Evon retkeilyalueen digitaalinen asiakaspolku

0

Digitaalisella asiakaspolulla tarkoitetaan kaikkea niitä pisteitä, joissa asiakas kohtaa yrityksen, tässä tapauksessa Evon retkeilyalueen verkossa. Tarkastelussa otetaan mukaan nettisivut eri laitteilla, sosiaalisen median profiilit, mainokset ja muu alueeseen liittyvä toiminta verkossa. Digitaalista asiakaspolkua tarkastelemalla, voi saada kattavampaa kuvaa alueen digitaalisista kehityskohteista.

Digitaalisen asiakaspolun tarkastelu lähtee liikkeelle sivustojen tarkastelusta. Minkälainen tietoisuus Evon retkeilyalueesta ihmisillä yleisesti on? Verkkoa tutkiessa nopeasti huomaa, että Evon retkeilyalueen digitaalinen saavutettavuus on melko rajoittunut. Alue mainitaan muutamilla retkeilyyn liittyvillä verkkosivuilla, mutta kohtuullisen pintapuolisesti. Metsähallituksen ylläpitämä Luontoon.fi-sivusto tarjoaa kattavimman tietopaketin Evon retkeilyalueesta.

Kannettava tietokone auki. Taustalla metsä. Google-hakukoneen sivu auki.
Evon retkeilyalueen hakukonehaku

Toisena vaiheena on verkkosivujen tarkempi tutkiminen. Mitä tietoa miltäkin sivustolta löytyy ja onko tieto helposti saatavilla? Metsähallitus ylläpitää Evon retkeilyalueen Facebook-sivuja ja näihin päivitelläänkin ajankohtaisimmat uutiset ja tapahtumat alueelta. Muilla sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagramissa tai Twitterissä Evon retkeilyalue ei ole aktiivinen.

Retken suunnittelun ja esimerkiksi majoituksen varaamista varten Luontoon.fi-sivusto tarjoaa kattavimmat palvelut. Sivustolta löytyy tietoa useammalla kielellä, mutta Suomeksi tietoa löytyy eniten. Sivustolta voi ladata alueen kartat ja majoitusten varaamista varten sivustolta löytyy varauskalenterit, joista näkee varaustilanteen ja saatavilla olevat ajankohdat. Varausjärjestelmien haasteena kuitenkin on, että vierailla kielillä varauksia tehdessä kalenterit on vaikeampi löytää ja kaikki tekstit eivät välttämättä käänny eri kielille. Muu kuin suomenkielinen matkailija, voi siis joutua näkemään enemmän vaivaa varausta tehdessään verrattuna suomenkieliseen matkailijaan.

Ruudunkaappaus Luontoon.fi-sivustolta.
Luontoon.fi-sivustolta löytyy varaustupien varauskalenteri ja linkit Erätuvat-kauppaan.

Luontoon.fi-sivusto tarjoaa monipuolista tietoa Evon retkeilyalueesta, sen palveluista ja mahdollisuuksista. Sivusto tarjoaa myös hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä esimerkiksi retkeilyn suunnitteluun, yöpymiseen, tulipaikkojen käyttöön ja jätehuoltoon. Tärkeä osa digitaalista asiakaspalvelua on myös ajankohtaisten ilmoitusten ja tiedotteiden jakaminen sivustolla, kuten mahdollisista rajoituksista tai muista poikkeavista olosuhteista alueella.

Retken toteuttamista varten sivusto tarjoaa yksityiskohtaista tietoa alueen palveluista, reiteistä, nähtävyyksistä ja muista retkeilyyn liittyvistä näkökohdista. Sivustolta voi ladata alueen retkeilykartat etukäteen tai tutustua reittimerkintöihin. Sivustolta löytyy myös retkietiketti, jolla pyritään ohjaamaan retkeilijöitä toimimaan vastuullisesti luontoa kunnioittaen retkellään.

Kuvakaappaus Luontoon.fi-sivustolta.
Luontoon.fi-sivulta voi ladata etukäteen Evon retkeilyalueen karttoja.

