Browsing: Yleinen

0

Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnon ja maisema-arvojen vaaliminen ja kestävä käyttö, luonto tuntemuksen…More

0

Jokamiehenoikeudet koskettavat Suomessa kaikkia ja ovat maksuttomia. Jokamiehenoikeudet pätevät niin valtion kuin yksityisen metsänomistajankin mailla.…More