Plussan puolella: Tekoäly puhututti helmikuun tapaamisessa

0

Tekoäly on tällä hetkellä suosittu puheenaihe niin sosiaalisessa mediassa ja uutisotsikoissa kuin kahvipöytäkeskusteluissa ja virallisemmissa koulutusten kokouksissa. Muutamat korkeakoulut, kuten Turun ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, ovat jo ottaneet kantaa aiheeseen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE on pyytänyt ammattikorkeakouluista asiantuntijoita laatimaan suositukset tekoälyn käytöstä opetuksessa. Suositus julkaistaan huhtikuussa.

Selvästi tunnetuin tekoälyn sovellutus on tällä hetkellä OpenAI:n marraskuussa 2022 lanseeraama ChatGPT-keskustelubotti. Uusia julkaisuja ja sovelluksia ilmestyy kuitenkin hurjaa tahtia. Mitä sitten tiedämme tekoälystä ja sen sovellutuksista tällä hetkellä? Entä miten tekoälyä voisi hyödyntää opettajan ja opiskelijan kumppanina? Hämeen ammattikorkeakoulun digipedamentoreista muodostuvan LeaD+ -asiantuntijaverkoston helmikuun tapaamisessa syvennyttiin tämän ajankohtaisen teeman pariin.

Keskustelua ja kokemuksia me-we-us-menetelmällä

Ennen varsinaista tapaamista verkostolaiset katsoivat LeaD-tiimin asiantuntijan laatiman alustuksen tekoälystä sekä kokeilivat itsenäisesti ChatGPT:n käyttöä. Itse tapaamisessa ja keskusteluissa hyödynnettiin me-we-us-menetelmää. Aluksi jokainen sai käyttää muutaman minuutin omien ajatusten kokoamiseen. Tämän jälkeen siirryttiin pienryhmiin keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia. Keskusteluissa toivottiin huomioimaan aihetta erityisesti opettajan ja opiskelijan näkökulmista. Lisäksi pohdittiin tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lopuksi ryhmien keskustelut vedettiin yhteen sekä pohdittiin, miten teeman parissa kannattaisi tulevaisuudessa jatkaa.

Ideoiden jakamista myös jatkossa

Yhteisen keskustelun tuloksena todettiin, että tekoäly tulee jatkossakin olemaan tavalla tai toisella oppimisen ja opetuksen apuväline korkeakouluissa. Osallistujat toivoivat jatkolta keskusteluja, ohjeistuksia ja työpajoja aiheeseen liittyen. Ensimmäisenä toimena päädyttiin avaamaan tekoälylle oma keskustelu- ja ideointikanava henkilöstön käytössä olevaan Opetusteknologiat-Teamsiin.

Lähteet

ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue. OpenAI. Verkkosivu. Viitattu 16.02.2023. https://openai.com/blog/chatgpt/

Kauppakorkeakoulun linjaus tekoälysovellusten käyttöön. 25.01.2023. Jyväskylän yliopisto. Verkkosivu. Viitattu 16.2.3023. https://www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon

Ailio, J. Joshi, M. Tukiäly ChatGPT on työkalu työelämään ja opintoihin. 02.02.2023. Turun ammattikorkeakoulu. Verkkosivu. Viitattu 16.02.2023. https://talk.turkuamk.fi/innopeda/tukialy-chatgpt-on-tyokalu-tyoelamaan-ja-opintoihin/

Briefly in English

Artificial intelligence (AI) is currently a popular topic of conversation. The February meeting of the LeaD+ network delved into AI from the perspectives of teachers and students. The topic was discussed using the me-we-us method. After the meeting the first step was to open a discussion channel for artificial intelligence in the “Teaching technologies” Teams used by the HAMK personnel.

Teksti: Eeva Niemelä ja Tarjaleena Tuukkanen
Bannerin alkuperäinen kuva: Pixabay CC0

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Leave A Reply