Plussan puolella: Tekoäly ja hyvien käytänteiden jakaminen nousivat digipedamentorien vuoden kohokohdiksi

0

Hämeen ammattikorkeakoulun digipedamentorien lukuvuoden päätöstapaaminen pidettiin Valkeakoskella 2.5.2023. Tapaamisessa teemana oli reflektoida ja arvioida vuoden aikaisia tapaamisia ja digipedamentorien toimintaa. Tuttuun tapaan ryhmä pääsi tutustumaan myös Valkeakosken kampuksen tiloihin. Tutustumiskohteina olivat  HAMK Smart -tutkimusyksikön puettavan älykkyyden laboratorio eli Future Wearables Lab, HAMK Gaming Lab, videointitilat ja insinööriopetuksessa käytettävät laboratoriotilat.

Mentorit tyytyväisiä tapaamisten sisältöjen ajankohtaisuuteen

Digipedamentorit ja LeaDin asiantuntijat tapasivat vuoden aikana kuukausittain yhteensä yhdeksän kertaa. Tapaamiset järjestettiin HAMKin eri kampuksilla hybridisti tai verkossa.

  1. Tapaaminen 6.9. Mustiala: Digipedamentoritoiminnan yhteissuunnittelu
  2. Tapaaminen 4.10. Evo: Digipedamentorin toiminta
  3. Tapaaminen 1.11. verkossa: Nonstop-toteutukset
  4.  Tapaaminen 7.12. HAMKin hybriditilat: Hybriditoteutukset
  5.  Tapaaminen 10.1. verkossa: Hyvät käytänteet ja esimerkit
  6.  Tapaaminen 7.2. Hämeenlinna: Tekoäly opetuksessa
  7.  Tapaaminen 5.3. Riihimäki: Saavutettavuus
  8. Tapaaminen 4.4. Forssa: Oppimisen tulevaisuus ja muotoilu
  9. Tapaaminen 2.5. Valkeakoski: Lukuvuoden reflektointi

Lukuvuoden 22–23 aikana kehitettiin vahvasti digipedamentoritoimintaa ja jokaisen mentorin työnkuvaa ja roolia. Tämä kehitystyö aloitettiin syksyn ensimmäisessä tapaamisessa Mustialassa, jossa suunniteltiin mentoritoiminnan tulevaa lukuvuotta. Digipedamentorin työn kehittämistä ja vertaistukea jatkettiin seuraavassa tapaamisessa Evolla sekä tammikuun verkkotapaamisessa, jossa jaettiin hyviä käytänteitä yksikkökohtaisesta digipedamentorityöstä. Toimintaa kehitettiin myös entistä enemmän kohti tiimityötä sekä tiiviimpää yhteistyötä yksiköiden johdon ja koulutuspäälliköiden kanssa. Monet mentorit mainitsivat tämän tiimityön yhdeksi vuoden kohokohdista ja pitivät kehityksen suuntaa hyvänä.

Lukuvuoden toinen teemakokonaisuus liittyi oppimisen muotoiluun ja erilaisiin toteutustapoihin. Joustavat opintopolut ja jatkuva oppiminen edellyttävät monimuotoisia tapoja mahdollistaa opiskelu erilaisille oppijoille. Digipedamentorit keskittyivätkin kahdessa tapaamisessa hybriditoteutusten ja nonstop-toteutusten suunnitteluun ja kehittämiseen. Kolmantena kokonaisuutena olivat vuoden aikana nousseet ajankohtaiset teemat: saavutettavuus ja tekoäly opetuksessa. Tekoäly erityisesti koettiin merkityksellisenä aiheena, josta haluttiin vaihtaa ajatuksia.

Kaiken kaikkiaan digipedamentoreille tehdyn kyselyn mukaan kuluneen lukuvuoden teemat koettiin tärkeiksi ja ajankohtaiseksi, alustukset ja tapaamisiin liittyvät ennakkotehtävät sekä yhdessä työskentely myös hybridisti onnistuneeksi. Kampuskierrokset, jossa päästiin tutustumaan muiden yksiköiden toimintaan ja tiloihin, koettiin samoin mielenkiintoiseksi.

Katse tulevaan syksyyn ja HAMK100 –tapahtumaan

Digipedamentorit kokivat oman lukuvuotensa kiireiseksi ja toimeliaaksi, mutta onnistuneeksi. Kevään viimeisen tapaamisen lopuksi käännettiin katsetta jo hieman tulevaan lukuvuoteen. Säännölliset tapaamiset ja yhteisten käytänteiden jakaminen koettiin tärkeäksi myös tulevana vuonna. Uusia ja välillä nopeastikin nousevia teemoja on tärkeää käsitellä yhdessä ja keskustella ratkaisuista asiantuntijoiden kesken. Hybriditapaamisten toivottiin jatkuvan, sillä ne mahdollistavat osallistumisen ja tuovat joustoa kiireiseen arkeen.

Digipedamentorit odottavat jo innolla syksyä ja uutta lukuvuotta. Tapaamisessa aloitettiin yhteisesti elokuun HAMK100 -päivän digipedamentorien ständin yhteissuunnittelu teemalla digipedamentorien vinkit ja hyvät käytännöt sujuvaan digiarkeen. Kahvipöydässä jo yhteisesti mietittiin, mikäköhän asiat nousevat ensi vuonna digikehityksen keskiöön.

Kirjoittaja: Leena Mäkinen
Bannerin alkuperäinen kuva: Tarjaleena Tuukkanen

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista. 

Lähteet

Briefly in English

On the plus side: Artificial intelligence and the sharing of good practices emerged as the highlights of the year for digipedamentors

The closing meeting of HAMK’s digipedamentors this academic year was held on May 2 in Valkeakoski. The theme of the meeting was to reflect and evaluate the year’s meetings and the activities of mentors. As usual, the group also got to see the premises of the Valkeakoski campus. For example, the HAMK Smart research unit’s wearable intelligence laboratory, Future Wearables Lab, HAMK Gaming Lab, video recording facilities and laboratory facilities used in engineering education were visited.

Digipedamentors and LeaD experts met a total of nine times during the year: the meetings were once a month and were organized at HAMK’s different campuses in a hybrid or online manner. The mentors were satisfied with the current and relevant contents of the meetings, especially artificial intelligence and sharing experiences with each other.

Digipedamentors turned eyes a little towards the coming academic year. Regular meetings and the sharing of common practices were felt to be important in the coming year as well. It is important to deal with new and sometimes rapidly emerging themes together and discuss solutions among experts. At the meeting, joint planning of the digipedamentors’ stand for August’s HAMK100 day was started, with the theme of digipedamentors’ tips and good practices for a smooth digital working. At the coffee table, mentors were already thinking together about what things will be at the center of digital development next year.

Leave A Reply