Plussan puolella: Digipedamentorointi vahvistuu uudessa yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikössä

0

Hämeen ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet digitaalisuuden ja verkko-oppimisen kehittäjänä. Tällä hetkellä kehitystyötä koordinoi LeaD (Learning Design) -tiimi, jossa työskentelee asiantuntijoita digitaalisuuden ja verkkotyöskentelyn eri osa-alueilta. LeaD-ydintiimin rinnalla henkilöstön tukena työskentelevät digipedamentorit. Digipedamentorit kehittävät koulutusten ja tutkimusyksiköiden verkko-opetukseen liittyvää osaamista ja toimivat oman yksikkönsä henkilöstön digipedagogiikan kehittäjänä ja vahvasti arjen tukena erilaisissa dipedagogisissa kysymyksissä.

Nyt toimintansa aloittavan yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikön digipedamentoreina toimivat seuraavat viisi henkilöä:

Digipedamentorien esittelyt ja mietteitä uuden yksikön aloittaessa

Linda Kantola, lehtori kielet & viestintä ja digipedamentori

”Olen aloittanut HAMKissa tekniikan alojen kielten lehtorina syksyllä 2020. Erityisiin kiinnostuksen kohteisiini digipedagogiikan saralla lukeutuu muun muassa e-oppimateriaalit, vuorovaikutteisuus verkossa, saavutettavuus sekä TEL (technology enhanced learning). Olen mielissäni yksikkömme digipedamentoritiimin kasvamisesta, ja yhteistyön tekeminen osaavien kollegoiden kanssa tuntuu innostavalta. Meillä on sitoutunut ja motivoitunut mentoritiimi, joka koostuu monenlaisesta osaamisesta ja erilaisista vahvuuksista. Tästä on hyvä lähteä yhteiseen kehitystyöhön!”

Timi Kohonen, verkko-opetuksen suunnittelija ja digipedamentori

”Aloitin työskentelemään HAMKissa koronavuoden syksynä 2020 verkko-opetuksen suunnittelijana yritys- ja liiketoiminnan yksikössä (YrLi) ja nykyisin toimin tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa samalla työnimekkeellä. Digitukihenkilö- ja digipedamentoritehtävien lisäksi toimin opettajana monille eri opiskelijaryhmille. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri ja tietojenkäsittelyn tradenomi, joka antaa minulle vahvat valmiudet toimia nykyisessä työtehtävässäni, johon kuuluu paljon erilaisia rooleja. Olen mielelläni mukana kehittämässä ja rakentamassa digipedagogisia ratkaisuja!”

Leena Mäkinen, liiketalouden lehtori ja digipedamentori

”Olen työskennellyt verkko-oppimisen parissa jo vuodesta 2006. Liiketalouden verkkotutkinnon opiskelijoiden tuutorina ja opettajana työskentely on antanut minulle paljon osaamista sekä verkko-opetuksesta että sen ohjaamisesta. Kansallinen eAMK-hanke ja digistarttipaketin kehittäminen veivät minut digipedamentoriksi ja Laadukas moduulitoteutus -kehittäjäksi. Nyt on innostavaa lähteä tutustumaan myös tekniikan alan opintoihin ja moduuleihin. Minuun voi olla aina yhteydessä ja vinkkinä suosittelen myös seuraamaan digipedamentorien Plussan Puolella –blogisarjaa.

Eeva Niemelä, opetusteknologia-asiantuntija ja digipedamentori

”Aloitin työskentelyn osana LeaD-tiimiä tämän vuoden helmikuussa. Osaamisalueinani ovat muun muassa M365-ympäristö, saavutettavuus ja opetusmateriaalit. Innostun kehittämisestä, uuden oppimisesta ja luovista asioista. Kaipailet sitten vinkkejä hybridiopetukseen, tiedon visualisointiin ja saavutettavuuteen tai vaikkapa Forms-lomakkeen ideointiin, olen mielelläni mukana. Pohjakoulutukseltani olen matematiikan ja tietotekniikan aineenopettaja, joten sitä kautta voisi löytyä tarttumapintoja myös tekniikan alan koulutuksiin.”

Emmi Tarvainen, verkko-opetuksen suunnittelija & opinto-ohjaaja ja digipedamentori

”Olen työskennellyt HAMKissa verkko-opetuksen tukitehtävissä vuodesta 2007. Toimin yksikössämme sekä digitukihenkilönä että digipedamentorina, ja lisäksi tietojenkäsittelyn koulutuksessa verkko-opiskelijoiden opinto-ohjaajana. Olen myös ollut mukana kehittämässä digistarttipakettia eAMK-hankkeessa. Osaamisalueitani ovat erityisesti Moodle- ja Zoom-asiat, ja minuun voit aina olla yhteydessä!”

 

Leave A Reply