Metsää vaivaavat tuhot

0

Metsiä uhkaavat monenlaiset tuhot ja vahingot. Keväällä ja kesällä hyönteisten lisääntyminen lisää hyönteistuhojen riskiä. Talvisin painava lumi ja tykkylumi aiheuttavat tuhoja, katkaisten oksia ja latvuksia. Taimikoissa tuhoja aiheuttavat metsän eläimet kuten hirvet ja myyrät. Ilmasto, kovat tuulet ja myrskyt kaatavat suuriakin aloja puustoa, ja kuivilla kesäilmoilla on suuri metsäpaloriski.  Näitä tilanteita varten kannattaa varautua vakuutuksilla.

Tuhot taimikoissa

Taimia uhkaa monenlaiset vaarat. Tuholaisista yleisin on tukkimiehentäi, joka syö kuoret varsien ympäriltä tappaen taimen. Sienitaudeista, esim. Ruosteet vioittavat taimia. Yleisin tuhojen aiheuttaja varttuneemmissa taimikoissa on hirvieläimet, kuten hirvi, valkohäntäpeura ja metsäkauris. Hirvieläimet katkovat taimista uusimmat vuosikasvaimet ja syövät taimien kuoret. Hirvieläinten suurimpia suosikkeja ovat, haapa, rauduskoivu, mänty ja lehtikuusi. Riistaeläimistä metsäkanalinnut, aiheuttavat paikallista ja vähäistä tuhoa, syömällä latvasilmuja ja neulasia taimista. Myyrät ovat yksi suurimpia tuhojen aiheuttajia taimikoissa. Myyrälajin saa selville taimen syöntikohdasta. Latvaosa maistuu metsämyyrälle, tyviosa on herkkua peltomyyrälle ja juuriston syö vesimyyrä.

Tuhoja kannattaa minimoida mahdollisuuksien mukaan. Hirvieläinkantoja säädellään metsästyksellä, oikeaan aikaan suoritetulla taimikonhoidolla ja nuolukivien sekä estotarvikkeiden ja aineiden oikein sijoittelulla. Myyräkantaa saa vähäisemmäksi vihollisten avulla. Myyrän vihollisia ovat pöllöt, jolloin kannattaa pöllön pönttöjä sijoittaa taimikon reunoille. Lisäksi kyykäärmeet vähentävät myyräkantaa.

Kaikesta huolimatta voi sattua tuhoja. Näille voidaan hakea korvauksia metsäkeskukselta. Hirvieläintuhojen korvauskynnys on 170€, jolloin voi metsäkeskukselle tehdä riistavahinkoilmoituksen ja hakea korvausta. Vuonna 2015 hirvieläintuhoista on voinut saada korvausta 500€ hehtaarilta. Nykyisin hirvieläintuhoista maksetut korvaukset ovat vähentyneet huomattavasti viimevuosien aikana.

Tänä vuonna on hirvivahinkojen korvauksiin tullut merkittäviä parannuksia. Nykyisin taimet luokitellaan kahteen eri vahinkoluokkaan, kun ennen luokkia oli neljä. Viimeisen viiden vuoden aikana hirvivahinkojen korvaukset ovat laskeneet 3 milj. Eurosta alle puoleen miljoonaan euroon, kuitenkin metsästäjät ovat maksaneet kaiken aikaan metsästys maksuja 3 milj. Euron edestä. Tämä kaikki mahdollistaa sen, että korvauksia voidaan maksaa entistä helpommin. Edelleen on voimassa 170€ vahinko raja, mutta tämän ylityttyä kannattaa korvauksia hakea, etenkin kun korvaus rajoja on alennettu. Taimikon hoidon arvioiminen on poistunut, jolloin se ei vaikuta enää korvauksiin ja korvausta voi tästä saada jopa 25% enemmän. Vahinkoluokkien muuttuminen kahteen eri luokkaan lisäävät korvaus saatavuutta 9%. Kokonais korotus hirvivahinkojen korvauksiin on siis melkein kolmannes. (Kanta-Näre 3/2017, Timo Leskinen, kenttäjohtaja MTK Ry metsälinja)

Muista tuhoista kärsivälle taimikolle ei voida hakea korvauksia valtiolta. Kuitenkin esim. myyrätuhon sattuessa, korvausta voi hakea vakuutusyhtiöltä. Kaikista muista tuhoista ja metsälle aiheutuneista vahingoista voit hakea korvauksia vakuutuksesta.

