Plussan puolella: Yhdessä kohti saavutettavaa ja tasavertaista opetusta

0

Hämeen ammattikorkeakoulussa saavutettavuuden edistäminen nähdään tärkeänä lähtökohtana laadukkaalle koulutukselle ja yhdenvertaisille oppimismahdollisuuksille. Saavutettavuuden avulla edistetään koulutuksen tasa-arvoisuutta ja kaikille soveltuvaa oppimista. Erityisesti digitaalisen saavutettavuuden kehittämisen avaintekijänä on pitkäjänteinen yhteistyö kumppaneiden kanssa.

Pitkät perinteet saavutettavuudesta 

Opetuksen digitalisaation kehittämistä ja saavutettavuustyötä on HAMKissa edistetty jo pitkään. Esimerkiksi jo vuonna 1997 otettiin käyttöön verkko-oppimisalusta sekä järjestettiin ensimmäiset verkkototeutukset. Alla oleva aikajana kuvaa HAMKissa tehtyä digipedagogista saavutettavuustyötä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Työtä yhteisten asioiden eteen on tehty muun muassa sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankkeissa eri toimijoiden kanssa. Tämä pitkäjänteinen saavutettavuustyö ja opetuksen digitalisaation edistäminen ovat olleet vahva tuki muun muassa pandemiatilanteen vaatiessa ketterää digiloikkaa. 

Tekstissä kuvattu aikajana vuodesta 2012 alkaen.

Pitkäjänteisen työn tuloksena opetuksen digitalisaatiolle ja saavutettavuuden edistämiselle on saatu rakennettua vahva tukiverkko ja arjen työssä toimivat käytänteet. Laajalle Digipedaohjeet -verkkosivustolle on koottu ohjeita sekä henkilöstölle että opiskelijoille liittyen muun muassa saavutettavaan materiaalituotantoon sekä avustavan teknologian hyödyntämiseen. Ohjeiden lisäksi tukea on tarjolla muun muassa valmennusten ja viikoittaisen verkkopäivystyksen muodossa. Omaa osaamista kannustetaan tuomaan näkyväksi saavutettavuuteen liittyviä osaamismerkkejä suorittamalla.

Digipedaohjeet saavutettavan opetuksen ja opiskelun tueksi

Digipedaohjeet -verkkosivustolta löytyvään Saavutettavuus -hubiin on koottu ohjeita liittyen saavutettavaan materiaalituotantoon sekä avustavan teknologian hyödyntämiseen. Ohjeet on suunnattu sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Oppimateriaalien laadintaan on hyvä ottaa mukaan uusia rutiineja, joiden kautta materiaalit täyttävät saavutettavuusvaatimukset heti tuoreeltaan. Tällöin ne eivät vaadi lisämuokkauksia enää myöhemmin.

Keväällä 2021 julkaistiin myös sujuvasti saavutettavaksi -viikkovinkit, joiden avulla opetusmateriaaleista on helppo muokata saavutettavampia.

Oman osaamisensa saavutettavuuteen liittyen voi tuoda näkyväksi henkilöstölle suunnattuja osaamismerkkejä suorittamalla (sisäinen linkki).

Tarkistuslista saavutettavuuden toteuttamiseksi

  1. Suunnittele ensin dokumentin sisältö ja rakenne ja vasta lopuksi ulkoasu. Käytä selkeää yleiskieltä.
  2. Käytä ohjelmien tyylejä dokumenttien ulkoasun määrittelyyn (esimerkiksi otsikko ja luettelot) ja korostamiseen lihavointia (ei kursiivia tai alleviivausta).
  3. Käytä saavutettavaa fonttityyliä (esimerkiksi Arial tai Calibri). Word-asiakirjan tekstikoon tulee olla vähintään 11 tai 12 pt, verkkotapaamisten esitysten vähintään 20 pt ja auditoriomateriaalien 32 pt.
  4. Tasaa teksti vasempaan reunaan ja määrittele riviväli riittävän väljäksi (1,5).
  5. Varmista linkkien toimivuus. Kerro tekstissä kuvaavasti, mitä linkin takaa löytyy. Käytä linkeissä oletustyyliä: sininen ja alleviivattu.
  6. Valitse ja käytä värejä harkiten. Varmista, että tekstin ja taustan välinen väriero eli kontrasti on riittävä.
  7. Lisää kuville vaihtoehtoinen teksti (alt-teksti) tai tekstivastine, jossa kerrot kuvan pääsisällön.
  8. Noudata PowerPoint -diojen valmiita asetteluja ja varmista dian lukemisjärjestys.
  9. Tarkista dokumentti helppokäyttöisyys-toiminolla ja varmista, että dokumentin kieli vastaa sisällön kieltä.
  10. Tallenna dokumentti saavutettavaksi pdf-tiedostoksi vie-toiminolla. Nimeä tiedosto kuvaavasti.

Katso yrittäjyys ja liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikön tuottama visualisointi tarkistuslistasta.

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu HAMK-Beat -blogissa.

Teksti ja infograafi: Eeva Niemelä

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Briefly in English:

Accessibility promotes equality in education and learning that is suitable for all. Every student must have equal opportunities to learn and participate in teaching. At Häme University of Applied Sciences, the promotion of accessibility has long been considered important. For example, check out Easy Accessibility -weekly tips to develop your teaching materials.

Leave A Reply