Palautteen anto ja palautteen jakaminen kaipaisi kehittämistä. Luontoon.fi-sivustolta puuttuu täysin interaktiivinen palautteenantomahdollisuus. Suoraan Evon retkeilyalueen sivuilta ei löydy paikkaa, jossa voisi antaa palautetta. Sivua pitää selata aivan alareunaan, josta löytyy linkki yleiseen palautteenantolaatikkoon. Suoranaisesti Evon alueen palautetta näkee Evon retkeilyalueen Facebook-sivuilla. Palautteissa näkee paljon positiivisia palautteita, kun palautteen antaminen on tehty helpoksi suoraan Facebook-seinälle kirjoittamalla. Tähtiluokitusasteikko on myös Facebookissa helppo retkeilijälle helppo tapa antaa arviota.

Syksyinen järvimaisema.
Monet luontokohteet ovat tuntemattomia, mikäli sosiaalisesta mediasta ei löydy helposti kattavaa tietoa

Miten Evon retkeilyalueen digitaalista saavutettavuutta voisi sitten parantaa?

Luontoon.fi -sivustolta löytyy Evon retkeilyalueesta karttoja, mutta interaktiivinen kartta olisi erinomainen tapa esitellä Evon retkeilyaluetta digitaalisessa muodossa. Kartta voisi sisältää erilaisia reittejä, nähtävyyksiä, leirintäalueita, taukopaikkoja ja luontopolkuja. Kävijät voisivat zoomata karttaa, klikata eri merkintöjä saadakseen lisätietoa ja suunnitella retkiään helposti. Karttaan olisi helppo sisällyttää myös videota tai äänimateriaalia. Tällainen interaktiivinen kartta tarjoaisi kävijöille visuaalisen ja havainnollisen tavan tutustua alueeseen ennen vierailua.

Evon retkeilyalueen palveluiden varaaminen tulisi mahdollistaa verkossa. Verkkopohjainen varausjärjestelmä olisi kätevä tapa varata leirintäalueita, mökkejä, opastettuja retkiä ja muita palveluita etukäteen. Kävijät voisivat tarkastella saatavuutta, valita haluamansa päivät ja suorittaa varauksen vaivattomasti. Tämä säästäisi aikaa ja helpottaisi suunnittelua, erityisesti sesonkiaikoina, kun kysyntä palveluille on suurimmillaan. Tällä hetkellä palveluiden varaaminen on pirstaloitunut monelle eri sivustolle ja käyttäjä joutuu etsimään tietoa eri varauksista monien linkkien takaa.

Sosiaalisen median ikoneita. Mock-up-kuva kännykästä, jossa on Instagram auki.
Sosiaalisen median alustoja, joilla Evon retkeilyalue voisi olla enemmän esillä

Lisäksi Evon retkeilyalue voisi hyödyntää sosiaalisen median kanavia lisätäkseen näkyvyyttään ja houkutellakseen kävijöitä. Aktiivinen läsnäolo esimerkiksi Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä auttaisi levittämään tietoa alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista laajemmalle yleisölle. Evon retkeilyalue voisi jakaa enemmän kauniita valokuvia, tarinoita retkeilijöiden kokemuksista ja vinkkejä retkeilyyn. Sosiaalisen median kautta retkeilyalue voisi myös vastata kävijöiden kysymyksiin ja tarjota reaaliaikaista tietoa esimerkiksi sääolosuhteista ja tapahtumista.

Lopuksi digitaalista markkinointia voitaisiin hyödyntää Evon retkeilyalueen näkyvyyden lisäämiseksi. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kohdennetuilla mainoskampanjoilla ja hakukoneoptimoinnilla. Markkinointitoimenpiteiden avulla varmistettaisiin, että Evon retkeilyalue tulee esiin hakutuloksissa ja saavuttaa potentiaaliset kävijät verkossa.

Evon uusi aika -hankkeella lisätään mm. Evon näkyvyyttä. Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin Covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä Kanta-Hämeessä. Rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammatti-instituutti. Kysy lisää projektipäällikkö Katja Ekqvist, katja.ekqvist@hami.fi

 

Teksti: Suvi Kortesalmi

 

Lue lisää Evon uusi aika -hankkeesta osoitteista:

https://hami.fi/evon-uusi-aika/ tai https://linnan.fi/evonuusiaika/

Leave A Reply