Mitä VASKI-hanke on tuonut HAMIin?

0

Hämeen ammatti-instituutti Oy (HAMI) kouluttaa useassa eri toimipisteessä. Evolla on metsäalan ja Mustialassa maatalousalan perustutkintokoulutusta. Lepaalla taas on puutarha-alan perustutkinnon koulutuksia ja useampia ammattitutkintokoulutuksia (golf, alkoholijuomien valmistus, mehiläistarhaus ja johtaminen). Hämeenlinnassa on kaksi toimipistettä, Sairion elintarvikealan ja Korkeakoulukeskuksen liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon koulutus. VASKI-hankkeen myötä onkin vastuullisuutta ja kestävyystaitojen oppimista lisätty eri toimipisteissä. Osa opiskelijoista on ollut hyvin innostuneita ja osa vähemmän innostuneita. On jopa käynyt niin, että opiskelijat ovat ohjeistaneet henkilökuntaa.

HAMI sai OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2022. VASKI-hanke on antanut hyvän mahdollisuuden myös ylläpitää sertifikaattia. Hämeen ammatti-instituutti on mukana VASKI-hankkeen työpaketeissa 6 Alueiden ja työelämän kehittäminen ja 7 Hiilijalanjäljen ja mittaamisen seuranta.

OPHn osaamisperusteiden mukaisesti HAMIn perustutkinto-opiskelijoille Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp opintokokonaisuus on pakollinen. Päiväopiskelijat tekevät myös vapaasti valittavaan, Kestävän kehityksen edistäminen 3 osp opintokokonaisuudessa keke-videon toimipisteiden digipajoissa. Opiskelijoiden videot ovat olleet erittäin hyviä ja ajatuksia herättäviä. HAMIn eri toimipisteissä on otettu käyttöön Kestävän kehityksen oppimispäiväkirja työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksoille ja nimetty HAMIn eri toimialoille keke-vastuuopettajat. Kyseinen oppimispäiväkirja tulee olemaan myös Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnon osan (5 osp) kokonaisuuteen.

Paikallisen jätehuoltoyhtiön neuvojat käyvät pitämässä perustutkinnon opiskelijoille ja henkilökunnalle luennon jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä ja kompostoinnista. Jätteiden lajittelua on tehostettu ja opiskelijat ovat tehneet lajittelupistekarttoja ja ohjeita. Lisäksi liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon opiskelijat pitävät perustutkinto-opiskelijoille taloudellisen ajon luennon.

Työpaketti 7 kohteeksi HAMIssa on otettu Sairion toimipiste, jossa koulutetaan meijeristejä. Vuoden 2021 tiedot ja tulokset on saatu. Tällä hetkellä kerätään tietoja vuodelta 2022, jonka jälkeen saamme tiedon hiilijalanjäljestä ja pääsemme vertailemaan tuloksia. Tietojen kerääminen onkin osoittautunut yllättävän työlääksi.

HAMIn ensimmäinen vastuullisuusraportti tehtiin viime vuonna ja jatkoa seuraa tulevina vuosina. Tiedotusta vastuullisuudesta ja hankkeesta on www-sivuilla, sisäisessä intrassa ja blogeissa. Osana henkilöstöpäiviä on ollut ja tulee olemaan kestävä kehitys. Vastuullisuus ja kestävä tulevaisuuus huomioidaan kaikissa mahdollisissa johdon/henkilöstön ja opiskelijoiden toimissa. Kestävä kehitys on myös mukana kehityskeskusteluissa. Henkilökunta on suorittanut Kestävä kehitys nyt- 2 opintopisteen laajuisen verkkokurssin. Toimipisteet sijaitsevat melko kaukana toisistaan ja tämän vuoksi osa kokouksista pidetään Teamsin kautta. Kokouksiin ja henkilöstöpäiville kuljetaan, jos mahdollista kimppakyydeillä tai talon autoilla. HAMKin tytäryhtiönä HAMI on saanut myös pysyvän jäsenyyden Kestävä HAMK- työryhmästä. Koko henkilöstöä koskeva Syklin luento Hiilijalanjäljen perusteista on vielä tulossa viikon 41 lopussa.

Ensi ajatuksena tätä blogia kirjoittaessa oli, että mitäs olemme tehneet? Tietojen keräämisen yhteydessä hahmottui itselle parhaiten, mitä kaikkea olemme hankkeen myötä muuttaneet HAMIssa. Ja ehkä tärkein kaikista on se muutos, mitä meidän ajatuksissa on tapahtunut ja on tapahtumassa. Vastuullisuus ennen kaikkea!

Maantie, jota vehreä metsä reunustaa.
Vastuullisuuden myötä seuraavatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan kuvan näkymistä.

Teksti ja maantiekuva: Eija Rekola, Hämeen ammatti-instituutti Oy
Artikkelikuva: Unsplash.com

Tutustu lisää:

VASKI-hanke: https://sataedu.fi/vaski-hanke-ja-oma-kestavan-kehityksen-ohjelma-ohjaavat-kestavaan-tulevaisuuteen/
Hämeen ammatti-instituutti: www.hami.fi
OKKA-säätiö https://okka-saatio.com/

#VaskiHanke #KestäväAmmattilainen

 

Kestävän kehityksen seritifoitu oppilaitos.         HAMIn logo.

Leave A Reply