HAMIn Kestävä tulevaisuus -ohjelman sertifioi OKKA-säätiö

0

Hämeen ammatti-instituutin kestävän kehityksen ohjelma pohjautuu Agenda 2030 periaatteisiin. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista vastaava OKKA-säätiö auditoi HAMIn toimintaa ja palautteen mukaan toiminnan taso täyttää vaatimukset kaikkien vaadittavien indikaattoreiden osalta. HAMIn tavoitteena on olla Suomen hyvinvoivin toisen asteen kouluyhteisö vuonna 2030.

Hämeen ammatti-instituutin Kestävä tulevaisuus -ohjelmassa on laajasti käsitelty muun muassa materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Lisäksi on pohdittu sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja. Turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus ovat myös tärkeitä teemoja ohjelmassa.

OKKA-säätiön auditointi

Okka-säätiö on auditoinut HAMIn toiminnan loppuvuodesta 2021. OKKA-säätiö toimii opetusalan kestävän kehityksen asiantuntijatahona ja koulutuksen uudistajana. Säätiö vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista.

  • Hämeen ammatti-instituutin kestävän kehityksen toiminnan taso täyttää perustason vaatimukset kaikkien vaadittavien indikaattoreiden osalta. Parissa kohdassa vaatimukset jopa ylittyivät, kertoo auditoija Jyrki Käppi.

Hämeen ammatti-instituutti menestyi erityisen hyvin auditoinnissa seuraavissa teemoissa:

  • Toiminnan arviointi ja kehittäminen
  • Oppiva yhteisö ja kumppanuudet
  • Yhteisön hyvinvointi (opiskelijoiden näkökulmasta) ja
  • Oppilaitoksen strategia.

Kestävä tulevaisuus ja VASKI-hanke

Okka-säätiön palaute ja seuraavien vuosien kehittäminen sidotaan yhteen VASKI-hankkeen toimenpiteiden kanssa. HAMI on mukana valtakunnallisessa VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa. Opetushallituksen rahoittama VASKI yhdistää 61 oppilaitoksen kestävän kehityksen osaamisen. Hankkeen kumppanit luovat yhdessä ammatilliselle koulutukselle tulevaisuuden tiekartan, joka vahvistaa kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Pääkoordinoijana toimivan Sataedun lisäksi vahvassa roolissa ovat myös Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luovi, Optima, Perho ja Sykli.

  • VASKI-hanke on lähtenyt mukavasti liikkeelle ja kevään aikana pääsemme valitsemissamme kahdessa teemassa eli ”hiilijalanjäljen mittaaminen” sekä ”alueiden ja työelämän kehittäminen” eteenpäin. Kevään aikana suunnittelemme myös, kuinka HAMIn eri yksiköiden hyvät kestävän kehityksen käytänteet saadaan jalkautettua koko oppilaitokseen ja kaikille kampuksille, lehtori Kirsi Lähde kertoo.

Opiskelijoiden koulutuksessa kestävä kehitys on tärkeässä roolissa ja kaikki suorittavat keke-opintoja. Kun opiskelijat siirtyvät työelämään, siirtyy sinne heidän mukanaan myös kestävän kehityksen osaamista.

HAMI on mukana Opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa VASKI-hankkeessa.

Tutustu lisää:

Hämeen ammatti-instituutti: www.hami.fi

Okka-säätiö: https://okka-saatio.com/kestava-kehitys/

VASKI-hanke: https://sataedu.fi/vaski-hanke-ja-oma-kestavan-kehityksen-ohjelma-ohjaavat-kestavaan-tulevaisuuteen/

Teksti: Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti

Leave A Reply