Sisältömarkkinointi on avain yrityksen näkyvyyteen

0

Sisältömarkkinointi ei ole vain nuorten blokkareiden juttu vaan se kuuluisi olla kunnossa aivan jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa koosta riippumatta. Kaupan teko on muuttunut radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Korona aikana viimeisimmätkin suomalaiset yrittäjät tekivät omat verkkosivut ja verkkokaupan sekä lisäsivät aktiivisuutta somemaailmassa. Tällä ei ole yritykselle kuitenkaan mitään merkitystä ilman sisältöä. Muutoksen kesyttäjä -hankkeeseen on tehty paljon videomateriaalia, jossa yrittäjät pääsevät perehtymään aiheeseen.

Kuka on vaikuttaja?

Vaikuttaja on henkilö, joka käyttää aktiivisesti erilaisia kanavia informoidakseen hänelle tärkeistä asioista ja hankkii itselleen seuraajia. Keskeistä vaikuttajalle on tavanomaista suurempi mahdollisuus vaikuttaa muiden ihmisten mielipiteisiin ja käytökseen. Vaikuttajan ympärille rakentuu yhteisö, joka on kiinnostunut samoista asioista. Suosio voi perustua vaikuttajan välittömään persoonaan tai helposti lähestyttävyyteen. Hän voi olla myös oman alansa asiantuntija. Yleensä vaikuttaja tarjoaa yleisölleen katsauksen alansa kiinnostavimpiin ilmiöihin. Yleensä vaikuttaja on erinomainen verkostoituja, aihealueensa mielipidejohtaja tai trendien edelläkävijä. Tärkeintä vaikuttajalle on uskottavuus ja juuri se määrittelee hänen arvonsa vaikuttajana. Yritykset voivat tavoittaa vaikuttajan kautta itselleen uusia, potentiaalisia asiakkaita, joita he eivät muuten tavoittaisi.

Vaikuttajamarkkinointia ei tule aliarvioida

Vaikuttajamarkkinoinnin merkitys ostopäätöksissä on kasvanut. Suomessa lähes viidesosa ja alle 30-vuotiaista kolmasosa digiostajista kertoo tehneensä ostopäätöksen vaikuttajamarkkinoinnin innoittamana.  Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo, että osuus tulee kasvamaan sosiaalisen median ostamisen yleistyessä, että Tiktokin käytön kasvaessa. Tiktokia on sosiaalisen median alustoista yksi tehokkaimmista ostoimpulssien antajista tällä hetkellä. Yritykset toimivat vaikuttajien kanssa yhteistytössä ja tavoittavat siten kohderyhmänsä. Vaikuttajan tuottamaan sisältöön laitetaan sopivassa suhteessa yritysten viestejä.  Seuraajien ollessa sopivassa virittyneessä moodissa, he ovat tälle kaupalliselle sisällölle vastaanottavaisempia. Somevaikuttajien vaikuttavuus on usein parempi, kuin perinteisten julkisuuden henkilöiden käyttö mainonnassa. Havainto on tehty esimerkiksi Instagramissa, jossa ns. tavallisen somevaikuttajan käyttämät kuvat lisäsivät enemmän ostoaikomuksia, kuin julkkisten postaamat Instagram kuvat.  Maailmanluokan huipputähdet koetaan kenties etäisemmäksi, kuin somevaikuttajan, johon voi samaistua.

Ostoprosessissa ratkaisevana digitaalinen sisältö

Digitaalisella sisällöllä on valtava merkitys nykyajan ostoprosessissa. Vaikka ostos tehdään fyysisessä kanavassa, 95 % ihmisistä etsii tietoa verkosta ostaessaan autoa ja autoliikkeen rooli on toimia lähinnä auton luovuttajana. Myös 90% keittiön ostajista ja –remontoijista tekee ostopäätöksensä nettikaupassa ja 80% kuluttajista etsii tietoa netistä suuremmissa hankinnoissa ennen ostopäätöstä.  Aikuisten suomalaisten mielestä kolme tärkeintä hakukanavaa tiedon etsimiseen olivat: Google, kaupan verkkosivut ja valmistajien verkkosivut. Sosiaalisen median merkitys alustoissa on myynnillisesti heikon verrattuna muihin alustoihin, mutta ostoimpulssien antajana tärkeä.

