Digikyvykkyyden viitekehys – DigCompOrg – jäsentää uuden tiimin toimintaa

0

LeaD-tiimi perustettiin HAMKin tietohallintoon elokuussa 2018. Uuden tiimin tavoitteille ja toiminnalle tarvittiin tausta, ja käyttöön otettiin DigCompOrg-viitekehys.

”Digiajan tehokasta oppimista edistämässä” -mallin soveltamisen kanssa oli tehty työtä jo aikaisemmin. DigCompOrg on eurooppalainen viitekehys oppilaitoksen digikyvykkyydelle, ja se tarjoaa työkalun itsearvioinnille ja välineen kattavan digitaalisuuden kehittämiselle (muutenkin kuin laitehankintoina tai opettajien työvälineosaamisen valmennusohjelmina). Viitekehys kattaa digikyvykkyyden pohjana olevat teknologiset asiat ja täydentää niitä kattavasti pedagogisilla ja organisatorisilla näkökulmilla.

DigCompOrg tarjoaa organisaation eri toiminnoille mahdollisuuden jäsentää tekemistään yhteisten ja toisiinsa liittyvien nimittäjien kautta. DigCompOrg ottaa kantaa organisaation eri toimintoihin aina johtamisesta infrastuktuuriin ja opetuskäytännöistä verkostoitumiseen, joskaan se ei sisällä korkeakoululle tärkeätä tutkimusta.

digcomporg-viitekehys suomeksi

DigCompOrg-viitekehys (suomennos oma).   

DigCompOrg ketjuttaa tiekartan, toimintasuunnitelman ja tehtävät

Tarvitsimme organisoitumisen ja tekemisen tueksi niin pitkän aikavälin näkyä kuin heti huomiota vaativia asioita. Rakensimmekin itsellemme kohdepisteitä kolmelle tasolle: muutaman vuoden päähän, kuluvalle lukukaudelle ja viikottaiselle tekemiselle.

  1. Teimme tiekartan kolmen vuoden päähän.
    Karttaan valitsimme DigCompOrgista meitä koskevat teemat ja niihin liittyvät päätavoitteet.
  2. Tiekartan tueksi ja tulkiksi teimme toimintasuunnitelman.
    Siinä jaoimme DigCompOrgin kuvaajat konkreettisiksi tavoitteiksi.
  3. Tavoitteet saadaan aikaiseksi aikataulutetuilla ja vastuutetuilla tehtävillä.

Kyse on toiminnan kiinnittämisestä ja suunnittelemisesta

Ylläoleva ei ole rakettitiedettä vaan arjen tekemisen jäsentämistä valmiiseen kehykseen. Se ei vaadi kuin aikaa ajattelulle ja poweria pakaralihakseen, ja loppu onkin pelkkää tekemistä, toiminnan arviointia ja tarvittaessa suunnan korjaamista.

Kun kaikki tehtävät kiinnitetään toimintasuunnitelman tavoitteeseen ja jokainen tavoite on kiinni tiekartassa – ja kun tiekartan suuret viivat piirretään konkreettisiksi poluiksi ja askeliksi, voimme olla varmoja johdonmukaisesta työstä.

LeaD-tiimi ei tee tätä arvioimista tai reivaamista yksin, vaan yhdessä opettajien, digitukihenkilöiden ja koulutuspäälliköiden kanssa. Yhteinen viitekehys auttaa meitä eri yksiköissä toimivia henkilöitä kiinnittymään samaan tavoitteeseen ja edistämään samaa asiaa. Viitekehys myös nivoo yksittäisiä asioita yhteen ja osoittaa niiden keskinäisiä riippuvuuksia.

Lotta Linko, verkkoviestintäpäällikkö, tietohallinto

Tutustu alkuperäiseen DigCompOrg-viitekehykseen

Leave A Reply