Plussan puolella: Toimiva rytmitys on avain laadukkaaseen non-stop –toteutukseen

0

Non-stop-toteutuksella tarkoitetaan tauotta ja keskeytymättä, ympäri vuoden ja vuorokauden mahdollistettua opiskelua. Non-stop-toteutukset tuovat opintoihin kaivattua joustavuutta, koska niissä opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua, aloittaa opiskelu ja opiskella oman aikataulunsa mukaisesti toteutuksen aukioloaikana. (Lue myös postaus: Non-stop-toteutukset lisäävät joustavuutta opintoihin). Perinteisempään periodiin sidottuun moduulitoteutukseen verrattuna laadukkaan non-stop-toteutuksen suunnittelussa korostuu erityisesti opiskelun aloittamiseen ja opiskelun edistämiseen liittyvän rytmityksen suunnittelu, joka toistuu syklimäisesti useastikin toteutuksen aikana sen kestosta riippuen. Kuvassa 1 on kuvattu yhtä tällaista sykliä, joka sisältää seuraavat osat:

Hyväksy opiskelijoita non-stop toteutukselle.
Integroi opiskelijat oppimisympäristöihin ja opiskeluun.
Tue opiskelijan edistymistä opinnoissa.
Ohjaa ja anna palautetta.
• Suunnittele ja rytmitä arvioinnit.

Infograafi, joka kuvaa nonstop toteutuksen sykliä. Kohdat avattu tekstissä yllä.

Non-stop-toteutuksen sykliä tuetaan opettajan ja opiskelijan kohtaamispisteiden avulla monipuolisen vuorovaikutuksen ja viestinnän avulla. Opettajalla tai opettajatiimillä on mahdollisuus vaikuttaa syklin jokaisessa kohdassa opiskelijoiden sitoutumiseen, opintojen etenemiseen suunnitellusti ja opiskelijan osaamisen kasvamiseen. Joustavan opiskelun mahdollistavat myös selkeät, monipuoliset eri tavoin tuotetut (teksti, video, kuva) opiskelun ohjeet, osaamisperustaiset oppimistehtävät sekä saavutettavat materiaalit. Näiden laadukkaasta toteutuksesta voit lukea myöhemmin lisää.

Kirjoittaja: Leena Mäkinen

Seuraa Plussan puolella -postaussarjaa Digi-HAMK-blogista. Meille voi myös esittää toiveita blogikirjoitusten aiheista.

Leave A Reply