Työharjoittelu Evon uusi aika -hankkeessa

0

Kesä toi Suville mukanaan mahdollisuuden upota matkailualan kehittämisen ja käytännön maailmaan. Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelija Suvi Kortesalmi kertoo harjoittelukokemuksestaan luontomatkailun kehittämiseen liittyvässä Evon uusi aika -hankkeessa.  Lue, kuinka teoria ja käytäntö limittyivät antoisalla tavalla.

Opiskelen Lapin yliopistossa matkailututkimusta ja opintoihini kuului kolmen kuukauden pituinen asiantuntijaharjoittelu. Harjoittelun ajankohta oli opinnoissani neljännen ja viidennen vuoden välisenä kesänä, ja lähdinkin hyvissä ajoin etsimään minulle sopivaa harjoittelupaikkaa ensimmäisenä pääkaupunkiseudulta, sillä ajattelin sen olevan luontevaa, asuessani myös Helsingissä. Nopeasti huomasin, että erityisesti Helsingissä on kovaa kilpailua harjoittelupaikoista, joten päätin laajentaa aluetta. Pian mieleeni tuli alkuperäinen kotikaupunkini Hämeenlinna, josta alun perin olen lähtenyt opiskelemaan ympäri Suomea. Muutamien sähköpostien jälkeen Evon uusi aika -hankkeesta löytyi minulle sopiva harjoittelupaikka. Tuntui luontevalta ja mielenkiintoiselta nähdä kotiseutu uudella tavalla opintojen ansioista ja merkitykselliseltä päästä kehittämään omien kotiseutujen luontomatkailua.

Harjoitteluni aikana tutustuin monipuolisesti hankkeen eri tehtäviin. Sain tilaisuuden paneutua erilaisiin tehtäviin ja tuottaa sisältöä, joka tavoitti niin paikallisen yleisön kuin laajemman verkoston. Loin dokumentteja mm. aiheista vastuullinen retkeily ja Evon retkeilyalueen digitaalinen asiakaspolku. Nämä toimivat tiedonlähteinä ja ohjauksena alueen matkailun kehittämiselle. Dokumenteista kirjoitin myös blogipostaukset, jotka toivat teemat suuremman yleisön tietoisuuteen.

Kuvausreissulla Liesjärven kansallispuistossa.

Kohokohtana kysely yhteistyökumppaneille

Kohokohtana harjoittelussani oli kuitenkin osallistuminen Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen toimijoille suunnatun kyselyn toteuttamiseen. Tämän kyselyn tavoitteena oli hahmottaa alueen luontomatkailun nykytila ja ennen kaikkea hahmottaa sen tulevaisuuden kehittämistarpeita. Kysely toteutettiin yhteistyössä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa. Tehtäväni oli luoda verkkopohjainen kysely ja vastaukset saatuani analysoida ne ja tuoda löydökset esiin. Kyselyn merkitys oli suuri, sillä sen tulokset tarjoavat pohjaa alueen matkailun suunnittelulle ja kehittämiselle.

Kyselyn tuottaminen ja analysointi avasivat silmiäni monille tärkeille näkökulmille matkailualalla. Kyselyn suunnittelussa piti ottaa huomioon eri toimijoiden tarpeet ja huomiot, jotta kysely olisi mahdollisimman informatiivinen ja osallistava. Tämä opetti minulle kyselyn suunnittelun tarkkuutta ja merkitystä. Analyysivaiheessa opin tunnistamaan trendejä ja yhteisiä teemoja vastauksissa. Kyselyn vastausten kattava läpikäynti vaati huolellisuutta ja analyyttistä ajattelua. Analyysi antoi arvokasta tietoa siitä, millaisia tarpeita ja toiveita alueen toimijoilla oli luontomatkailun suhteen. Opintojeni kautta olen oppinut, kuinka tärkeää on ymmärtää paikallisen yhteisön tarpeet ja toiveet matkailun kehittämisessä. Kyselyn tuottaminen ja analysointi tulee varmasti vahvistamaan osaamistani tulevalla lukuvuodella, kun gradun tekeminen on minulle ajankohtaista.

