HAMKin digikyvykkyys itsearvioitu ensimmäistä kertaa

0

Digikyvykkyys-itsearviointi tehtiin eurooppalaisella DigCompOrg-viitekehyksellä, joka tarkastelee digitaalisuutta niin teknologian, pedagogiikan kuin johtamisenkin kannalta. Itsearvioinnin tuloksena saimme

  • numeerisen arvion digikyvykkyytemme tilasta
  • paljon hyviä käytänteitä jaettavaksi eri yksiköiden ja toimintojen välillä
  • kehittämiskohteita, jotka osioiden vastuujohtajat priorisoivat tavoitteiksi

Bonuksena HAMKissa tehtiin vielä oma mittaristo TKI-toiminnan digikyvykkyydelle, mikä alkuperäisestä viitekehyksestä puuttui tyystin.

DigCompOrg-viitekehys luo hyvät tarkastelun raamit HAMKin kehittämistoiminnalle. Viitekehys on ollut HAMKissa käytössä eri toimintojen yhteydessä, mutta nyt tehty itsearvio oli ensimmäinen kokonaisarvio.

Ryhmäkeskustelut yhteisen asian ääressä

Digikyvykkyyden itsearviointi tehtiin ryhmäkeskusteluina. Tiimit ja ryhmät kävivät fasilitaattorin johdolla keskustelua kehyksen kysymyksistä ja antoivat arvionsa kunkin asiakohdan tilasta (riittämätön, hyvä, erinomainen). Tämän lisäksi he tunnistivat olemassa olevia hyviä käytänteitä ja kehittämisen paikkoja arvionsa perusteiksi. Näin ensimmäisellä kerralla ryhmät arvioivat omaa vastuualuettaan, mikä tuottaa tietynlaisia tuloksia. Suunnitelmissa on, että seuraavalla kerralla arvioidaan ristiin.

Digikyvykkyyden tulokset osaksi PowerBI:tä

Kunkin sektorin määrällisistä arvioista laskettiin keskiarvot, jotka visualisoitiin kaavioksi.

digcomporg-hämähäkkikaavio digikyvykkyys-kuvaajana

 

Kaavio muuttuu kiinnostavaksi, kun se saa rinnalleen seuraavan tilannearvion: missä olemme parantaneet ja millaisilla toimenpiteillä kehitykseen on päästy? Hämähäkinseitti ja muut visualisoinnit viedään muun tulosmittariston oheen PowerBI-järjestelmään. Laadullinen aineisto eli hyvät käytänteet ja kehityskohteet ovat laadunhallinnan Teams-tiimissä kaikkien osallisten saatavilla.

Kehityskohteet tavoitteiksi ja tehtäviksi

Jokaisen osion vastuujohtajat käyvät oman alueensa tuloksen ja kehityskohteet läpi ja poimivat sieltä tärkeimmät kohteet ensi vuoden tavoitteiksi vastaamaan HAMKin hallituksen asettamiin strategisiin välitavoitteisiin sekä johtavat kehittämistä. Nämä tavoitteet toteutetaan konkreettisilla toimenpiteillä, joille määritellään niin ikään vastuuhenkilöt ja aikataulut.

Digikyvykkyyden arviointi toistetaan ensi vuonna, jotta nähdään tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Lotta Linko toimii HAMKin laatupäällikkönä. Hän on tutustunut DigCompOrgiin ensimmäisen kerran v. 2016.

Leave A Reply