Search Results: plussan puolella (29)

0

LeaDin vuoteen 2023 kuului lukuisia palvelupyyntöjä niin tikettien, valmennusvarttien kuin valmennustenkin puitteissa. Arjen tuen lisäksi…More

0

Verkostoyhteistyötä, tukimuotojen kehittämistä, toimivampia av-tiloja ja -laitteistoja sekä korkeakoulumaailmaa puhuttavan tekoälyn haltuunottoa. Kuluneen vuoden aikana…More

0

Blogisarjassa Tutustu digikehittäjiin esitellään hamkilaisia digikehittäjiä ja digipedamentoreita sekä heidän työtään. Tällä kertaa työstään kertoo Mikko Kekki, joka työskentelee Liiketalouden, muotoilun ja tekniikan yksikössä verkko-opetuksen…More