Myrskytuhot

Kovat tuulet ja ankarat myrskyt aiheuttavat aika ajoin metsissä laajojakin tuhoja. Äskettäin harvennetut metsiköt ja avohakkuu alueiden reunametsät ovat tyypillisimpiä myrskytuho kohteita. Huonokuntoiset ja lahot puut eivät kestä tuulen riepottelua samalla tavalla, kuin terve puusto. Ne aiheuttavat vaaratilanteita kovalla tuulella. Heikoimpien puiden kaatoon riittää 17m/s puhaltava tuuli. Suurempiin myrskytuhoihin tarvitaan tuulta yli 20m/s.

Myrskytuhoja on kuitenkin mahdollista välttää.  Myrskytuhojen välttämiseksi esimerkiksi suurialaiset harvennukset kannattaa jakaa osiin, välttää liian voimakkaita harvennuksia ja lannoittaminen ajoittaa muutaman vuoden päähän harvennuksesta.

Heti myrskyn ja kovan tuulen jälkeen olisikin tärkeää käydä katsomassa oman metsikkönsä tilanne. Mikäli metsiköstä löytyy kaatuneita puita kymmenittäin tai enemmän, tulisi tehdä välittömästi vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöön. Myrskytuhojen kaatamat puut on tärkeä korjata pois pikimmiten, jotta säästytään lisävahingoilta.

Hyvä Muistaa!!

Sinulla metsänomistajana on korjuuvelvoite, joka koskee yli 10m3 kaatunutta puustoa. Eli jos metsässäsi on myrsky- tai jonkin muun tuhon vuoksi yli 10m3 kaatunutta puustoa, on sinulla velvollisuus poistaa kaatunut puusto.  

 

Hyönteistuhot metsissä 

Metsiä uhkaavat erilaiset hyönteistuholaiset. Lajista riippuen puun eriosat kelpaavat, osa hyödyntää lehdet ja neulaset, osa rungosta saatavan nilan ja osa puun ravinteet. Lajista riippuu myös iskeekö tuholainen taimeen vaiko vanhempaan puuhun. Tukkimiehentäi, mäntypistiäinen, kirjanpainaja ja kuusentähtikirjaaja ovat yleisimmät metsien tuholaiset, jotka aiheuttavat taloudellisia tappioita. Huonokuntoinen puusto, myrskytuhot  ja ilmojen lämpeneminen vaikuttavat tuholaisten ja niiden aiheuttamien tuhojen lisääntymiseen. Tuhoja voi pyrkiä ennaltaehkäisemään esimerkiksi poistamalla lahot ja kaatuneet puut. Tuhon sattuessa on hyvä olla olemassa metsävakuutus, joka vakuutuksesta riippuen kattaa niin hyönteis- kuin muutkin metsää vaivaavat tuhot.

Lisätietoa metsätuhoihin ja niiden korvauksiin liittyen voit käydä lukemassa Ylen uutisten artikkelista Naapurin metsä voi päätyä korvattavaksesi.

 

Lähteet:

https://www.metsakeskus.fi/tuhot-taimikoissa

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirvien-tihuty%C3%B6t-j%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t-mets%C3%A4nomistajan-vahingoksi-1.127711

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/abmyrs-n.htm

https://www.mhy.fi/pyha-kala/myrskytuhot-ja-metsa

https://www.metsalehti.fi/uutiset/kuusikoiden-myrskytuhot-kannattaa-korjata-huolellisesti/

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsatuhot/hyonteistuhot/

 

Leave A Reply