Sosiaalinen media tarjoaa ärsykkeitä ostoprosessiin

Varsinainen perinteinen ostoprosessi malli on kestänyt hyvin aikaa eikä perusajatus ole merkittävästi muuttunut. Edes digitalisaatio ei ole mullistanut ostoprosessia, mutta se on vaikuttanut eri ostoprosessin vaiheiden ilmentymiseen ja niihin liittyvään toimintaan (digitaalinen mainonta, sisältömarkkinointi, sosiaalisen median keskustelut). Vaikka sosiaalinen media on hakukanavana minimaalinen, se tuo kohderyhmälle uusia ärsykkeitä tulla tietoiseksi tarpeista. Digitaaliset kanavat tuovat myös uusia tapoja etsiä informaatioita ja vertailla vaihtoehtoja. Osto voidaan tehdä digitaalisesta verkkokaupasta, vertailla tuotteita ja kokemuksia tai vaikuttaa muiden ihmisten ostopäätöksiin (erilaiset arvostelut ja keskustelupalstat). Yritysten kannattaa miettiä, miten he pääsevät markkinoinnin avulla ostajan omaan verkostoon; Mitä sisältöä yrityksen kannattaa tarjota eri kanavissa, herättääkseen ostajan kiinnostus.

Tilastot kertovat

Tilastollisesti 16–89-vuotiaista suomalaisista, jopa 82 % ihmisistä käyttää nettiä useasti päivässä (2020) Netin käyttö yleistyi etenkin vanhimmassa ikäryhmässä. Vuonna 2021 jo 93 % suomalaista käytti nettiä.  Suomalaisista 16–89-vuotiaista jopa 57 % (vuonna 2021) oli ostanut jotain internetistä viimeisten 3 kuukauden aikana. Erilaisia palveluita ostaneiden osuus supistui ja tavaroita ostaneiden osuus kasvoi. Esimerkiksi majoituspalveluita ja matkalippuja ostettiin vuonna 2022 netin kautta 30 %. Kasvu oli edellisvuodesta 15 prosenttiyksikköä.

Muutoksen kesyttäjä -hanke

Blogin kirjoittaja työskentelee Hämeen ammatti-instituutin yrittäjyyden lehtorina sekä Muutoksen kesyttäjä -hankkeen asiantuntijana. Muutoksen kesyttäjä -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston, Hämeen ELY-keskuksen, HAMK Smart -tutkimusyksikön ja Hämeen ammatti-instituutin rahoittama kehittämishanke. Hanketta koordinoi HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja HAMI toimii hankkeen osatoteuttajana. Hankkeen kesto on 1.8.2020-30.06.2023. 

Teksti ja kuva: Yrittäjyyden lehtori Katriina Peuhkuri, Hämeen ammatti-instituutti, Muutoksen kesyttäjä -hanke.

Lähteet:

Halonen, M. Vaikuttajamarkkinointi. Talentum 2019 Helsinki.

Lahtinen, N. Pulkka, K. Karjaluoto, H. Mero, J.: Digimarkkinointi. Alma Talent 2022. Helsinki.

Tilastokeskus – Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020 (stat.fi)

Tilastokeskus – Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021 (stat.fi)

Kotimaisen verkko-ostamisen kasvu katkesi – digiostaminen on muutoksessa | Kauppa

Majoituspalveluja ja matkalippuja internetistä ostaneiden osuus kasvoi vuonna 2022 – Tilastokeskus (stat.fi)

Leave A Reply