Selviytymiskurssia tai elämyksellistä saunakylää Evolle?

0

Evon retkeilyalueella on tällä hetkellä ongelmana palvelutarjonnan vähäisyys. Voisiko tulevaisuudessa Evolla olla tarjolla selviytymiskoulua, kokkikurssia nuotiolla, luontojoogaa, lumikenkäilyä, kuivapukukelluntaa tai vaijeriliukua? Evon uusi aika -hankkeen ideointipajassa saatiin Evolla asuvilta metsäalan opiskelijoilta hyviä kehittämisideoita. Lisäksi juteltiin myös opiskelijoiden mahdollisuudesta tuottaa retkeilijöille palveluita esimerkiksi Metsäosuuskunnan tai kevytyrittäjän roolissa, opiskelujen ohessa.

Metsähallitus on tehnyt 2019 Evon retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelman. Suunnitelman mukaan Evon heikkoutena ovat mm. matkailutarjonnan ja palveluiden vähäisyys, saavutettavuus, yritysten yhteistyön puuttuminen ja kävijöiden lyhyt viipymä.

Hämeen ammatti-instituutin Evon uusi aika -hanke toteutti ideointipajan metsäalan opiskelijoiden kanssa. Mukana oli reilut parikymmentä opiskelijaa. Metsuri-metsäpalveluiden tuottamisen opiskelijat kehittelivät uusia ideoita Evolla käyville matkailijoille ja retkeilijöille.

  • Hämeen ammatti-instituutin metsäalan opiskelijat ovat varsinaisia asiantuntijoita Evon asioissa, sillä he asuvat Evolla oppilaitoksen asuntolassa. Heillä on näkemystä siitä, mitä palveluita Evolla on ja mitä sieltä puuttuu, Evon uusi aika -hankkeen projektipäällikkö Katja Ekqvist kertoo.

Tuote- ja palvelutarjonnan ideointipajassa Evon kehittämistä aloitettiin miettimällä ensin mitä Evon luonnossa voi tällä hetkellä tehdä ja harrastaa. Sen jälkeen pohdittiin, mitä liiketoimintaa Evolle kaivattaisiin. Ajatusten herättelemiseksi käytiin läpi ensin esimerkkejä, minkälaista tarjontaa muissa luontokohteissa on. Voisiko Evon juttuna olla joku seuraavista: SUP-lautailu​, suunnistus​, kalastus​, vaellus​, kiipeily, vaijeriliuku​, jousiammunta​, kanoottisafari​, värikuulasota​, lasersota, koiravaljakko​, seikkailupeli​, bootcamp treenileiri​, avantouinti, hiihto​, lumikenkäily​, pyöräily​, selviytymiskurssi​, sienestys, pakohuone luonnossa​, valokuvauskurssi, luistelu​, köysilaskeutuminen​, kuivapukukellunta​, hevosvaellus​, retkikokkikurssi​, luontojooga​ tai marjastus​?

  • Muissa luontokohteissa ja kansallispuistossa on tuotteistettuja palveluita kivasti saatavilla. Voisiko muiden palvelutarjonnasta ottaa Evolle mallia? Toisaalta Evolla on nyt tuhannen taalan paikka keksiä jotain omaleimaista tarjottavaa. Jos Evolle suunniteltu tiedekansallispuisto toteutuu, niin sellaista ei ole missään päin maailmassa, projektipäällikkö Katja Ekqvist pohtii.

Alkuideoinnin jälkeen ryhmät jatkoivat palvelutarjonnan kehittelyä entistä tarkemmaksi. Ryhmät valitsivat omista ideoistaan parhaimman ja miettivät yritykselle nimen.

  • Opiskelijoiden piti saada tuote/palvelutarjonta paperille ja miettiä hinnoittelua, kohderyhmää, markkinointia ja alkuinvestointia. Opiskelijat ideoivat Evolle muun muassa luksussaunan, baarin, tapahtumapalvelut, retkeilyvarusteiden vuokraamon ja elämyksellisen saunakylän, projektipäällikkö Katja Ekqvist iloitsee.
Evon metsäalan opiskelijat voisivat itsekin tarjota retkeilypalveluita matkailijoille.

Kevytyrittäjyydellä lisätuloja opiskelijoille ja palveluita matkailijoille

Evon uusi aika -hankkeen projektipäällikkö Katja Ekqvist herätteli opiskelijoita myös oman yritystoiminnan kehittämiseen. Opiskelijoilla on keväällä käynnissä Yritystoiminnan suunnittelun -opintojakso.

  • Toivottavasti opiskelijoille jäi pieni kipinä siitä, että he voisivat olla itse tuottamassa palveluita Evolla käyvien matkailijoiden ja retkeilijöiden käyttöön. Se kävisi helposti toimien osa-aikaisesti opiskelujen ohella esim. kevytyrittäjänä tai Metsäosuuskunnan kautta, Katja Ekqvist pohtii.

Evon uusi aika -hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-31.8.2023. Hankkeen tavoitteena on: 1) Evo-toimijaverkoston luominen ja toimijoiden yhteistyön lisääminen, 2) Pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen sekä uuden yritystoiminnan luominen tiedekansallispuiston yhteyteen, 3) Ympäristö- ja luontopalveluiden kehittäminen, 4) Saavutettavuuden edistäminen (digitaalinen ja fyysinen) ja 5) Kestävän ja vastuullisen matkailun kehittäminen.

Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä Kanta-Hämeessä. Rahoittajina ovat myös Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammatti-instituutti.

Lisätiedot esitteestä: Projektipäällikkö Katja Ekqvist, Hämeen ammatti-instituutti, katja.ekqvist (at) hami.fi

Lue lisää hankkeesta osoitteista: https://hami.fi/evon-uusi-aika/ tai https://linnan.fi/evonuusiaika/

Lue lisää Kanta-Hämeen luontokohteista: https://visithame.fi/luonto/luontokohteet/

Teksti: Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti, HAMI

Leave A Reply