Evo esittäytyy Hamkin liikunta- ja kulttuuriapproilla

0

Torstaina 28.4.2022 vietettiin Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämää liikunta- ja kulttuuriappro -tapahtumaa. Tapahtuma oli suunnattu Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle.  Approjen yhteydessä toteutettiin Evon uusi aika -hankkeeseen liittyvä rasti, joka sijaitsi Linnanpuistossa, Hämeen linnan kupeessa. Rastia olivat toteuttamassa Hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat osana projektiharjoitteluaan, yhteistyössä Evon uusi aika –hankkeen projektipäällikön Katja Ekqvistin kanssa. Rastin tarkoituksena oli tuoda näkyvyyttä Evon retkeilyalueelle ja samalla tarjota opiskelijoille aktiviteettia terveyden edistämisen näkökulmasta luonnon terveysvaikutuksiin ja retkeilyn ensiapuun liittyen.

Liikunta- ja kulttuuriapprot alkoivat kello 12 ja paikalle saapui yhteensä 20 osallistujaa.  Appropäivän sää oli kylmä ja sateinen. Tämä varmasti teki osuutensa siihen, että osallistujamäärä itse tapahtumaan ja näin ollen myös hankkeen rastille jäi vähäiseksi. Pitkin päivää paikalle valui hiljattain muutamia muitakin opiskelijoita, jotka osallistuivat tapahtumaan.

HAMK Liikunta- ja kulttuuriapprojen aloitus 28.4.2022 (Kuva: Emma Ahonen)
Evon uusi aika -tapahtuman rasti Linnanpuistossa ja tapahtuman järjestämiseen osallistuneet sairaanhoitajaopiskelijat (Kuva: Jenni Tarkkala)

Retkeilytunnelmaa Linnanpuistossa

Rastipisteelle houkuteltiin approille osallistuneita opiskelijoita luomalla aitoa retkeilytunnelmaa teemaan sopivalla tavalla. Tapahtumaan osallistuneet opiskelijat pääsivät lämmittelemään taljoilla pehmustetuille puupenkeille ja nauttimaan retkieväistä. Tarjolla oli korvapuusteja ja mehua, sekä makeisia naposteltavaksi. 

Retkeilykokemusten kartoitusta retkeilykohteiden, aktiviteettien ja terveysvaikutusten näkökulmasta

Rastin vetonaulana toimi QR-koodilla varusteltu kysely, jonka avulla kartoitettiin ihmisten tietämystä Evon retkeilyalueesta, sekä muista Kanta-Hämeen luontokohteista. Kyselyllä selviteltiin myös ihmisten ajatuksia siitä, millaista luontoliikuntaa he harrastavat, sekä millaisia terveysvaikutuksia vastaajat kokevat luonnosta saaneensa.  Kyselyn avulla saatiin heräteltyä mielenkiintoisia keskusteluja vastanneiden kesken liittyen retkeilykohteisiin ja luonnosta koettuihin terveysvaikutuksiin. Terveysvaikutuksia oli avattuna myös posterin keinoin, jossa oli kuvattuna luonnon terveysvaikutukset ihmisen terveyden eri osa-alueisiin. Mikäli luonnon terveysvaikutukset kiinnostavat sinuakin, voi niihin tutustua esimerkiksi https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta      -sivustolla.

Kyselyyn oli helppo vastata QR-koodin avulla. (Kuva: Jenni Tarkkala)
Posteri luonnon terveysvaikutuksista, joka oli tapahtumassa esillä.

Retkeilijän ensiapuun tutustumista case-tehtävien avulla

Terveyden edistämisen näkökulmaa rastille tuotiin case-tehtävien avulla, jotka liittyivät yleisimpiin retkeilijän tapaturmiin, kuten palovammojen hoitoon, nyrjähdyksiin ja paleltumiselta suojautumiseen. Case-tehtävien tueksi laadittiin retkeilijän ensiapuohje, jonka avulla osallistujat pääsivät itse päättelemään, miten tilanteet voitaisiin ratkaista. Lisäksi rastilla oli esillä retkeilijän ensiapupakkaus, jossa oli tarvittavia välineitä konkreettiseen ensiavun harjoitteluun. Myös rastia pitäneet opiskelijat olivat valmiudessa auttamaan pulmatilanteissa.

