Muutoksen kesytys loppuu

0

Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu ovat toteuttaneet Muutoksen kesyttäjä -hanketta, joka päättyy kesäkuun lopussa 2023. Hanke on kestänyt melkein kolme vuotta. Muutoksen kesyttäjä -hanketta haettiin korona-ajan tarpeeseen, kun huomattiin, että yritykset ovat pahassa pulassa koronan pyyhkäistessä ympäri maailmaa. Hankkeessa on ollut mukana useita kymmeniä kantahämäläisiä yrityksiä, jotka ovat saaneet sparrausapua muun muassa liiketoimintansa kehittämisessä.

Kolme vuotta sitten toimintaympäristö oli täysin sekaisin. Koronarajoituksia oli paljon ja niistä kärsivät etenkin matkailu- ja ravitsemisalan toimijat, mutta myös muut yritykset olivat pulassa. Muutoksen kesyttäjä -hankkeessa tarjottiin apua yritysten auttamiseksi jaloilleen. Parhaan palautteen yritykset antoivat henkilökohtaisista sparrauksista, joissa HAMKin ja HAMIn asiantuntijat tsemppasivat yrittäjiä heidän toivomissaan aiheissa.

YRITYKSET HAKIVAT HAKULOMAKKEELLA MUKAAN

Yritykset hakeutuivat nettihakemuksella ensimmäiseen Voimavalmennukseen mukaan syksyllä 2020. Hakemuksia tuli yli 40 kpl. Jokainen yrittäjä haastateltiin. Haastattelun aikana kartoitettiin tarkemmin yrittäjän tarpeita esim. koronatilanteesta, markkinoinnista, myynnistä, digitaalisuudesta, vastuullisuudesta, työhyvinvoinnista jne.

Yritystapaamisen keskustelujen pohjalta HAMKin ja HAMIn asiantuntijat tekivät kehittämissuunnitelman, jonka peruteella yrityksen asioita lähdettiin kehittämään. Suunnitelma sisälsi henkilökohtaista sparrausta, yhteisiin valmennuksiin osallistumista sekä yrittäjän oman työhyvinvoinnin ja jaksamisen kehittämistä.

YRITYSTEN AUTTAMINEN JALOILLEEN KORONAN JÄLKEEN

Muutoksen kesyttäjä -hankkeen yrityssparraukset jatkuivat koko hankkeen ajan. Yrittäjät totesivat henkilökohtaiset sparraukset parhaaksi hankkeen anniksi. Yritysten palautetta kerättiin henkilökohtaisissa sparrauksissa ja useimmista mukana olevista yrityksistä kirjoitettiin myös blogeja, joissa nostettiin yrittäjää ja yritystä esiin. Yritykset pystyivät hyödyntämään blogikirjoituksia myös omassa sometuksessaan.

Muutoksen kesyttäjä -hanke kesti lähes kolme vuotta ja sen aikana joitakin yrityksiä lopetti toimintansa. Myös joitakin yrittäjiä meni muualle töihin ja yritys laitettiin ”hyllylle” odottamaan parempia aikoja. Hankkeessa autettiin myös uutta yrittäjää, joka starttasi yritystoiminnan keväällä 2023.

VOIMAVALMENNUS

Muutoksen kesyttäjä -hanke sisälsi sparrauksen lisäksi myös koulutusta. Koulutuskokonaisuudet suunniteltiin niistä teemoista, joita yrittäjät olivat hankkeeseen hakeutumisvaiheessa ja henkilökohtaisessa haastattelussa sanoneet eniten tarvitsevansa.

Ensimmäinen Voimavalmennus -toteutus järjestettiin TEAMSissa, koska koronarajoitukset kielsivät lähitapaamiset (2020-2021). Mukana oli noin 35 yrittäjää. Toinen Voimavalmennus toteutettiin (2021-2022). Toiseen Voimavalmennukseen oli huomattavasti vähemmän hakijoita kuin korona-ajan alussa. Mukana oli noin kymmenen yrittäjää. Toteutusta tehtiin kuitenkin samalla tavalla eli yrityskohtaisilla sparrauksilla sekä valmennuksilla. Kolmas Voimavalmennus oli syksyllä 2022 ja sen teemana oli erityisesti yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistaminen. Syksyllä mukana oli noin 10 yrittäjää.

Syksyllä 2022 hankkeeseen haettiin vielä jatkoaikaa kesäkuun 2023 loppuun saakka. Keväällä 2023 toteutettiin extravalmennuksia, jotka olivat avoimia kaikille. Extravalmennuksiin osallistui alle 10 yrittäjää. Aikaisemmissa Voimavalmennuksissa mukana olleet yrittäjät saivat tulla mukaan kaikkiin toteutuksiin.

KOKEILUT, MATERIAALIT JA VIDEOT

Yrittäjäsparrausten ja koulutuksen lisäksi Muutoksen kesyttäjä -hankkeessa tehtiin useita erilaisia kokeiluita, yrittäjien yhteisöllisiä videointeja ja paljon lyhyitä infotyyppisiä videoita ja muita materiaaleja, joita voi hyödyntää myös hankkeen jälkeen.  Kaikki materiaali kerätään Hämeen ammattikorkeakoulun Muutoksen kesyttäjä -hankkeen nettisivuille.  

Muutoksen kesyttäjä -hanke on ollut Euroopan Sosiaalirahaston, Hämeen ELY-keskuksen, HAMK Smart -tutkimusyksikön ja Hämeen ammatti-instituutin rahoittama kehittämishanke. Hanketta on koordinoinut HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja HAMI on toiminut hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen kesto oli noin kolme vuotta (1.8.2020-30.06.2023).

KIITOS, KUN OLIT MUKANA!

Muutoksen kesyttäjä -hanke päättyy, mutta hankkeen myötä tulleet uudet yhteistyökuviot jatkuvat edelleen.  Kiitokset kaikille Muutoksen kesyttäjä -hankkeessa mukana olleille yrittäjille ja heidän työntekijöilleen, ohjausryhmän jäsenille ja muille yhteistyökumppaneille! On ollut suuri kunnia saada kulkea vierellänne!

Leave A Reply