Evon Metsä & retkeilytapahtuma toukokuussa

Näiden lisäksi hankkeen aikana osallistuin Evolla ensimmäistä kertaa järjestettyyn metsä- ja retkeilytapahtuman järjestämiseen. Oli opettavaista nähdä mitä kaikkea suuren tapahtuman taustalla tehdään, että tapahtuma saadaan vietyä kunnialla läpi. Tapahtuman taustalla tehtävät työt, kuten logistiikka, markkinointi, ja yhteistyön järjestäminen eri sidosryhmien kanssa, osoittivat minulle tapahtumajärjestämisen moniulotteisuuden. Tämä käytännön kokemus antoi perspektiiviä siihen, kuinka kaikesta suunnittelusta ja valmisteluista huolimatta tekemistä riittää aina tapahtuman päivään saakka.

Sometusta

Harjoitteluni aikana sain myös mahdollisuuden luoda sisältöä hankkeen Instagram-tilille. Somesisällön tuottaminen oli innostavaa ja antoi minulle tilaisuuden tehdä visuaalista luovaa sisältöä sosiaaliseen mediaan. Osallistuin myös muutamiin kuvausreissuihin Kanta-Hämeen luontokohteisiin, milloin perinteisesti retkeillen ja milloin meloen.

Etätyöpiste ulkona aurinkoisina päivinä.

Etätyötä

Harjoitteluni sujui suurelta osin etätyönä omalta kodiltani käsin. Kuljin Hämeenlinnassa muutaman kerran harjoitteluni aikana ja etätyöskentely osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. Ohjaajani oli aina tavoitettavissa Teamsin tai sähköpostin välityksellä, mikä helpotti yhteydenpitoa ja työnteon sujuvuutta. Etätyöskentely sopi minulle, sillä olin opinnoissakin siihen jo tottunut. Etätyöskentelyn ansiosta minulle avautui mahdollisuus joustavaan työaikaan. Pystyin sovittamaan harjoittelun rutiinit omiin päiviini ja jatkamaan samalla myös opintojen ohella tekemääni osa-aikaista työtä. Tämä järjestely tuki arjen sujumista ja mahdollisti monipuolisen aikataulun ylläpitämisen. Etätyöskentely myös mahdollisti minulle kesästä nauttimisen, ja muutamat reissun, joita kesälle mahtui.

Oma osaaminen kasvoi

Harjoitteluni aikana huomasin, kuinka matkailututkimuksen opinnot ovat valmistaneet minut hyvin käytännön töihin. Pystyin soveltamaan oppimaani suoraan erilaisiin tehtäviin, kuten dokumenttien laatimiseen, tapahtuman järjestämiseen ja kyselyn toteuttamiseen. Tämä vahvisti uskoani siihen, että teoreettinen tieto ja käytännön työskentely voivat tukea toisiaan erinomaisesti. Yksi harjoitteluni tavoitteista oli asiantuntijuuden vahvistuminen ja näin harjoittelun päättyessä, voin todeta, että ainakin se kohta on täyttynyt. Olen kiitollinen siitä mahdollisuudesta, jonka sain olla osa Evon uusi aika -hanketta. Se avasi näköalan matkailualan arkeen, hanketyöskentelyyn ja antoi arvokasta oppia siitä, miten erilaiset tehtävät muodostavat kokonaisuuden matkailun kehittämisessä.

 

Evon uusi aika -hankkeella lisätään mm. Evon näkyvyyttä. Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin Covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä Kanta-Hämeessä. Rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammatti-instituutti.

Evon uusi aika -hanke. Kysy lisää projektipäällikkö Katja Ekqvist, katja.ekqvist@hami.fi

Hämeen ammatti-instituutti.

Linnan kehitys, matkailun kehittäminen.

Teksti ja kuvat: Suvi Kortesalmi

Leave A Reply