Mikäli tulevaisuuden suunnitelmissasi siintää reissu luontoon, kannattaa kurkata esimerkiksi SPR:n https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/   -sivuilta yleisimpien luonnossa sattuvien tapaturmien ensiapuohjeet. Myös https://www.luontoon.fi sivustolla on kattavasti tietoa retkeilykohteista ja turvallisen retken suunnittelusta.

 

 

Retkeilijän ensiapuohjeet (Kuva: Emma Ahonen)

Muutoksia säässä ja suunnitelmissa

Opiskelijamäärän huvetessa, sekä sateisen ja tuulisen sään yltyessä aloimme aktivoimaan myös ohikulkijoita ja Linnanpuistossa vierailevia perheitä osallistumaan kyselyyn ja tutustumaan rastipisteeseemme. Tämän lisäksi mainostimme Evon uusi aika -rastia tapahtumapäivänä oman opiskelualamme Yammerissa. Liitimme Yammer-ilmoitukseen liitteeksi linkin kyselyyn, että sille saataisiin lisää näkyvyyttä ja vastaajia. Varsinaisten liikunta- ja kulttuuriapprojen mainonnasta ennen tapahtumaa vastasi tapahtuman järjestäjä, eli Hämeen ammattikorkeakoulu.

Sään yltyessä iltapäivää kohden yhä tuulisemmaksi ja sateisemmaksi sekä tapahtuman osallistujamäärän ollessa vähäinen, jouduimme tekemään päätöksen rastin purkamisesta muutamaa tuntia suunniteltua aikaisemmin. Tästä huolimatta onnistuimme saamaan kyselyymme kaiken kaikkiaan hyvin vastauksia luotettavaa analyysia varten. Vastoinkäymisistä huolimatta Evon uusi aika –rasti oli siis onnistunut, sillä kyselyn vastaajamäärään liittyvät tavoitteet saavutettiin.  Kyselyyn saatiin yhteensä 70 vastausta. Aktiviteettia rastipisteellä jouduttiin päivän aikana hieman rajaamaan, mutta esimerkiksi rastia varten toteutettu ensiapuopas jäi Evon uusi aika -hankkeelle myöhempää käyttöä varten.

Evon uusi aika -hanke

Evon uusi aika -hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-31.8.2023. Hankkeen tavoitteena on: 1) Evo-toimijaverkoston luominen ja toimijoiden yhteistyön lisääminen, 2) Pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen sekä uuden yritystoiminnan luominen tiedekansallispuiston yhteyteen, 3) Ympäristö- ja luontopalveluiden kehittäminen, 4) Saavutettavuuden edistäminen (digitaalinen ja fyysinen) ja 5) Kestävän ja vastuullisen matkailun kehittäminen.

Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä Kanta-Hämeessä. Rahoittajina ovat myös Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Linnan Kehitys Oy ja Hämeen ammatti-instituutti.

Lisätiedot esitteestä: Projtektipäällikkö Katja Ekqvist, Hämeen ammatti-instituutti, (etunimi.sukunimi@hami.fi), +358503496230

Lue lisää hankkeesta osoitteista: https://hami.fi/evon-uusi-aika/ tai https://linnan.fi/evonuusiaika/

Teksti ja kuvat

Blogin toteuttajat: Terveysalan opiskelijat Viivi Viitanen ja Vilma Lindfors. Projektissa mukana Viivin ja Vilman lisäksi Nea Ovaskainen, Nea Pyymäki, Nea Heinonen, Emma Ahonen sekä Essi Oksanen. HAMK kevät 2022. Opettaja Janette Kiikeri.

Lue lisää opiskelijoiden tekemästä selvityksestä, jossa kartoitettiin luontokokemusta ja Kanta-Hämeen luontokoheiden tunnettuutta:

Kuinka hyvin Kanta-Hämeen luontokohteet tunnetaan ja mitä aktiviteetteja luonnossa toteutetaan?

Lähteet

Luontoon.fi. (n.d.). Hyvinvointia luonnosta. Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta. https://www.luontoon.fi/terveyttajahyvinvointialuonnosta

Suomen Punainen Risti. (n.d.). Ensiapuohjeet. https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/

Leave A Reply