Plussan puolella: Lukuvinkkejä hybridiopetuksen muotoiluun ja toteutukseen

0

HAMKin kaupunkikampuksilla (Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa ja Valkeakoski) avattiin elokuussa 2022 hybridiopetustilat. Kokosimme Hybridiopetuksen ja -työskentelyn tavat ja taidot –hankkeessa opettajien tueksi lukuvinkkejä hybridiopetuksen kirjallisuudesta. Näistä teoksista saat tietoa hybridiopetuksen muotoilusta ja käytännön toteutuksista. Saat myös käytännön vinkkejä hybridityöskentelyn vuorovaikutuksen monipuolistamiseen, läsnäolon kokemuksen lisäämiseen, oppimisen rikastamiseen ja UDL-viitekehyksen soveltamiseen.

Beatty, B. J. (2019). Hybrid-Flexible Course Design: Implementing Student-Centered Hybrid Classes. EdTech Books.

Tämä on innostava perusteos, mikäli olet kiinnostunut kokeilemaan HyFlex-toteutusta omassa opetuksessasi. Kirjassa esitellään peruskäsitteet, kerrotaan joustavan toteutuksen periaatteet, edut ja haasteet sekä opastetaan suunnitteluprosessissa. Lisäksi videoiden ja artikkeleiden kautta kuulet opettajien sekä opiskelijoiden kokemuksia erilaisista HyFlex-toteutuksista korkeakouluissa. Kirja on vapaasti saatavilla ja kommentoitavissa verkossa.

Clark, D. (2022). Learning Experience Design: How to Create Effective Learning that Works. Kogan Page.

Oppimiskokemuksen muotoilun (Learning experience design, LXD) käsikirja, josta voit poimia vinkkejä työstäessäsi eri digielementtejä opetukseen. Kirjoittajan laaja kokemus digitaalisen oppimisen tutkimus- ja kehittämistyöstä on aistittavissa. Teksti kuvaa elementin kehityskaaren oppimisen näkökulmasta aina tulevaisuuden näkymiin. Elementtien tarkastelu ja annetut vinkit perustuvat tutkittuun tietoon, joiden pohjalta saat kehittämisideoita omaan työhösi.

Pesonen, H. & Nieminen, J. H. (2021). Huomioi oppimisen esteet: Inklusiivinen opetus korkeakoulutuksessa. PS-kustannus.

Miten opetusta kannattaisi toteuttaa, jotta siitä hyötyvät ihan kaikki opiskelijat? Entä miten tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta erilaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa? Kirjassa vastataan muun muassa näihin kysymyksiin käytännönläheisesti uusimman tutkimustiedon pohjalta. Mukana on konkreettisia vinkkejä ja esimerkkejä, joita jokainen korkeakoulun opettaja voi helposti soveltaa omassa työssään. Vinkki- ja tarkistuslistoja löytyy esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseen, materiaalien monimuotoiseen esitystapaan ja opetustilanteiden aloittamiseen. Kirja avaa myös erilaisten opiskelijoiden näkemyksiä ja tarpeita havainnollisten case-esimerkkien avulla.

Gil, E., Mor, Y., Dimitriadis, Y., Köppe, C. & Hilli, C. (2022). Hybrid learning spaces. Springer.

Kirja tarjoaa laajan ja monitieteellisen lähestymistavan hybridi-oppimistilojen (Hybrid Learning Spaces) suunnitteluun pedagogiikka, teknologia ja tilasuunnittelu huomioiden. Teoksessa esitellään mm. tutkimuksia, joissa on hyödynnetty paikkatietoa fyysisten tilojen suunnittelussa. Kirja on suunnattu erityisesti koulutuksen, teknologian ja muotoilun tutkijoille.

Artikkelin kirjoittajat: Jaana Kullaslahti, Eeva Niemelä, Tarjaleena Tuukkanen

Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat –hankketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus. Hanketta rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Osatoteuttajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

HOTT-hankkeen toimijoiden logot.

Lisää Plussan puolella -blogisarjan julkaisuja löydät Digi-HAMK -blogista.

Leave A Reply