitenkin omalla tavallaan. Vahvuustarinankerronnan haastatteluvideoissa päästään kuulemaan yrittäjien näkökulmia, jotka eivät hirveästi poikkea aikaisempien tutkimusten tuloksista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että mahdollisuus toteuttaa itseään ja mahdollisuus tehdä työn kautta hyvää, ovat tärkeitä asioita merkityksellisyyden kokemukseen.

Muutoksen kesyttäjä -hankkeessa olevien yrittäjien mielestä merkityksellisiä asioita olivat esimerkiksi rohkeus heittäytyä yrittäjäksi ja pysyä yrittäjänä. Vaatii rohkeutta ja sitkeyttä jatkaa toimintaa, kun korona on vaikuttanut niin monen yrittäjän arkeen. Välillä tulee epäonnistumisia ja suuttumistakin, kun asiat eivät mene hyvin. Myös myyntityö koetaan välillä raskaaksi.

Yrittäjistä moni kommentoi, että merkityksellistä ovat asiakkaat ja kohtaamiset. Se, että voi auttaa jotakin toista antaa myös hyvän olon itselle. Myös jatkuva itsensä haastaminen on voimaannuttavaa, kun koko ajan oppii uusia asioita ja ammattitaitoa voi kehittää edelleen.

Muutoksen kesyttäjä hankkeen tavoitteet ovat 1) yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen, 2) yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä 3) verkoston ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen. Seuraava mahdollisuus hakea Muutoksen kesyttäjä -hankkeeseen ja Voimavalmennuksiin on syyskuussa, jolloin seuraava hakukierros avautuu.

Muutoksen kesyttäjä -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston, Hämeen ELY-keskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin rahoittama kehittämishanke. Hanketta koordinoi HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja HAMI toimii hankkeen osatoteuttajana. Muutoksen kesyttäjä -hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Lue lisää hankkeesta osoitteessa www.hamk.fi/muke

Teksti: Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti

 

Lue lisää hankkeesta osoitteessa www.hamk.fi/muke

 

 

 

 

Leave A Reply